Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, förändrar dina marknadsförutsättningar men innebär också möjligheter. Företag som uppfyller de nya kraven och hanterar kunders personliga data på ett ansvarsfullt sätt har stora chanser att stärka förtroendet i varumärket och skapa konkurrensfördelar.

GDPR kräver ett förändrat synsätt i hela verksamheten. Det kräver ett gemensamt ramverk och språk som alla i organisationen förstår. Hur kan marknad och försäljning leva upp till individens rätt till sin personliga data i praktiken?

På den här heldagskursen får du verktyg och en metodik för att omsätta GDPR och Privacy i det dagliga arbetet och som bygger upp förtroendet i era affärsprocesser.

Kursen riktar sig till dig som ansvarar för kunddata i någon form i er verksamhet. Du arbetar kanske som marknadschef, CRM-ansvarig, onlinechef eller BI-ansvarig. Kursen passar även dig som VD, finanschef eller liknande som vill lära dig mer om de nya marknadsförutsättningarna som GDPR ger.

Det här kommer du att få lära dig under kursen:

 • Hur GDPR påverkar er kundresa
 • Verktyg och metoder för GDPR-resan
 • Risker för verksamhetens varumärke och för individen
 • Hur ePrivacy Regulation påverkar marknadskommunikationen
 • Morgondagens marknadsföring efter 25 maj 2018
 • Samtycken – Vad är en kundrelation och hur länge består den?
 • Hur du aktivit kan arbeta med profilering och kundsegment

Dagens program

 

08.30-09.00 Registrering med frukost

09.00-09.30 Introduktion​​​​

 • Presentation av kursledare, deltagare och kursens innehåll och struktur

09.30-10.30 Privatliv och dataskydd i en uppkopplad värld

 • Syftet med GDPR – Hur berör det dig och din verksamhet?
 • Vanliga missuppfattningar om GDPR och Privacy
 • Vad utgör personuppgifter i beteendedata?
 • Utmaningar i organisationen
 • GDPR i kundresan

10.30-10.45 Förmiddagsfika 

10.45-12.15 GDPR: ett nytt mindset och nytt sätt att arbeta

 • Individcentriskt mindset
 • Språk och ramverk som alla avdelningar förstår
 • Ansvar, roller och organisation
 • Övning: Marknadsföring efter införandet av GDPR 25 maj 2018

12.15-13.15 Lunch

13.15-14.00 Morgondagens marknadsföring – förtroende och varumärke

 • Hur kommer ePrivacy Regulation att påverka din marknadskommunikation?

14.00-15.00 Hur jobbar vi med GDPR i kundresan?

 • Förstå risker för it-säkerhet, verksamhetens varumärke och individer
 • Vad är känsliga personuppgifter och beteendedata i kundresan?
 • Hur kan och får vi samla in kunddata i affärsprocessen när krävs samtycke?
 • Övning: Kundresan utifrån de nya marknadsförutsättningarna

15.00-15.15 Eftermiddagsfika

15.15-16.50 Bygga förtroende under kundresan efter 25 maj 2018

 • Kommunikation, profilering och kundsegemering
 • Vad är en kundrelation och hur länge består den?
 • Övning: Hur behåller vi kundrelationen?

17.00 Summering av dagen

I samarbete med: