Digitaliseringen driver innovation i de flesta organisationer. Som en konsekvens av detta så har CIO:er, chefer och digitaliseringsledare fått ökat tryck på sig att förstå hur organisationen ska hantera innovation och förändring.

På denna tvådagarskurs får du en fördjupad insikt i hur man leder, hanterar och organiserar innovation i ett företag eller en offentlig verksamhet för att skapa optimala förutsättningar för digitalisering. Kursen är en fördjupning och bygger vidare på kursen Innovationsledning för digitaliseringsledare. Det finns inget krav på att du ska ha deltagit på tidigare kurs, detta är en fristående kurs och består av egna moment.

Kursen riktar sig till dig som arbetar som affärsutvecklare, IT-chef, strateg eller ledare – och vill få en djupare förståelse för hur man tillämpar modeller för att skapa optimala förutsättningar för digitalisering.

Det här får du som deltagare:

 • En fördjupad förståelse för innovation och dess processer
 • Konkreta verktyg och modeller för att bygga innovationsledningssystem
 • Insikt i hur du koordinerar innovationsprojekt effektivt – både för befintliga och nya innovationer
 • Kunskap om ramverk och strukturer för implementering av en innovationsstrategi och transformationsplan
 • Praktiska case-övningar: skapa och genomföra digitala innovationer

Program

Kursen går över två heldagar. Under den första dagen får du djupare kunskap om ramverk för etableringen av ett innovationsledningssystem i en organisation. Du kommer att få med dig en sekventiell modell för implementeringen av en innovationsstrategi och en transformationsplan som du sedan kan använda som en individuellt anpassad struktur i din egen organisation.

Den andra dagen tittar vi närmare på strukturen för ett innovationsprojekt och specificerar detaljer i de steg i innovationsprocessen som innovationsprojekt genomgår. Dagen genomförs som en realistisk case-övning där vi under dagen skapar och genomför digitala innovationer som om de var skarpa fall.
 

Program dag 1 – Etablering av innovationsledningssystem

08.30-09.00 Registrering med frukost

09.00-09.30 Välkomna, presentation och introduktion

 • Kort presentation av kursledare, deltagare samt kursens struktur och innehåll

09.30-10.00 Summering av innehållet i grundkursen

 • Kort genomgång av metod och innehåll från grundkursen
 • Principerna och ramverket för strategisk innovationsledning och det moderna innovationssystemet och innovationsprocessen.

10.00-10.15 Förmiddagsfika

10.15-11.00 ISO’s struktur för innovationsledningssystem

 • ISO-standardens modell för ett fullvärdigt innovationsledningssystem

11.00-12.15 Implementering av innovationsledningssystem I

 • Detaljerad genomgång av en transformationsplan som underlag för ett ramverk för implementering av ett innovationsledningssystem.

12.15-13.15 Lunch

13.15-15.15 Implementering av innovationsledningssystem II

 • Fortsatt genomgång av stegen för att införa ett innovationsledningssystem
 • Tjänster som behöver införas samt hur de kan förhålla sig till varandra - steg för steg

15.15-15.30 Eftermiddagsfika

15.30-16.30 Intellectual Property Rights och patent

 • Hur intellektuella rättigheter och patent kan och måste hanteras i verksamheten. (Gästföreläsning med patentjurist)

16.30-17.30 Technology transfer

 • Att etablera ett Technology Transfer Office (TTO)
 • Så bygger du en organisation för att hantera rättigheter och patent
 • Så etablerar du forskningssamarbeten med universitet och institut. (Gästföreläsning med Dr. Pirkko Tamsen, Arandi Innovation.)

17.30-18.00 Summering av dagen


Program dag 2 – Genomförande av innovationsprojekt

08.30-09.00 Registrering med frukost

09.00-10.15 Strategisk framsyn

 • Modell för att skapa bilder av hur framtiden för vår organisation kommer att se ut om 20 år
 • Praktisk workshopövning

10.15-10.30 Förmiddagsfika

10.30-12.15 Utveckling av innovationer I

 • Med utgångspunkt ifrån en fördefinierad problemställning tar vi den igenom de första stegen i innovationsprocessen för att utveckla nya digitala innovationer

12.15-13.15 Lunch

13.15-15.15 Utveckling av innovationer II

 • Vi fortsätter att arbeta med vårt digitala innovationsprojekt och tillämpar de senare faserna i innovationsprocessen

15.15-15.30 Eftermiddagsfika

15.30-17.00 Adoption av innovationer

 • Genomgång av ett innovationsprojekt där vi arbetar oss igenom innovationsprocessen för att implementera en befintlig extern innovation i vår egen verksamhet

17.00-17.30 Summering av dagen

I samarbete med: