Det här får du som deltagare:

 • Allmänt om sociala hänsyn i offentlig upphandling.
 • Sociala undantag – uttryckliga och påstådda.
 • Idéburet offentligt partnerskap, IOP – vad är det?
 • Genomgång av de juridiska förutsättningarna för IOP.
 • Reserverade kontrakt.
 • Sysselsättningsrelaterade krav.
 • Aktuella lagförslag på det sociala området.

Program

Kursen riktar sig till dig som arbetar med antingen sociala hänsyn i offentlig upphandling, upphandling av sociala tjänster eller till dig som arbetar i en idéburen verksamhet med det offentliga som beställare eller samarbetspartner.
 

08.30-09.00 Registrering med frukost

09.00-09.15 Introduktion

 • Introduktion och presentation av föreläsare och kursens upplägg m.m.
 • Bakgrund: sociala hänsyn i offentlig upphandling.
 • Övergripande om olika former av socialt hänsynstagande i offentlig upphandling.

09.15-10.00 Sociala hänsyn enligt EU-rätten

 • Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse (SGEI och NESGI).
 • Idéburet offentligt partnerskap (IOP).

10.00-10.15 Förmiddagsfika

10.15-12.15 Upphandlingsdirektivens reglering av sociala och andra särskilda tjänster

 • Upphandlingslagarnas tillämpningsområde – gränsdragning mellan köp och andra finansieringsformer
 • Sociala hänsyn enligt LOU och LUF.
  • ​​​​​​Sociala krav.
  • Sociala märkningar.
  • Utvärdering.
  • Arbetsrättsliga villkor och andra utförandevillkor.
  • Avtalsuppföljning.
  • Reserverade kontrakt.

12.15-13.15 Lunch

13.15-13.45 Sociala hänsyn enligt LOU och LUF, fortsätter

13.45-14.45 Casebaserad workshop

14.45-15.15 Eftermiddagsfika

15.15-16.00 Aktuella lagförslag om sociala frågor på upphandlingsområde

16.00-16.15 Summering av dagen

I samarbete med: