Sammanfattning

Samhällets utveckling ställer ökade krav på den offentliga sektorn att skapa en bättre välfärd och mer vård, med mindre resurser. Offentliga organisationer har därför fått ett ökat tryck på sig att förstå hur man ska arbeta med innovation och förändring systematiskt.

På denna tvådagarskurs får du kunskap om hur du leder, hanterar och organiserar innovation i den offentliga sektorn och det svenska sjukvårdssystemet för att skapa optimala förutsättningar för utveckling, digitalisering och ett innovativare klimat.

Kursen ökar din förståelse av innovation för digitalisering, och riktar sig till dig som ansvarar för innovation och utveckling inom stat, myndigheter, regioner, kommuner och offentliga bolag – men även inom sjukvården hos såväl landsting som kommuner och privata vårdgivare.

Målgrupp

Målgrupp för kursen är främst verksamhetsutvecklare, affärsutvecklare, innovations- och utvecklingsansvariga, samt sjukhuschefer, avdelningschefer och avdelningschefer som vill skaffa sig en god förståelse och insikt i hur man kan bedriva innovationsarbete i en sjukvårdsmiljö.

Det här får du som deltagare

  • En heltäckande överblick på vad innovation är 
  • Innebörden av strategisk innovationsledning och hur du utformar en innovationsledningsstrategi
  • Formler för hur du mäter din innovationsförmåga
  • Insikt i hur innovationsprocessen fungerar
  • Kunskap om viktiga moment och komponenter i innovationsprocessen och dess stödprocesser
     

Program

Kursen går över två heldagar, där första dagen ger en introduktion och översikt på vad innovationsledning är och andra dagen en fördjupning i arbetselementen i ett innovationsledningssystem.

Du kan välja att delta under båda dagarna eller en av dem.

Program dag 1

08.30-09.00 Registrering med frukost

09.00-09.30 Introduktion
- Definitioner av innovation, olika nivåer av innovation, de tio innovationsområdena, samt varför innovation är viktigt.
- Vad som hindrar innovation, hur innovationer sprids och hur innovation förhåller sig till digitalisering?

09.30-10.45 Definition av innovationsbegreppet
- Innovationsledarens kompetens, ansvar, personliga egenskaper och yrkesbeskrivning. 
- Så fyller du din funktion bäst.

10.45-11.00 Förmiddagsfika

11.00-12.00 Introduktion till innovation i hälsa- och sjukvård.
- Behövs innovation i vården?
- Vad menar vi med innovation i vården?
- Vilken slags innovationer pratar vi om?

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Innovationsledning
- Vad är innovationsledning och varför.
- Generiska modeller för innovationsledning.
- Metoder för införande och genomförande av innovationsledningsarbete.

14.00-14.45 Vad är målet med hälso-och sjukvårdsverksamheten.
Definition av målet med verksamheten är väsentlig för att kunna driva framgångsrik innovationsverksamhet, i linje med organisationens strategi.

14.45-15.00 Eftermiddagsfika

15.00-16.00 Strategisk innovationsledning
- En introduktion till hur man mäter innovationsförmågan i sin organisation.
- Hur man utformar en strategi för att utveckla sin innovationsförmåga.
- Hur man utformar en transformationsplan för sin innovationsstrategi.
- Introduktion till hur man utformar sin Innovation Management Target Operating Model.

16.00-17.00 Innovationsprocessen
Hur fungerar ett innovationsledningssystem, vilka komponenter och faser ingår, vilka typer av tjänster behöver man integrera i vilka faser i processen?

17.00-17.45 Med kvalitet som ledstjärna
Värdebaserad vård som exempel. Värdebaserad vård har blivit ett kontroversiellt begrepp, vad betyder det för innovationsarbetet och hur leder vi det?

 17.45-18.00 Summering av dagen


Program dag 2

08.30-09.00 Registrering med frukost

09.00-09.30 Yrkesrollen innovationsledare
- Innovationsledarens kompetens.
- Innovationsledarens ansvar.
- Innovationsledarens personliga egenskaper.
- Innovationsledarens yrkesbeskrivning.

09.30-10.00 Innovationsledningssystem enligt ISO
- Information om den kommande ISO-standarden 50501 för Innovation Management Systems
- Innovation Management Principles.

10.00-11.00 Innovation management assessments
- Att mäta och utvärdera organisationers innovationsförmåga.
- Genomgång av mätmetoder samt tillämpning av verktyg för att göra detta. (Övning).

11.00-11.15 Förmiddagsfika

11.15-12.00 Innovationsstrategier
- Att utveckla och förbättra innovationsförmågan.
- Arbete med praktiska metoder och mall för att utforma en innovationsstrategi. (Övning).

12.00-13.00 Lunch 

13.00-14.45 Innovationsledningsmetoder i sjukvården
Praktikfall med konkreta exempel från Karolinska. Vi hämtar inspiration från innovationsledning och verktyg i privat sektor, men hur kan vi anpassa det till sjukvården? (Övning)

14.45-15.00 Eftermiddagsfika

15.00-15.30 Öppen innovation
- Hur ser de grundläggande modellerna för öppen innovation ut?
- Hur involverar vi medarbetare och brukare i innovationsprocessen?
- Hur använder man verktyg, plattformar och metoder för detta?

15.30-16.30 Co-creation i vården
Förutsättningar och metoder. Samskapande är nödvändigt för att kunna ta hänsyn till alla intressenters krav och randvillkor. Hur kan det gå till?

16.30-17.00 Att införa ny teknik
Traditionell medicinteknik och läkemedel brukar kunna hitta in i vården längs upparbetade vägar, men hur gör man nytta av helt nya teknologier som inte traditionellt används eller kommer från branscher som inte är vana vid att leverera till vården?

17.00-17.30 Att samarbeta med näringslivet
Vård, och framför allt offentlig vård, är omgärdad med regleringar om hur samverkan med näringsliv går till.

17.45-18.00 Summering av dagen

I samarbete med: