Så ska offentlig upphandling användas för att nå politiska mål.

En halvdag som riktar sig till politiker och ledande befattningshavare inom offentliga verksamheter. Den visar hur beslutade mål och visioner kan uppnås med hjälp av offentlig upphandling. Seminariet passar även som utgångspunkt inför upphandlingar av t.ex. innovativa lösningar.

Har ledningen på er verksamhet satt upp mål och visioner som är svåra att nå upp till eller kontrollera? Brottas den med frågor som: Hur ska kommunen nå sitt tillväxtmål och få fler att flytta dit? Vilka åtgärder skulle minska verksamhetens energiförbrukning maximalt? Vilka problem i sjukvården kostar mest pengar? Vilka faktorer i skolan stjäl mest tid från utbildning och lärande? Vad skulle minska skadegörelsen/-djuren i vårt fastighetsbestånd?

Många verksamheter som har satt upp ett mål, t.ex. miljömål, har nog märkt att det kan vara svårt att klara målet. En orsak är att det kan finnas ett glapp mellan vad politiker och ledning vill och vad tjänstemännen sedan gör. Varför är det så och vad kan man göra åt det? Denna utbildning visar hur offentlig upphandling enkelt kan börja användas av ledningen som ett styrmedel för att nå målen.
Resultat: De politiska besluten kommer att bli lättare att genomdriva och att kontrollera. Det blir lättare att hålla vad man lovat – och det är leverantörerna som gör jobbet!

Låter det för bra för att vara sant? Kom och bedöm själv.


Program

08.00-08.30 Registrering med frukost

08.30-10.00 Workshop, pass 1

  • Målstyrd upphandling – vad är det?
  • Vilka områden lämpar sig för målstyrd upphandling?

10.00-10.30 Förmiddagsfika

10.30-12.00 Workshop, pass 2

12.00-12.15 Summering

12.15-13.15 Lunch

Den här kursen går utmärkt att kombinera med halvdagskursen "Leverantör för en halv dag". Vid bokning av båda kurserna får du en rabatt på 2 500 kronor. Uppge detta vid bokning i kommentarsfältet.

I samarbete med: