Bli leverantör för en (halv) dag – undvik att nästa leverantörsmöte blir bortkastad tid!

Dialog mellan köpare och säljare uppmuntras alltmer inför offentliga upphandlingar. Studier visar dock att majoriteten av dessa möten är bortkastad tid för den ena eller båda parter. Mötena lyckas inte skapa det önskade resultatet, tar för mycket tid eller görs med fel personer.

Har du genomlidit dåliga möten med leverantörer som vill presentera produkter och tjänster? Möter du ointresse från din organisation att ha möten med leverantörer? Skulle du vilja ha bättre möten som leder till konkreta resultat så att det blir lättare för er att upphandla rätt typ av avtal?

Genom att bättre förstå hur företagen agerar, och varför, kan ni och er verksamhet dels nå bättre resultat med era möten och avtal, dels veta vilka möten ni kan välja bort som rena tidstjuvar. Därför låter vi dig som deltagare ta leverantörens plats under detta seminarium. Genom att se affären genom leverantörens ögon kommer ni lättare att kunna se även hur man som köpare kan organisera sig, skapa processer och planera för en dialog som ger konkreta resultat.

Förbered dig på att i knivskarp konkurrens försöka få till det bästa mötet med den offentliga kunden!


Program

Seminariet är särskilt anpassat för personer i ledande ställning inom offentlig sektor, t.ex. politiker och verksamhetschefer. Även specialister och konsulter kommer att ha stor nytta av innehållet.

13.30-14.00 Registrering med frukt och kaffe

14.00-15.30 Workshop, pass 1

  • Varför vill ni ha möte?
  • Varför skulle köparen vilja träffa er överhuvudtaget?
  • Vilka är de viktigaste faktorerna för framgångsrika möten inför upphandlingar/köp?

15.30-15.45 Eftermiddagsfika

15.45-17.15 Workshop, pass 2

  • Vilka typer av möten passar bäst?
  • Hur ska olika typer av möten genomföras?
  • Hur ska mötena följas upp för bästa effekt?
  • Vem gjorde den bästa presentationen?

17.15-17.30 Summering

Den här kursen går utmärkt att kombinera med halvdagskursen "Målstyrd upphandling - från ledningsbeslut till mätbart resultat". Vid bokning av båda kurserna får du en rabatt på 2 500 kronor. Uppge detta vid bokning i kommentarsfältet.

I samarbete med: