Nya affärsmodeller, mobilitet och molntjänster effektiviserar och driver på digitaliseringen, men hur kombinerar man detta med den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som träder i kraft den 25 maj 2018?

Många företag har kartlagt sina processer och gjort GAP-analyser men som i de flesta fall inte gjort saken lättare. Snarare tvärt om. Nu vet man vilka brister man har, så vad gör man nu?

På denna tvådagarskurs får du lära dig om hur du identifierar IT-möjligheter, prioriterar utifrån gjorda GAP-analyser och hanterar GDPR både före och efter den 25 maj.

Kursen riktar sig till dig som jobbar som affärsutvecklare, it-chef, CIO eller ledare – och som vill veta hur man bäst praktiskt kan efterleva GDPR utan att tappa tempo i digitaliseringen.

Det här får du lära dig:

 • Innebörden och konsekvens av att välja olika säkerhetsnivåer
 • Hjälp att tolka innebörden av GDPR
 • Lösningar på problemet med ostrukturerad data
 • Processer för efterlevnad av GDPR
 • Hur man hanterar underleverantörer, molntjänster mm.
 • Hur man skriver IT-smarta PUB-avtal
 • Hur man hanterar skrivare, faxar och andra tjänster
 • Hur man uppfyller ”öppenheten” mot den registrerade

Program

Kursen går över två heldagar, där första dagen ger en introduktion och översikt på vad GDPR är, betyder och hur man tänker strategiskt. Dag två ger en fördjupning i praktisk teknik/säkerhet och ”HUR” tekniken tillämpas för att efterleva GDPR.

Du kan välja att delta under båda dagarna eller en av dem.

Program dag 1

08.30-09.00 Registrering med frukost

09.00-09.30 Introduktion

 • Kort presentation av lärare och kursdeltagare samt kursens struktur och innehåll

09.30-10.00 GDPR update

 • Grunden för införandet av GDPR 
 • Kort om svenska dataskyddslagen och nationella avvikelser
 • Presentation av den grundläggande skillnaden med tidigare lagar

10.00-10.15 Förmiddagsfika

10.15-12.15 Hur överför man olika GAP till praktisk tillämning

 • Definitioner av GAP, olika nivåer av implementationer
 • Hur man delar upp processer i ostrukturerade och strukturerade
 • Hur man GDPR klassificerar personuppgifter i olika sekretess nivåer
 • Vad är era sekretessnivåer på den persondata ni behandlar?
 • Vad innebär detta i praktiken, hur skall man förhålla sig till kundregister respektive kundbeteende?

12.15-13.15 Lunch

13.30-14.30 Minska risken vid databehandling

 • Hur ska vi hantera e-post?
 • Kryptering – exempel på åtgärder som minskar risken med behandling
 • Pseudonymisering av personuppgifter

14.15-15.30 Underleverantörer, molntjänster och IT-smarta PUB-avtal

 • Hur hanterar man "outsourcing partners" och molntjänster
 • Hur hanterar man leverantörer som finns utanför EU
 • Hur skriver man IT-skydd i sina PUB-avtal
 • Hur följer man upp att personuppgiftsbiträden följer avtalet

15.30-15.45 Eftermiddagsfika

15.45-17.15 Öppenhet mot de registrerade

 • Riktlinjerna kring praktisk vägledning och öppenhetsförpliktelser
 • Hur gör man så att användaren vet att informationen är skyddad

17.15.17.45 Strategi – hur ska jag prioritera?

 • Hur kan man resonera/prioritera beroende på marknad

17.45-18.00 Summering av dagen


Program dag 2

08.30-09.00 Registrering med frukost

09.00-10.45 Möjliga säkerhetsnivåer – både tekniskt och organisatoriskt

 • Betydelsen av kryptering, pseudonymisering och sekretess i praktiken
 • Rätt balans mellan användarvänlighet och säkerhet
 • Hur vet jag att informationen är skyddad när den lagras, behandlas och kommuniceras
 • Exempel på hur du säkrar data

10.45-11.00 Förmiddagsfika

11.00-12.15 Hantering av ostrukturerad data och e-post

 • Definitionen av ostrukturerad data och problemen med e-post
 • Praktiska metoder för hantering av e-post och skydd av ostrukturerad data
 • Hantering av leverantörer utanför EU på lång sikt

12.15-13.15 Lunch

13.15-16.00 Hur erhåller jag en godkänd uppförandekod (GDPR SEAL)
Under eftermiddagen fördjupar vi oss i hur du operativt arbetar med sekretess av data genom konkreta tips och exempel. 

 • Vad krävs för att erhålla ett SEAL för sin tjänst eller app?

14.30-14.45 Eftermiddagsfika

14.45-16.00 

 • Exempel på ett praktiskt fall som omfattar anpassning till sekretess som standard mm.
 • Vad krävs av en tjänst för att uppfylla de framtida kraven för både GDPR och ePrivacy som kommer 2019.

16.00-16.30 Summering av dagen

I samarbete med: