Samhällets utveckling ställer ökade krav på den offentliga sektorn att skapa en bättre välfärd och mer vård med mindre resurser. Offentliga organisationer har därför fått ett ökat tryck på sig att förstå hur man ska arbeta med innovation och förändring systematiskt.

På denna tvådagarskurs får du kunskap om hur du leder, hanterar och organiserar innovation i det svenska sjukvårdssystemet för att skapa optimala förutsättningar för utveckling, digitalisering och ett innovativare klimat.

Kursen har en särskild inriktning mot förståelse av innovation för digitalisering och riktar sig till dig som ansvarar för innovation och utveckling inom sjukvården hos såväl landsting som kommuner och privata vårdgivare.

Målgruppen för kursen är verksamhetsutvecklare, affärsutvecklare, innovations- och utvecklingsansvariga, sjukhuschefer och avdelningschefer som vill skaffa sig en god förståelse och insikt i hur man kan bedriva innovationsarbete i en sjukvårdsmiljö.

Det här får du som deltagare:

 • En heltäckande överblick på vad innovation är 
 • Innebörden av strategisk innovationsledning och hur du utformar en innovationsledningsstrategi
 • Insikt i hur innovationsprocessen fungerar
 • Kunskap om viktiga moment och komponenter i innovationsprocessen och dess stödprocesser
 • Praktisk kunskap baserad på konkret erfarenhet om hur innovationsledning kan tillämpas för att skapa innovativare vårdmiljöer med patienten som ledstjärna

Program

Kursen går över två heldagar, där första dagen ger en introduktion och översikt på vad innovationsledning är och andra dagen en fördjupning i arbetselementen i ett innovationsledningssystem.

Du kan välja att delta under båda dagarna eller en av dem.

 

Program dag 1

08.30-09.00 Registrering med frukost

09.00-09.30 Introduktion

 • Kort presentation av lärare och kursdeltagare, kursens struktur och innehåll samt egna tankar och utmaningar med innovationsledning.

09.30-10.45 Definition av innovationsbegreppet

 • Definitioner av innovation, olika nivåer av innovation, de tio innovationsområdena
 • Varför innovation är viktigt, vad som hindrar och hur det sprids
 • Hur innovation förhåller sig till digitalisering

10.45-11.00 Förmiddagsfika

11.00-12.15 Introduktion till innovation inom hälsa- och sjukvård

 • Behövs innovation i vården?
 • Vad menar vi med innovation i vården?
 • Vilka slags innovationer pratar vi om?

12.15-13.15 Lunch

13.15-14.15 Innovationsledning

 • Vad är innovationsledning och varför finns det?
 • Generiska modeller för innovationsledning
 • Metoder för införande och genomförande av innovationsledningsarbete

14.15-15.00 Vad är målet med med hälso- och sjukvårdsverksamheten

 • Definition av organisationens mål och strategi
 • Så skapar du en framgångsrik innovationsverksamhet som ligger i linje med strategin

15.00-15.15 Eftermiddagsfika

15.15-16.15 Strategisk innovationsledning

 • Introduktion till hur du mäter innovationsförmågan i din organisation
 • Strategier för att utveckla innovationsförmåga
 • Hur du utformar en transformationsplan för din innovationsstrategi
 • Introduktion till hur du utformar er Innovation Management Target Operation Model

16.15-17.15 Innovationsprocessen

 • Så fungerar ett innovationsledningssystem
 • Viktiga komponenter, tjänster och faser som ingår

17.15-17.45 Med värde för patienten som ledstjärna

 • Värdebaserad vård - vad betyder det för innovationsarbetet och hur leder vi det?
 • Praktiska exempel

17.45-18.00 Summering av dagen


Program dag 2

08.30-09.00 Registrering med frukost

09.00-09.30 Yrkesrollen innovationsledare

 • Innovationsledarens kompetens, ansvar, personliga egenskaper och yrkesbeskrivning
 • Så fyller du din funktion bäst

09.30-10.00 Innovationsledningssystem enligt ISO

 • Information om den kommande ISO-standarden 50501 för Innovation Management Systems och Innovation Management Principles

10.00-10.15 Förmiddagsfika

10.15-11.15 Innovation Management Assessments

 • Metoder och verktyg för att mäta och utvärdera organisationens innovationsförmåga (Övning)

11.15-12.15 Innovationsstrategier

 • Så utvecklar och förbättrar du innovationsförmågan
 • Arbete med praktiska metoder och mall för att utforma en innovationsstrategi (Övning)

12.15-13.15 Lunch

13.15-15.00 Innovationsledningsmetoder i sjukvården 

 • Praktikfall med konkreta exempel från Karolinska universitetssjukhuset
 • Hur kan vi hämta inspiration från innovationsledning och verktyg i privat sektor och anpassa det till sjukvården? (Övning)

15.00-15.15 Eftermiddagsfika

15.15-15.45 Öppen innovation

 • Hur ser de grundläggande modellerna för öppen innovation ut?
 • Hur involverar vi medarbetare och brukare i innovationsprocessen?
 • Hur använder man verktyg, plattformar och metoder för detta?

15.45-16.45 Co-creation i vården

 • Förutsättningar och metoder
 • Samskapande är nödvändigt för att kunna ta hänsyn till alla intressenters krav och randvillkor. Hur kan det gå till?

16.45-17.15 Att införa ny teknik

 • Traditionell medicinteknik och läkemedel brukar kunna hitta in i vården längs upparbetade vägar, men hur gör man nytta av helt nya teknologier som inte traditionellt används eller kommer från branscher som inte är vana vid att leverera till vården

17.15-17.45 Att samarbeta med näringslivet

 • Regleringar för samverkan mellan vård och näringsliv

17.45-18.00 Summering av dagen

I samarbete med: