Kategoristyrning är ett arbetssätt där du arbetar strategiskt för att i slutändan göra bättre affärer. Kategoristyrning kan ge dig en strukturerad process att kombinera historiska inköpsmönster med omvärldsanalysen och utifrån dessa kreativt jobba med att hitta nya aktiviteter och inköpsprojekt att driva. Genom att arbeta faktabaserat och tvärfunktionellt tillsammans med verksamheten på en strategisk nivå skapar du en grund för styrning, ledning och prioritering av inköpsverksamhetens projekt och aktiviteter.
 
Syftet är att nå en proaktiv och medveten styrning av inköpsverksamheten inom en upphandlande enhet eller myndighet, men också inom en kategori eller ett segment. Kategoristyrningsprocessen föder inköpsprocessen, så att rätt projekt prioriteras och sätts i en helhetskontext.

Upplägget är att föreläsningar varvas med dialog mellan föreläsaren och deltagarna. Den röda tråden är kategoristyrningsprocessen och dess fem delprocesser. Flera moment i utbildningen sker som gruppövningar på ett case-baserat underlag och utbildningen bygger på ett aktivt deltagande och erfarenhetsutbyte.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som inköpare/upphandlare, inköpschef/upphandlingschef och dig som är arbetar verksamhetsnära och söker en process och verktyg för en effektivare styrning av dina affärer. Till er som redan arbetar kategoristyrt och vill fylla med med inspiration, kompetens, mallar och verktyg eller kanske behöver göra en omstart av ert kategoristyrningsarbete, utbildningen är för er också. Kursen kräver att du har erfarenhet av inköps-/upphandlingsarbete.

Det här får du som deltagare:

 • Insikt i kategoristyrningsprocessen och dess olika delar
 • Grunden till ett kategoribaserat arbetssätt och vad de kan resultera i för din verksamhet
 • Syfte och mål med processen och dess delprocesser
 • Verktyg och mallar för processen och dess delprocesser att ta med hem
 • En möjlighet att lära dig om och diskutera kategoristyrning ur ett praktiskt och verksamhetsnära perspektiv
Efter genomförd kurs har du en grundläggande kunskap om hur kategoristyrning och de olika delprocessena fungerar samt praktiska verktyg att använda i vardagen när du implementerar kategoristyrning.

Program


Kursen riktar sig till dig som arbetar som upphandlare med erfarenhet av upphandlingsarbete.
 

08.30-09.00 Registrering med frukost

09.00-10.00 Kategoristyrning

 • Varför ska vi arbeta med kategoristyrning?
 • Utvecklingen inom kategoristyrningsområdet
 • Process för kategoristyrning och hur ett kategoriträd för en upphandlande myndighet kan se ut

10.00-10.15 Förmiddagsfika

10.15-12.00 Spendanalys
 
 • Process för att genomföra en spendanalys
 • Nyckeltal
 • Vad säger spendanalysen?
 • System och verktyg för spendanalys

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Omvärldsanalys

 • Syfte och mål med omvärldsanalysen
 • Verktyg och mallar för att genomföra en omvärldsanalys

14.00-15.00 Brainstorming – Möjligheter – Prioritering
 
 • Syfte och mål med den kreativa processen
 • Arbetssätt
 • Prioriteringsverktyg

15.00-15.10 Eftermiddagsfika

15.15-16.00 Aktivitetsplan och upphandlingsplan
 
 • Aktivitetsplan och aktivitetskort
 • Upphandlingsplanen och en strategisk styrning av inköpsprojekten

16.00-16.15 Summering av dagen

I samarbete med: