Lösningen är att samarbeta och koppla ihop kompetens med styrning och skapa engagemang. Bygg det nya arbetssättet tillsammans - politik, verksamhet och upphandling. Denna utbildning som sker i workshopform, ger er grunden och verktygen för att göra det. Är ni redo att ta nästa steg och låta upphandling vara möjliggörare att uppfylla de politiska målen, är detta en utbildning för er. Utbildningen ger utrymme för fem (5) upphandlande enheter och myndigheter att delta; en person från respektive del - upphandling, politik och verksamhet.

 • Det finns många visioner och mål inom både politiken och verksamheterna, men alltför få blir verklighet. Se till att era blir det!
 • Det finns ett tydligt glapp mellan vad politiker och ledning vill och vad tjänstemännen sedan gör. Varför är det så och vad kan man göra åt det?
 • En nyckelfaktor för att lyckas nå målen är att förstå hur offentlig upphandling kan bli ett verktyg som hjälper politik, ekonomi och verksamheterna.
 • Leverantörernas del i uppfyllandet av målen är en avgörande faktor.

Efter kursen kommer du ha lärt dig:

 • Hur man kopplar ihop politiska mål som miljömål, tillväxtmål, verksamhetsmål, med rätt sorts upphandling. Upphandlingarna ska leda till att avtalen ger rätt möjligheter att nå målen.
 • Hur samarbetet internt på verksamheten ska läggas upp innan, under och efter att upphandlingen genomförts så att ni är säkra på att målen kommer att nås.
 • Hur samarbetet externt, d v s med leverantören, ska läggas upp för bästa möjliga resultat av avtalet.
 • Vad som är relevant att mäta under avtalsperioden för bästa effekt.
 • Hur upphandlingen och utvärderingen ska göras Hela dagen körs i ett workshopsformat, dvs mycket av arbetet görs enskilt eller i grupp. Det kommer att leda till att du som deltagare efter dagens slut har en komplett plan på hur er verksamhet ska kunna ta nästa steg mot målstyrda upphandlingar och avtal så att verksamhetens beslut, från politisk nivå och nedåt lättare kan bli verklighet genom offentlig upphandling.
   

Program

08.30-09.00 Registrering med frukost

Verksamhetens mål och upphandling – hur få ihop de två?

Vilka fördelar skulle er verksamhet kunna uppnå med målstyrd upphandling?

Förmiddagsfika

Vilka områden lämpar sig för målstyrd upphandling?

Vanliga hinder för framgång

12.00-13.00 Lunch

Hur köper man ett mål? Vilka kriterier ska användas? Hur vikta dem?

Rätt kompetenser/laguppställning för en målstyrd upphandling

LOU/LUF – vad regleras om att upphandla effekter/mål?

Eftermiddagsfika

Förutsättningar för att verksamheten når sina mål genom det upphandlade avtalet

Så ska uppföljning av målet gå till – trots ont om resurser…

Hur ser din plan ut framåt för att skapa ett målstyrt avtal?

16.00-16.15 Summering av dagen

Program och tider uppdateras löpande

I samarbete med: