Att ha kontroll att vi köper rätt produkt/tjänst, till rätt pris, från rätt leverantör och att avtal efterföljs borde vara en självklarhet tycker vi alla. Men uppföljning är eftersatt inom offentlig sektor. Allt fler är igång och det finns goda föresatser att få detta att fungera. Vi erbjuder en dag då du lär dig hur allt hänger ihop och vart dina insatser ger mest värde.

Det här får du som deltagare

Du som deltagare får en tydlig bild över vad som krävs för att ha en effektiv avtalsuppföljning och –förvaltning. Du får en övergripande förståelse av de ingående delarna, kunskap, tips och råd. Vår ambition är att du när dagen är slut, har fått konkreta metoder och verktyg för hur du kan arbeta vidare med det du redan gör eller börja med det som ger mest värde för er.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam inom offentlig sektor och;

- vill utveckla hela eller delar av er uppföljning/förvaltning av avtalen,

- vill sätta struktur på den,

- har eller kommer att ha ansvar inom området,

- eller är chef som vill förstå helheten och fördjupa dina kunskaper i området.

Program

Kursdagen består av föreläsningar varvade med diskussioner och interaktiva presentationer. Det kommer att finnas flera möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan deltagarna under dagen.

08.30 - 09.00 Registrering med frukost

09.00 - 16.00 Programinnehåll enligt nedan
Pauser med kaffe/te, frukt och fika samt lunch vävs in i programmet.

· Avtalsuppföljning och avtalsförvaltning används ofta synonymt. Vi reder ut begreppen och går igenom de ingående delarna.

- Nulägesanalys inkl spend

- Beställarutbildning

- Kategorisering

- Nyckeltal

- Uppföljning av avtalen

- Internuppföljning

- Systemstöd

- E-handel inkl e-faktura.

· Strategi, för att lyckas med arbetet och få ut värdet för gjord insats. Vilka delar ska vi börja med, utveckla eller gå vidare med?

· Åtgärdsplan, för att lyckas med avtalsuppföljning/-förvaltningen. Vi går igenom vad vi behöver göra och prioritera för att lyckas både på kort och lång sikt.

· Organisation, som genererar en god avtalsförvaltning. Hur bygger vi denna? Vilka roller behövs? Vilka ansvarsområden finns? Hur vi säkerställer överlämningar.

·​​​​ Summering av dagen.

Kursintyg 
Efetr avslutad kurs får du Upphandling24:s kursintyg.

I samarbete med: