Att ha god kontroll på utgifterna och att avtalen efterföljs är en självklarhet tycker vi alla. I dagsläget är det dock ett område som ofta är eftersatt inom offentlig sektor, men det finns också goda föresatser att få detta att fungera. Därför erbjuder vi denna grundutbildning i avtalsförvaltning.

Behöver ni kunskap, inspiration och verktyg för att påbörja eller komma vidare med ert arbete med en strukturerad avtalsförvaltning är detta kursen för er. Du som deltagare får veta vad som krävs för att ha en effektiv avtalsförvaltning - en övergripande förståelse av de olika delarna, tips och råd samt konkreta metoder för hur du kan applicera det i er verksamhet.

Du kommer att förstå vad det innebär med avtalsförvaltning och målet med den. Några av delarna vi går igenom är:

 • Nulägesanalys
 • Kategorisering
 • Nyckeltal
 • Avtalsuppföljning
 • Organisation
 • Systemstöd
 • Inköpsstrategi

Dessutom tar vi lärdom av goda exempel från verkligheten.
 

Det här får du som deltagare:

 • Du kommer att veta vad som krävs för att ha en effektiv avtalsförvaltning.
 • Arbetar ni i enlighet med det vi går igenom, kommer ni att skapa er förutsättningar för bättre leveranser, att miljökrav efterlevs, ökad kvalitet, att leverantörsfakturorna är korrekta och att nästa upphandling utvecklas.
 • Ni kommer att kunna frigöra flera miljoner kronor tack vare de åtgärder ni genomför efter denna kurs.

Program

 

Kursen ”Få fart på er avtalsförvaltning” är en intensiv endagskurs. Den består av föreläsningar varvade med diskussioner och interaktiva presentationer. Det finns flera möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan deltagarna under dagen.

08.30 - 09.00 Registrering med frukost

09.00 - 16.00 Program inkl förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch

Avtalsförvaltningens syfte och olika delar:

 • Övergripande förståelse för:
  • Nulägesanalys inkl spend
  • Beställarutbildning
  • Kategorisering
  • Nyckeltal
  • Avtalsuppföljning
  • Internkontroll
  • Systemstöd
  • E-handel inkl e-faktura
  • Strategi. Vilka delar ska ni börja med, utveckla eller gå vidare med?
  • Åtgärdsplan och prioritering
  • Organisation, roller och ansvar. Implementering. Överlämningar.

Kursen riktar sig till dig som har en ledande befattning och vill utveckla ert arbete kring avtalsförvaltningen och sätta struktur på den, eller till dig som vill du utveckla din kompetens samt skaffa dig goda argument för att kunna få med din ledning.

Gemensamt, oberoende av titel/roll, är att du förstått vikten av avtalsförvaltning och vill utveckla eller införa delar av den i er organisation. Kursen är anpassad för yrkesverksamma inom offentlig sektor. Din roll är troligen någon av följande:

 • Upphandlings-/inköpschef
 • Upphandlare/inköpare
 • Avtalsägare ute i verksamheten t ex linjechef
 • Avtals-/inköpscontroller eller liknande

I samarbete med: