Att ha god kontroll på utgifterna och att avtalen efterföljs är en självklarhet tycker vi alla. I dagsläget är det dock ett område som ofta är eftersatt inom offentlig sektor, men det finns också goda föresatser att få detta att fungera.
Därför erbjuder vi denna grundutbildning i avtalsförvaltning.

Det här får du som deltagare

Behöver du kunskap, inspiration och verktyg för att påbörja eller komma vidare med ditt arbete med en strukturerad avtalsförvaltning är detta kursen för dig. Du som deltagare får veta vad som krävs för att ha en effektiv avtalsförvaltning - en övergripande förståelse av de olika delarna , tips och råd samt konkreta metoder för hur du kan applicera det i din verksamhet.

Arbetar du i enlighet mdet det vi går igenom, kommer du att skapa förutsättningar för bättre leveranser, att miljökrav efterlevs, ökad kvalitet, att leverantörsfakturorna är korrekta och att nästa upphandling utvecklas. Ni kommer att kunna frigöra flera miljoner kronor tack vare åtgärder ni genomför efter denna kurs.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som har en ledande befattning och vill utveckla ert arbete kring avtalsförvaltningen och sätta struktur på den, eller till dig som vill utveckla din kompetens samt skaffa dig goda argument för att kunna få med din ledning.

Gemensamt, oberoende av titel/roll, är att du förstått vikten av avtalsförvaltning och vill utveckla eller införa delar av den i er organisation. Kursen är anpassad för yrkesverksamma inom offentlig sektor. Din roll är troligen någon av följande:

 • Upphandlings-/inköpschef
 • Upphandlare/inköpare
 • Avtalsägare ute i verksamheten t ex linjechef
 • Avtals-/inköpscontroller eller liknande

Program

Kursen ”Få fart på er avtalsförvaltning” är en intensiv endagskurs. Den består av föreläsningar varvade med diskussioner och interaktiva presentationer. Det finns flera möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan deltagarna under dagen.

08.30 - 09.00 Registrering med frukost

09.00 - 16.00 Program, se nedan, inkl förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch

Avtalsförvaltningens syfte och olika delar:
Detta är en stor och viktig del för att säkerställa vårt uppdrag gentemot medborgarna.

Övergripande förståelse för:

 • Nulägesanalys inkl spend
 • Beställarutbildning
 • Kategorisering
 • Nyckeltal
 • Avtalsuppföljning
 • Internkontroll
 • Systemstöd
 • E-handel inkl e-faktura

... så att vi får kontroll på avtalen. Att vi och leverantörerna följer avtalen med hänsyn till priser, kvalitet och leveranser och att kraven vi ställt uppfylls.

Strategi
Vilka delar ska vi börja med, utveckla eller gå vidare med?

Åtgärdsplan
Vad ska vi göra och prioritera för att lyckas både på kort och lång sikt.

Organisation
Vad vi behöver göra för att skapa en organisation som genererar en god avtalsförvaltning. Vilka roller behövs? Vilka ansvarsområden finns? Hur vi säkerställer överlämningar.

Dagen avslutas med summering.

I samarbete med: