Den 1 januari 2017 trädde tre nya upphandlingslagar i kraft. För att kunna arbeta med offentlig upphandling är det viktigt att känna till hur upphandlingsprocessen fungerar och vad som är viktigt att tänka på. EU:s regler om offentlig upphandling syftar bland annat till att leverantörer ska kunna konkurrera om offentliga kontrakt på lika villkor. En anledning till att EU har sett över reglerna är att lagstiftaren vill förenkla för små och medelstora företag att lämna anbud.

Du kommer att få möjlighet att ställa frågor samt delta under handledda gruppövningar.

Syftet med kursen att deltagare ska få en inblick i upphandlingsreglerna för att kunna arbeta fram upphandlingsdokument som främjar jämlika konkurrensmöjligheter bland leverantörer. Under kursen orienterar vi oss inom lagarna som reglerar den offentliga upphandlingen med fokus på lag (2016:1145) om offentlig upphandling.

Målsättningen är att du som deltagare ska erhålla grundläggande förståelse för upphandlingsregelverket och dess innehåll. Efter genomförd utbildning ska du känna dig trygg i utformningen av ett upphandlingsdokument och hur du kan nyttja regelverket i din kommunikation med leverantörer.

Utbildningen vänder sig till dig som har behov av att få en överblick eller öka din kunskap om offentlig upphandling. Utbildningen är användbar oavsett om du tänker arbeta strategiskt, operativt eller stödjande vid genomförande av offentliga upphandlingar. Ingen förkunskap behövs då utbildningen är en introduktion inom ämnet.

Aspekter som behandlas under kursen:

 • Bakomliggande syftena med upphandlingslagstiftningen
 • Grundläggande principer i offentlig upphandling
 • Upphandlingsförfarande i LOU
  • Marknadsundersökning - hur kan du påverka en upphandling
  • Dialog/förhandling i offentlig upphandling
  • Komplettering och förtydligande
  • Förhandling
 • Prövning och utvärdering av anbud
  • Uteslutning
  • Kvalificeringskrav
  • Utvärdering
  • Onormalt låga anbud eller strategisk prissättning
 • Beslut
  • Tilldelningsbeslut
  • Avbrytande av upphandling
  • Sekretess av anbud
  • Överprövning

Program

08.30-09.00 Registrering med frukost

09.00-10.00 Bakgrund och grundläggande om offentlig upphandling

10.00-10.15 Förmiddagsfika

10.15-12.15 Upphandlingsprocessen

12.15-13.15 Lunch

13.15-14.30 Upphandlingsprocessen fortsättning

14.30-15.00 Eftermiddagsfika

15.00-16.00 Upphandlingsprocessen fortsättning

16.00-16.15 Summering av dagen

Program och tider uppdateras löpande

I samarbete med: