Det mesta i en verksamhet påverkas av mjukvara i någon form. Men it är svårt och det är lätt att gå förlorad i detaljerna. Att lyckas med en digitalisering förutsätter att vi ändrar angreppssätt. Den slitna sanningen är att vi får vad vi beställer. Är du redo att ta era it-upphandlingar till nästa nivå och maximera värdet av era investeringar i it och komplexa system. Vill vi skapa lösningar som skapar verksamhetseffekt, måste vi upphandla mot effektmål. Då är effektstyrd upphandling genom agila kontrakt en framgångsrik väg.

På denna kurs lär du dig som it-upphandlare både hur denna form av upphandling går till samt att du lär dig att guida din beställare. Kursen går igenom de tre stegen i effektstyrd upphandling - hur du beställer rätt sak, hur du väljer leverantör och hur du skapar en fungerande samverkan mot ett gemensamt effektmål. Målet efter avslutad kurs är att du ska kunna leda en effektstyrd upphandling av ett större it-projekt och få det du behöver från din beställare genom hela processen.

Du kommer att lära dig:

 • Vad är ett agilt kontrakt och effektstyrd upphandling?
 • Hur beställer jag rätt sak på rätt nivå?
 • Hur jag sätter och följer upp mot effektmål?
 • Identifiering av målgrupper och behov
 • Hur jag hittar och utvärderar rätt leverantör
 • Projektorganisation och roller för en effektiv samverkan
 • Riskdelning och prismodeller
 • Slicing – Hur jag bryter ner en beställning i mindre delar med fokus på värde och riskminimering
 • Leveransuppföljning
 • Hur jag navigerar genom LOU och EU’s direktiv om upphandling.

Genomförd kurs ger dig en ackreditering inom Effektstyrd it-upphandling. Efter kursen har du möjlighet att certifiera dig i Effektstyrd it-upphandling. Detta sker genom att du presentera dina lärdomar och erfarenheter av en genomförd effektstyrd upphandling.

 

Program

 

Dag 1

 • Vad är ett agilt kontrakt och effektstyrd upphandling?
 • Hur beställer jag rätt sak på rätt nivå?
 • Hur jag sätter och följer upp mot effektmål?
 • Identifiering av målgrupper och behov
 

Dag 2

 • Hur jag hittar och utvärderar rätt leverantör
 • Projektorganisation och roller för en effektiv samverkan
 • Riskdelning och prismodeller
 • Leveransuppföljning
 • Hur jag navigerar genom LOU och EU’s direktiv om upphandling

Program och tider uppdateras löpande.

I samarbete med: