Olika former av it-produkter och it-tjänster är numera en central del av vårt samhälle. Samtidigt är det svårt för en offentlig organisation att tillhandahålla detta på egen hand. Att skriva ett avtal för en it-tjänst skiljer sig i vissa delar från ett ”vanlig” tjänst. Hur reglerar man servicenivåer? Hur bör ansvaret se ut? Vad händer när leverantören måste bytas ut? Hur säkerställer jag att mina krav är på rätt nivå och att jag samtidigt inte låser in mig i en specifik lösning? Under en heldag går Björn Bergström igenom dessa frågor och andra frågor som är relevanta för ett balanserat it-avtal.

Utbildningen vänder sig till dig som köper eller levererat it-relaterade tjänster. Du har rollen som upphandlare, medarbetare på it-avdelningen, bid manager. Du har gjort eller deltagit i någon it-upphandling, eller ska göra en inom kort.


Program

Pass 1
Introduktion Vad skiljer ett it-avtal från andra avtal? Avtalslandskapet - det finns ett stort antal standardavtal inom området - vilka är de och vad regleras?

Pass 2
Avtalslandskapet - fortsättning it-avtal och offentlig upphandling - vikten av dialog Olika typer av it-avtal (drift, system mm) - vad skiljer och vad är lika? it-avtalets beståndsdelar - vilka är byggstenarna och hur skapar jag en bra disposition?

Pass 3
Vad reagerar leverantörerna på? Hur skriver jag ett balanserat avtal redan från början? Praktisk övning Hur skapar jag balans mellan att skapa en förutsägbar affär och att samtidigt få flexibilitet så att parterna kan avsluta avtalet på ett smidigt sätt. Särskilt om SLA - hur kan en bra modell se ut? Pass 4 Djupdykning i viktiga avtalsklausuler Avtalsförvaltning - vad är särskilt viktigt att tänka på Summering och avslutning

Program och tider uppdateras löpande.

I samarbete med: