Bygg- och anläggningsbranschen är den tredje största i Sverige. Avtalen i alla led; beställare-entreprenör, generalentreprenör-underentreprenör, avtal avseende inköp av varor och material samt konsulttjänster omsätter flera hundra miljarder. Idag råder det stor brist på entreprenadupphandlare i landet. Denna utbildning ger dig möjlighet att vidareutbilda dig till att bli en entreprenadupphandlare. Är du upphandlare är steget inte så långt. Upplägget är praktiskt orienterat så att du direkt efter avslutad utbildning kan börja göra entreprenadupphandlingar.

Utbildningen vänder sig till dig som har arbetat som upphandlare i minst två år och nu vill vidareutbilda dig till entreprenadupphandlare.

Det kommer att erbjudas en fördjupning, en tredje utbildningsdag, efter genomförd tvådagarsutbildning.


Program

Dag 1

08.30-09.00 Registrering med frukost

09.00-10.00 Kortfattad genomgång av avtalslagen

 • Bundenhet av anbud
 • Kan anbud återkallas
 • Olika metoder vid avtalstolkning

10.00-10.15 Förmiddagskaffe

10.15-11.00 Genomgång av olika entreprenad- och ersättningsformer

11.00-12.00 Genomgång av AB 04
 • Särskilt kap 1
 • Omfattningen av åtagandet

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Grupparbete

14.00-15.00 Genomgång av grupparbete

15.00-15.15 Eftermiddagskaffe

15.15-16.00 Fortsatt genomgång av AB 04
 • * kap – 2-5
 • * kap – 6 ekonomi

Dag 2

08.30-10.00 Genomgång av AB 04 samt ABT 06

 • * ap 7 – besiktning
 • * jämförelse mellan AB 04 och ABT 06

10.00-10.15 Förmiddagskaffe

10.15-11.00 Upphandling av konsulttjänster enligt ABK 09

11.00-12.00 Grupparbete 2

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00 Genomgång av grupparbete 2

15.00-15.15 Eftermiddagskaffe

15.15-16.15 Genomgång av standardkontrakt
 • fast pris kontrakt
 • löpande räkningskontrakt

I samarbete med: