Frågorna kring ESPD och kvalificering av anbudsgivare har varit många. Det råder oenighet om hur prövningen av leverantörer ska göras utifrån nya regelverket. Vissa upphandlande myndigheter och enheter har redan övergått till att kräva att anbud ska lämnas i form av ESPD-formulär andra har avvaktat till dess att regelverket klargörs.

Syftet med ESPD är primärt att underlätta gränsöverskridande upphandlingar och förenkla för leverantörer att delta i upphandlingar. Enligt nya regelverket ska myndigheter och enheter godta ESPD som ett preliminärt bevis på att leverantörer uppfyller kvalificeringskraven i upphandlingen.

Hur ska krav på leverantören utformas i upphandlingsdokumentet och hur ska prövningen av anbud ske. Vad är självsanering och hur ska ESPD formulär användas i upphandlingssystemen.

Utbildningen varvas med föreläsningar och dialog mellan föreläsaren och deltagarna. Flera moment i utbildningen sker som gruppövningar på ett case-baserat underlag och utbildningen bygger på ett aktivt deltagande och erfarenhetsutbyte.

Det här får du som deltagare:

 • Hur ska kvalificeringskraven utformas.
 • Hur kan vi möjliggöra för användningen av ESPD.
 • Vad får en utredning om en leverantörs tekniska, ekonomiska och yrkesmässiga kapacitet innehålla.
 • Tips på hur du utformar dina kvalificeringskrav på bästa sätt.
 • Kan upplysning från kreditupplysningsföretag användas som krav enligt LOU/LUF?
 • Krav på kvalitets- och miljöledningssystem med intyg från oberoende organ.
 • Villkor för avropsavtal – avtalstider och avtalsspärr.
 • Var går gränsen mellan underleverantörer och företag vars kapacitet åberopas?

Program


Kursen riktar sig till dig som arbetar som upphandlare med erfarenhet av upphandlingsarbete.
 

08.30-09.00 Registrering med frukost

09.00-10.00 Kvalificering i offentlig upphandling

 • Vilka krav på leverantören kan vi ställa?
 • Hur ska krav på leverantören utformas avseende:
  • Uteslutningsgrunder.
  • Behörighet att utöva yrkesverksamhet.
  • Ekonomisk och finansiell ställning.
  • Teknisk och yrkesmässig kapacitet.

10.00-10.15 Förmiddagsfika

10.15-12.15 Kvalificering i offentlig upphandling, fortsätter

Hur ska prövningen av kraven göras?

 • Beviskatalogen.
 • Vilken bevisning ska efterfrågas i anbuden?
 • Varför överarbetar vi fåra upphandlingsdokument? Kan vi förenkla?

12.15-13.15 Lunch

13.15-14.00 Referenstagning
 
 • Djupdykning i krav på referensuppdrag?
 • Hur kan vi få ut det mesta av referenstagningen.
 • Hur används referensuppdrag i kvalificeringen.

14.00-14.30 Gruppövning ESPD

14.30-15.00 Eftermiddagsfika


15.00-16.00 Egen försäkran (ESPD)
 
 • Hur används ESPD i praktiken?
 • Fallgropar vid användningen av ESPD.
 • Vilken information och upplysningar måste ESPD innehålla?
 • Hur kan leverantörer återanvända ett ESPD från tidigare anbud?

16.00-16.15 Summering av dagen

I samarbete med: