Krav på säkerhet utifrån olika aspekter blir mer och mer viktigt inom den offentliga affären. Säkerhetsskyddad upphandling är något som många kommer i kontakt med, men hur gör man? Under en heldag går Björn Bergström igenom den legala grunden för när en säkerhetsskyddad upphandling kan ske. Därefter går Björn igenom hur en säkerhetsskyddad upphandling går till i praktiken. Hur tillämpas LOU? När kan LUFS användas? Vilka dokument tillkommer i upphandlingen och hur måste organisationen bete sig?

Utbildningen riktas mot dig som arbetar med upphandling i rollen som upphandlare, i kärnverksamheten eller med säkerhetsfrågor och kommer i kontakt med upphandlingar som innehåller delar som kräver säkerhetsskydd.


Program

Pass 1
Introduktion När får en säkerhetsskyddad upphandling ske? Genomgång av relevanta regelverk (LOU, LUFS, lagar och förordningar kring säkerhetsskydd, OSL

Pass 2
Fortsättning av genomgång av relevanta regelverk Vad är ett säkerhetsskyddsavtal? Vad innehåller det? Vad är viktigt att tänka på? Säkerhetsskyddsavtalets roll i den offentliga upphandlingen Hur planerar jag en säkerhetsskyddad upphandling?

Pass 3
Praktisk övning Säkerhetsskyddsavtalet vs det kommersiella avtalet Vad är viktigt att tänka på redan i upphandlingen? Vad händer när avtalet är tecknat? Hur hanterar jag avtalet under avtalsperioden? För- och nackdelar med säkerhetsskyddad upphandling

Pass 4
Fortsättning från pass 3 Praktisk övning Summering och avslut

Program

Pass 1
Introduktion När får en säkerhetsskyddad upphandling ske? Genomgång av relevanta regelverk (LOU, LUFS, lagar och förordningar kring säkerhetsskydd, OSL

Pass 2
Fortsättning av genomgång av relevanta regelverk Vad är ett säkerhetsskyddsavtal? Vad innehåller det? Vad är viktigt att tänka på? Säkerhetsskyddsavtalets roll i den offentliga upphandlingen Hur planerar jag en säkerhetsskyddad upphandling?

Pass 3
Praktisk övning Säkerhetsskyddsavtalet vs det kommersiella avtalet Vad är viktigt att tänka på redan i upphandlingen? Vad händer när avtalet är tecknat? Hur hanterar jag avtalet under avtalsperioden? För- och nackdelar med säkerhetsskyddad upphandling

Pass 4
Fortsättning från pass 3 Praktisk övning Summering och avslut

PROGRAM:

08.30-09.00 Registrering och lättare frukost

09.00- 10.00 Pass 1
Introduktion När får en säkerhetsskyddad upphandling ske? Genomgång av relevanta regelverk (LOU, LUFS, lagar och förordningar kring säkerhetsskydd, OSL

10.00-10.15 Kaffepaus

10.15-12.15 Pass 2
Fortsättning av genomgång av relevanta regelverk Vad är ett säkerhetsskyddsavtal? Vad innehåller det? Vad är viktigt att tänka på? Säkerhetsskyddsavtalets roll i den offentliga upphandlingen Hur planerar jag en säkerhetsskyddad upphandling?

12.15-13.15 Lunch

13.15-14.15 Pass 3
Praktisk övning Säkerhetsskyddsavtalet vs det kommersiella avtalet Vad är viktigt att tänka på redan i upphandlingen? Vad händer när avtalet är tecknat? Hur hanterar jag avtalet under avtalsperioden? För- och nackdelar med säkerhetsskyddad upphandling

14.15-14.45 Kaffepaus

14.45-15.45 Pass 4
Fortsättning från pass 3 Praktisk övning

15.45-16.00 Summering och avslut

I samarbete med: