Kursen ger dig

 • Förståelse och insikt i vad SIAM är och består av
 • Förståelse för värdet av en fungerande SIAM-modell
 • Ökad insikt i de centrala komponenterna som bygger upp SIAM
 • Förståelse och förmåga att kunna resonera kring risker, utmaningar, styrkor och svagheter med SIAM
   
 

Målgrupp

 • Affärsverksamhetens IT Governance, strategiska och taktiska beslutsfattare
 • Affärsverksamhetens IT beställarorganisation, inklusive tjänsteägare, leveransansvariga
 • Tjänsteleverantörers Service Management personal
 • Tjänsteleverantörers IT Governance, beslutsfattare
 • Service Integratörer, kontoansvariga
 • ITSM / ITIL® processägare, process-ansvarig
 

Förkunskaper

Kursen kräver inga förkunskaper i SIAM, men riktar sig till dig med erfarenhet som i "målgrupp".

 

Vad du lär dig

 • Förutsättningarna för att etablera SIAM
 • Syftet och värdet av SIAM
 • Drivkrafterna för en etablering av SIAM
 • SIAM strukturerna
 • Struktur för etablering av SIAM
 • Roller och ansvar
 • Processer i SIAM
 • Utmaningar, risker i implementation och drift

- - -

  

Program

 

09.00-09.30 Introduktion

09.30-09.45 Att förstå Service Management

09.45-10.00 Betydelsen av processer

10.00-10.10 Förmiddagspaus

10.10-10.30 Betydelsen av Services och Service Catalogue

10.30-11.00 Vad är målet med SIAM

11.00-11.45 SIAM:s ekosystem och SIAM:s strukturer

11.45-12.45 Lunch

12.45-13.15 Betydelsen av tydliga roller och ansvarsområden, samt roller inom SIAM

13.15-13.45 SIAM roadmap

13.45-14.00 Eftermiddagspaus

14.00-16.00 SIAM Practices och SIAM processer

16.00-16.30 Summering av dagen

I samarbete med: