Summering

Kursen ger deltagarna kunskaper och verktyg för att praktiskt driva arbetet mot uppfyllnad av dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation). Genomgång av teori blandas med konkreta exempel och praktiska övningar. Efter kursen ska deltagaren ha erhållit kunskaper och färdigheter som kan tillämpas i såväl planering som genomförande av anpassningsarbetet till GDPR.

Målgrupp 

Kursen vänder sig till dig som involveras aktivt i anpassningsarbetet till GDPR (General Data Protection Regulation), eller är ansvarig för att organisationen uppfyller de krav som GDPR ställer på organisationens hantering av personuppgifter.

Förkunskaper

Inga krav på förkunskaper eller certifieringar men en allmän kännedom om GDPR är en fördel.
 

Följande delar hanteras i kursen
 

 • GDPR i ett nötskal. Syfte och omfattning, grundläggande principer och ansvarsskyldighet.

 • Kartläggning av personuppgifter. Hur hantera behovet av att få kontroll på vilka uppgifter som behandlas var?

 • Ledning. Vad innebär GDPR för styrningen av organisationen. På vilket sätt behöver roller, ansvar, policies utvecklas?

 • Arbetssätt. Vad innebär GDPR för hur organisationen arbetar idag, och framöver?

 • IT. På vilket sätt är IT påverkade?

 • Transparens. Hur möts krav på transparens mot de registrerade och mot tillsynsmyndigheten?


- - - 

Program

 

09.00-09.30 Introduktion

09.30-10.30 Grunderna i förordningen

10.30-10.40 Kaffe

10.40-11.30 Vägen fram till efterlevnad

 • Register över behandling
 • Enskildas rättigheter

11.30-12.30 Lunch

12.30-13.30 Vägen fram till efterlevnad, fortsättning

 • Risk- och konsekvenshantering
 • Behörighetshantering

13.30-13.40 Bensträckare

13.40-14.30 Vägen fram till efterlevnad, fortsättning

 • Förändringshantering
 • Ansvar och Styrning

14.30-15.00 Kaffe

16.00-16.30 Summering

I samarbete med: