Sammanfattning

Vi erbjuder en praktisk projektledarutbildning som ger dig strukturer för hur du ska planera och driva ett IT-projekt. För att skapa bra möjligheter till att lyckas med ett projekt krävs en genomarbetad och strukturerad planering vilket möjliggör kontroll över exempelvis tidplanen och riskerna i projektet. Efter kursen har du olika verktyg för att lyckas med ditt projekt på bästa sätt

Målgrupp

Målgrupp för kursen är personer som skall arbeta som projektledare eller delprojektledare i ett IT-projekt samt till beställare av IT-projekt. Inga förkunskaper krävs.

Upplägg

Utbildningen inleds med ett teoretiskt avsnitt som belyser olika roller, aktiviteter och dokument som behövs för att ett IT-projekt skall bli lyckat. Sedan följer flera avsnitt som innehåller både teoripass och praktiska övningar. Deltagarna kommer att delas in i grupper och arbeta med ett fiktivt IT-projekt genom hela utbildningen. Materialet som används stödjer IPMA/PMI-certifiering.

Innehåll

Utbildningen är uppbyggd kring ett IT-projekt, med alla dess olika beståndsdelar. Utbildningen hanterar projektet hela vägen, från idé till avslut.

Utbildningens fokus ligger på projektets viktigaste del – den planerande fasen – med de olika metoder och verktyg som behövs. Den belyser även hur lagda planer skall följas upp, hur ett projekt skall avslutas (leverans) respektive utvärderas.

 • Vad är projekt?
 • Projektmodell
 • Att definiera ett projekt – Kravspecifikation
 • Projektdefinition
 • Projektmål
 • Aktiviteter
 • WBS – leveranser
 • Tidplaner GANT & PERT
 • Riskanalys
 • Projektorganisation
 • Informationshantering
 • Styrning
 • Ändringshantering
 • Projektgranskning
 • Projektavslut
 • Uppföljning av projekt

Utbildningen använder sig av en generell projektmodell som används under hela kursen och som sedan kan användas fritt av deltagarna i sina kommande IT-projekt.
 
 

Program


Dagarna inleds med registrering och frukost mellan 08.30-09.00.
Programmet startar kl 09.00.
Förmiddagsfikor ca kl 10.30, eftermiddagsfikor ca kl 15.00.
Lunch ca kl 12.00-13.00.
 

Dag 1 Förmiddag

 • Vad är projekt?
 • Projektmodell
 • Att definiera ett projekt – Kravspecifikation
 • Projektdefinition

Dag 1 Eftermiddag

 • Projektmål
 • Aktiviteter
 • WBS – leveranser

Dag 2 Förmiddag

 • Tidplaner GANT & PERT
 • Riskanalys

Dag 2 Eftermiddag

 • Projektorganisation
 • Informationshantering
 • Styrning
 • Ändringshantering
 • Projektgranskning
 • Projektavslut
 • Uppföljning av projekt

I samarbete med: