Summering

Endast ca 30% av stora organisatoriska förändringar lyckas idag. En av anledningarna är det stora glappet mellan vision, strategi och den operativa verksamheten.

Med en Target Operating Model Design utgår man ifrån företagets vision och strategi, och genom att definiera framtida processer bygger man en verksamhet där kompetens, kapital och resurser tillsätts för att säkra verksamheten för framtida förändringar.

Man definierar vägen för att ta sig från dagens nuvarande operativa modell – till framtidens operativa målmodell, och får en strategisk roadmap för verksamhetens IT-utveckling.

Genom att tillämpa genomarbetad metodik och utforma sin egen operativa målmodell (TOM) skapar man syfte och engagemang för medarbetarna, undviker ineffektiv organisering av sin IT, säkrar strategisk inriktning, förtydligar ansvar och skyldigheter, och förenklar samverkan. Detta leder till förbättrad affärsförmåga, en effektivare leveransorganisation, tydligare målbilder, en kraftfullare företagskultur, bättre beslutsfattande och bättre tillväxtförmåga.

Kursen kan läsas fristående eller som påbyggnad på kursen IT-strategier och digitalisering.


Det här får du som deltagare
Kursen ger en översikt och insikter i bland annat följande områden: 

 

 • Vad operativa modeller är och innebär
 • Hur du mäter din nuvarande operativa modell
 • Hur du tillämpar modeller som POLISM eller OPTIMAL för att analysera och planera din verksamhet
 • Hur områden som strategic management, strategic planning, Business Prodess Modeling (BPM), organisationsdesign, förändringsledning, Business Capability Modeling (BCM), programledning, Enterprise Architecture (EA), m.fl. hänger ihop och tillämpas för att sätta en effektiv operativ verksamhet
 • Hur du använder customer journeys och user stories för att definiera er framtida verksamhet
 • Hur du med hjälp av förenklad BPM kartlägger de framtida processernas behov av kompetens och andra resurstillgångar
 • Hur du använder BCM och rollkort för att definiera er framtida organisation och beslutsstruktur
 • Hur du sekventiellt transformerar er IT-organisation från dagens operativa struktur mot den strategiska målbilden


Program


Kursen går över en heldag och innehåller föreläsningar, grupparbeten och enskilda övningar för bäst praktisk tillämpning. I kursen tillämpas en sammanhåller TOMD-modell som bygger på praktiska mallar och distribueras elektroniskt och får behållas efter avslutad kurs för vidare tillämpning i sin egen verksamhet.

08.30-09.00 Registrering med frukost

09.00-09.30 Introduktion

 • Kort presentation av lärare och kursdeltagare samt kursens struktur och innehåll

09.30-10.30 Vad är en operativ modell?

 • Vad är en operativ modell, var är en operativ målmodell, och varför de är så viktiga för verksamheten.

10.30-10.45 Förmiddagsfika

10.45-12.00 Hur du mäter din nuvarande operativa modell 

 • OPTIMAL som Business Resource Model
 • Metodik för att mäta er operativa modell (Current Operating Model – COM)
 • Praktisk övning

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Strategisk design – arbetsflöde

 • Från vision och strategiska mål till handlingsplan med VSEM

14.00-15.30 Target Operating Model Design – process- och metodik 

 • Att analysera strategi för konkretisering
 • Utveckling av designprinciper för TOM-arbete
 • Användarresor och user stories för framtidsplanering
 • BPMN för kartläggning, dokumentering och analys
 • Kompetens- och resurskartläggning
 • BCM och rollkort för organisatorisk design med stöd av EA
 • Definition av beslutsorganisation på strategisk, taktisk och organisatorisk nivå

15.30-15.45 Eftermiddagsfika

15.45-17.00 Fortsättning – process- och metodik

17.00-17.45 Implementering av en TOM 

17.45-18.00 Summering av dagen

I samarbete med: