Summering:

Digitaliseringen driver på utvecklingen i snabb takt och har i dag har ökat it-strategins betydelse, vilket även speglas i många organisationers it-budgetar. När digitaliseringen allt mer flyttar ut i verksamheten och blir en integrerad del av hela affären är det viktigt att it-strategin är inkopplad, involverad och ansluten till den digitala strategin.

På denna heldagskurs får du kunskap om hur du aktivt hanterar digitaliseringen och anpassar er it-strategi och operativa målmodell därefter. Du får en överblick på digitaliseringens funktion och relation till IT samt informationsteknikens strategiska betydelse.

Kursen ger dig en djupare förståelse och ett ramverk för hur it-strategier kan planeras, struktureras och verkställas genom tillämpning av strategiska modeller och erkända modeller för arkitektur.

Kursen riktar sig främst till dig som är affärsutvecklare, CIO, digitaliseringsledare, marknadschef, it-ledare, it-strateg eller liknande där digitalisering ingår i din yrkesroll.

Det här får du som deltagare:

 • En överblick på digitaliseringens funktion och relation till IT
 • En djupare förståelse för hur du skapar och hanterar en realistisk IT-strategi
 • Insikt i modeller som OGTM, VSEM, POLISM, TOM och EA – hur de hänger ihop och har fokus på de strategiska bitarna av IT, inte enskilda teknologier
 • Kunskap om viktiga komponenter, nyckelområden och KPI:er
 • Exempel på globala strategimodeller
 


Program


Kursen går över en heldag och innehåller föreläsningar, grupparbeten och enskilda övningar för bäst praktisk tillämpning. I kursen tillämpas en sammanhållen modell som bygger på praktiska mallar som distribueras elektroniskt, och som får behållas och användas praktiskt i den egna organisationen efter avslutad kurs.

08.30-09.00 Registrering med frukost

09.00-09.30 Introduktion
 
 • Kort presentation av lärare och kursdeltagare samt kursens struktur och innehåll
09.30-10.00 Relationen mellan digitalisering och IT
 
 • Kopplingen mellan digitaliseringsstrategier och it-strategier

10.30-10.45 Förmiddagsfika

10.45-11.30 Förändrade roller – från process-orienterad till strategisk

 • Omvärlden utvecklas snabbt - förändrade och nya roller
 • Så fyller du din funktion bäst
11.30-12.15 Digitaliseringsstrategiskt arbete
 
 • Varför behövs det digitaliserings- och it-strategier
 • Fem nyckelområden för digital transformation
 • Ramverk, huvudkomponenter och KPI:er i en digitaliseringsstrategi
 • Exempel på olika strategimodeller
12.15-13.15 Lunch

13.15-14.30 IT-strategiskt arbete
 
 • Tvärfunktionella taktiska behov
 • Roller
 • Vikten av strategisk anpassning
 • Hur du utformar en visionär och realistisk it-mission som ger stöd för digitalisering

14.30-15.30 Att facilitera företags- och divisionsstrategier

 • Så skapar du ett gemensamt ramverk för implementering av en digitalsstrategi
15.30-15.45 Eftermiddagsfika

15.45-16.45 Enterprise Architecture (EA) och Target Operating Model (TOM)
 
 • Hur EA hjälper att till att stärka sambandet mellan strategier och IT-infrastruktur
 • Hur du använder POLISM som ramverk för att definiera framtidsmodellens (TOM) komponenter och kapabilitets behov
16.45-17.45 Att granska, uppdatera och kommunicera strategin
 
 • Metoder och triggers för att kontinuerligt utvärdera sina strategier

17.45-18.00 Summering av dagen

I samarbete med: