Sammanfattning

Här får du en praktisk projektledarutbildning som ger dig strukturer för hur du ska planera och driva ett IT-projekt. För att skapa bra möjligheter att lyckas med ett projekt krävs en genomarbetad och strukturerad planering vilket möjliggör kontroll över exempelvis tidplanen och riskerna i projektet. Efter kursen har du konkreta verktyg för att lyckas med ditt projekt på bästa sätt

Målgrupp

Målgrupp för kursen är personer som skall arbeta som projektledare eller delprojektledare i ett IT-projekt samt till beställare av IT-projekt. Inga förkunskaper krävs.

Upplägg

Kursen inleds med ett teoretiskt avsnitt som belyser olika roller, aktiviteter och dokument som behövs för att ett IT-projekt skall bli lyckat. Därefter följer flera avsnitt som innehåller både teoripass och praktiska övningar. Deltagarna kommer att delas in i grupper och arbeta med ett fiktivt IT-projekt genom hela utbildningen. Materialet som används stödjer IPMA/PMI-certifiering.

Innehåll

Hela kursen är uppbyggd kring ett faktiskt IT-projekt med alla dess olika beståndsdelar, och vi hanterar projektet hela vägen, från idé till avslut.

Fokus ligger på projektets viktigaste del – den planerande fasen – med de olika metoder och verktyg som behövs. Den belyser även hur lagda planer skall följas upp, hur ett projekt skall avslutas (leverans) respektive utvärderas.

 • Vad är projekt?
 • Projektmodell
 • Att definiera ett projekt – Kravspecifikation
 • Projektdefinition
 • Projektmål
 • Aktiviteter
 • WBS – leveranser
 • Tidsplaner GANT & PERT
 • Riskanalys
 • Projektorganisation
 • Informationshantering
 • Styrning
 • Ändringshantering
 • Projektgranskning
 • Projektavslut
 • Uppföljning

Utbildningen använder sig av en generell projektmodell som används under hela kursen och som sedan kan användas fritt av deltagarna i sina kommande IT-projekt.
 
 

Program

 

Dag 1:
 

08.30-09.00 Registrering och frukost

 • Vad är projekt?
 • Projektmodell

10.30-10.45 Förmiddagsfika

 • Att definiera ett projekt – Kravspecifikation
 • Projektdefinition

12.00-13.00 Lunch

 • Projektmål

15.00-15.45 Eftermiddagsfika

 • Aktiviteter
 • WBS – leveranser

17.00 Summering av dagen

 

Dag 2:


08.30-09.00 Frukost

 • Tidplaner GANT & PERT

10.30-10.45 Förmiddagsfika

 • Riskanalys

12.00-13.00 Lunch

 • Projektorganisation
 • Informationshantering
 • Styrning

15.00-15.45 Eftermiddagsfika

 • Ändringshantering
 • Projektgranskning
 • Projektavslut
 • Uppföljning av projekt
17.00 Summering av dagen

I samarbete med: