Summering:

Digitaliseringen driver innovation i snabb takt i de flesta organisationer. Det är bra att utvecklingen går framåt, men som en konsekvens av detta har CIO:er, chefer och ledare fått ett ökat tryck på sig att förstå hur organisationen ska hantera och främja innovation och förändring.

På denna tvådagarskurs får du lära dig om hur leder, hanterar och organiserar innovation i din organisation för att skapa optimala förutsättningar för digitalisering.

Kursen riktar sig främst till dig som har rollen affärsutvecklare, it-chef, strateg eller ledare – och som vill veta hur man bäst leder innovation och utveckling av digitaliseringskoncept.

Det här får du som deltagare:

 • En heltäckande överblick på vad innovation är 
 • Innebörden av strategisk innovationsledning och hur du utformar en innovationsledningsstrategi
 • Formler för hur du mäter din innovationsförmåga
 • Insikt i hur innovationsprocessen fungerar
 • Kunskap om viktiga moment och komponenter i innovationsprocessen och dess stödprocesser

Program

Kursen går över två heldagar, där första dagen ger en introduktion och översikt på vad innovationsledning är – och andra dagen är en fördjupning i arbetselementen i ett innovationsledningssystem.

Du kan välja att delta under båda dagarna eller en av dem.

 
Program dag 1


08.30-09.00 Registrering med frukost

09.00-09.30 Introduktion
 
 • Kort presentation av lärare och kursdeltagare, kursens struktur och innehåll samt egna utmaningar med innovation som digitaliseringsledare.
09.30-10.00 Yrkesrollen innovationsledare
 
 • Innovationsledarens kompetens, ansvar, personliga egenskaper och yrkesbeskrivning
 • Så fyller du din funktion bäst

10.00-10.15 Förmiddagsfika

10.15-12.00 Definition av innovationsbegreppet och hur innovation fungerar i praktiken

 • Definitioner av innovation, olika nivåer av innovation, de tio innovationsområdena
 • Varför innovation är viktigt, vad som hindrar och hur det sprids
 • Hur innovation förhåller sig till digitalisering
12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Innovationsledning
 
 • Vad är innovationsledning och varför
 • Generiska modeller för innovationsledning
 • Metoder för införande och genomförande av innovationsledningsarbete
14.00-15.30 Strategisk innovationsledning
 
 • Introduktion till hur du mäter innovationsförmågan i din organisation
 • Strategier för att utveckla innovationsförmåga
 • Hur du utformar en transformationsplan för din innovationsstrategi

15.30-15.45 Eftermiddagsfika

15.45-17.15 Innovationsprocessen

 • Så fungerar ett innovationsledningssystem
 • Viktiga komponenter, tjänster och faser som ingår
17.15-17.45 Innovationsledningssystem enligt ISO
 
 • Information om den kommande ISO-standarden 56002 för Innovation Management Systems, Innovation Management Principles.
17.45-18.00 Summering av dagen
 

Program dag 2


08.30-09.00 Registrering med frukost

09.00-10.45 Innovation Management Assessments
 
 • Metoder och verktyg för att mäta och utvärdera organisationens innovationsförmåga

10.45-11.00 Förmiddagsfika

11.00-12.00 Strategiskt innovationsledning

 • Så utvecklar och förbättrar du innovationsförmågan
 • Praktiska metoder för att utforma en innovationsstrategi och en konkret transformationsplan
12.00-13.00 Lunch 

13.00-17.45 Innovationsledningssystemet och innovationsprocessen

Under eftermiddagen fördjupar vi oss i hur du operativt arbetar med innovationsledning. Genomgång av de olika faserna i innovationsprocessen samt vilka typer av tjänster som behövs i de olika momenten för att maximera innovationsresultaten. 
 
 • Information Management
  Så hittar du problem och möjligheter som skapar förutsättningar för nya innovationer. Exempel på olika praktiska metoder inom bland annat problemanalys, omvärldsbevakning och framsyn.
   
 • Idea Management
  Så driver du kreativitet. Metoder och verktyg för idégenerering, idéhantering och idéselektion. 
15.30-15.45 Eftermiddagsfika
 
 • Konceptutveckling, portföljhantering och solution deployment
  Så går du från idé till införd lösning. Konceptutveckling, kravanalys, prototyper, användartester, design, utveckling, piloter och testbäddar.
   
 • Systemförbättringar och supporttjänster
  Vilka ytterligare tjänster behöver vi för att stärka vårt innovationsledningssystem, samt hur arbetar vi för att kontinuerligt förbättra det?

17.45-18.00 Summering av dagen

I samarbete med: