Den här kursen ger konkreta insikter i praktiska modeller för att driva digitala innovationsprojekt. Kursen tar höjd i att följa en väletablerad modell för innovationsprocesser och hur digitala innovationer kan skapas genom ett kvalitetssäkrat arbetsflöde. Den består av en praktisk steg-för-steg-modell för att utveckla innovativa digitalieringskoncept från marknadsbehov till uppskalning och integrerar kunskap om både i etablerade teorier och praktiska tillämpningar. Kursen kan läsas fristående eller tillsammans med kursen ”Innovationsledning för digitaliseringsledare” och leder efter två avslutade kurser till att bli ”diplomerad innovationsledare” av IDG Academy.

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till dig som har rollen utvecklingsansvarig, affärsutvecklare, verksamhetsutvecklare, produktutvecklare, innovationsledare, projektledare eller konsult – och som vill veta hur man bäst leder innovation och utveckling av nya digitaliseringskoncept.

Det här lär du dig som deltagare

  • En helhetssyn på att genomföra innovationsprojekt för digitala innovationer.
  • Att analysera trender och behov och göra framsyn (forecasting) för att öka träffsäkerheten och resultatförmågan i innovationsarbetet.
  • Att använda metoder som design thinking, workshops (innovation jams) och ideationverktyg för att generera så kreativa och relevanta idéer som möjligt.
  • Format och modeller för att validera, värdera och prioritera innovativa idéer ur ett portföljperspektiv.
  • Metoder för att skapa iterativa prototyper baserat på ett ”lean”-perspektiv med MVP och löpande användartester som utgångspunkt.
  • Cardboarding, quick-and-dirty prototyping, wireframing, med mera.
  • Metoder och modeller för att lansera, introducera och skala upp innovationer

Agenda

Fullständigt program kommer inom kort!

I samarbete med: