Samtidigt som digitaliseringen ökar blir kraven på juridik vid inköp och upphandling av IT allt viktigare. Flera av de skandaler inom IT som uppdagats senaste åren har berott på att man inte haft koll på juridiken. Idag är väl utformade IT-avtal inte längre bara en fråga om fördelning av risk, ansvar och ersättning. Allt fler tvingande lagkrav ställs också som man som företag måste ha koll på, inte minst inom ramen för GDPR, NIS-lagen och säkerhetsskyddslagen.

Att ha koll på begrepp som ”Privacy by Design”, ”allmänna förhandstillstånd” och ”tredje land” har blivit en förutsättning för en korrekt upphandling – likaså att veta vad man behöver tänka på när det kommer till personuppgiftsbiträdesavtal och exit. Samtidigt oroar Cloud Act.

Under kursen bjuds du på tips och råd på vad som är viktigt att tänka på vid inköp IT-relaterade molntjänster, system och applikationer. Du får också möjlighet att få svar på alla dina frågor.

Det här lär du dig som deltagare:

  • IT-avtal – vad du ska tänka på vid ingående och förhandling
  • Skillnad mellan olika typer av IT-avtal och exempelvis vad som är viktigt vid molntjänster och agila avtal
  • Viktiga klausuler
  • Personuppgiftsbiträdesavtal – vad är viktigt och vad är rätt nivå?
  • Andra krav enligt GDPR
  • Privacy by design
  • Specialregleringar – och hur du hanterar krav enligt exempelvis NIS-lagen, Säkerhetsskyddslagen, OSL och Cloud Act

I samarbete med: