Den här kursen behandlar bland annat IMGD, en vetenskapligt verifierad modell kring de olika faser som team går igenom för att bli högpresterande, samt de senaste rönen från fältet neuroledarskap. På bara en dag lär du dig vilka grundbultar som behöver vara på plats för att ditt team ska uppleva hög psykologisk trygghet och hur du som ledare behöver agera situationsanpassat beroende på gruppens behov och vilken fas de är i. Dessutom lär du dig vad som är allra viktigast för att ett team ska bli motiverat, engagerat och prestera på topp samt vilka workshops och diskussioner ni behöver ha tillsammans för att komma framåt.

För dig som vill nå högre effektivitet för ditt team

Den här kursen är perfekt för dig som är chef och leder en avdelning/arbetsgrupp eller jobbar som exempelvis projektledare, produktionsledare eller team-ledare. Du tror på potentialen i ditt team och kraften i att jobba tillsammans. Du vill att ditt team ska samarbeta, samskapa och ta ännu mer eget ansvar – och vill på kort tid fylla på med kunskap, tips och praktiska verktyg för att få det att hända.

Det här lär du dig på kursen

 • Vad som behöver vara på plats för att en grupp ska bli ett team
 • Grunden i situationsbaserat ledarskap
 • Gruppens olika faser mot att bli högpresterande samt vilka behov gruppmedlemmarna har i varje fas
 • Skillnaden mellan inre och yttre motivation och hur du kan använda det i ditt ledarskap
 • Människans sociala behov och hur du genom ditt ledarskap och kommunikation kan belöna (och undvika Att hota) hjärnan för att skapa trygghet, engagemang och kreativitet

Kursprogram

Kursens innehåll bygger på kursledarens egna erfarenheter av att leda grupper, team och organisationer – samt forskning/studier inom beteendevetenskap, gruppdynamik, grupputveckling (IMGD), den sociala hjärnan (SCARF), motivation, engagemang och självledarskap.

9.00–9.30 – Introduktion samt definitioner

 • Vad är ett högpresterande team?
 • Vad behöver ett team för att bli högpresterande?
 • Vad säger forskningen?

9.30–10.30 – Modellen Integrated Model of Group Development

 • Faserna ett team går igenom och vilka behov och beteenden som kännetecknar dessa faser

10.30–10.45 – Förmiddagspaus

10.45–12.00 – Situationsbaserat ledarskap

 • Så anpassar du ditt ledarskap för att stötta teamet i de faser de går igenom

12.00–13.00 – Lunch (på den prisade restaurangen Usine)

13.00–14.30 – Så skapar du social trygghet, högt engagemang, motivation och lärande

 • Detta säger den senaste hjärnforskningen (Sociala hjärnan, SCARF-modellen, motivationsteori etc)

14.30–15.00 – Team-ledarskap i praktiken

15.00–15.15 – Eftermiddagspaus (ekologisk frukt och smarriga bakverk)

15.15–16.00 – Fortsättning: Team-ledarskap i praktiken

16.00–16.30 – Avslutning och personlig action plan

I samarbete med: