• Få verktygen för att hantera din data
 • Uppskattad utbildare inom Data Management
 • Data som strategisk tillgång

Har ditt företag rutiner för att hantera data som en strategisk tillgång? Idag är data den viktigaste råvaran för att kunna producera och utveckla tjänster som kunderna efterfrågar. Information om kunderna, deras beteenden och behov, om de egna produkterna och deras användning eller om medarbetarna och deras kompetenser är avgörande för många verksamheter idag.

Data Governance kan beskrivas som ett ledningssystem för strategisk hantering av data. Genom att fokusera på Data Governance kan man säkerställa tydliga roller och ansvar, ägarskap, grundprinciper, processer samt efterlevnad av de ökade regulatoriska och säkerhetskraven gällande organisationens data.

Data Governance lyfter fundamentala frågor gällande datahantering såsom:
Vilken data är affärskritisk? Var finns den och vem äger det? Är det känslig data? Kan man spåra till dess ursprung? Är det högkvalitativ data? På denna utbildning lär du dig Data Governance och dess kärnkomponenter på ett enkelt och strukturerat sätt för att du ska lyckas med ditt Data Governance program.

Utbildningen är perfekt för dig som är CEO, CIO, CDO, CTO alternativt Data Governance Managers, Data Stewards, Data Owners eller liknande som ansvarar för styrning eller hantering av data inom en organisation.

Det här lär du dig som deltagare

 • Vilka standarder, processer, policy samt riktlinjer du behöver säkerställa för att få full kontroll över din data så att du uppnår hög datakvalitet
 • Vilka tekniska verktyg som kan hjälpa dig med ditt Data Governance arbete, till exempel en Datakatalog
 • Vilka roller och ansvarsområden som är centrala samt vikten av datamognad och företagskultur
 • Affärsvärdet – hur du kan öka effektiviteten, minska risker och ta mer datadrivna affärsbeslut baserat på pålitlig och högkvalitativ data

Inga kurstillfällen

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress och du får information om kommande datum.

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress nedan så håller vi dig uppdaterad om kommande datum.

Pris: 10 950 kr

Grupprabatt: Anmäl två eller fler och spara 10% på totalbeloppet

Plats:

 • Distansutbildningen äger rum i Zoom
 • Utbildningen i Stockholm äger rum på Usine Conference, Västgötagatan 2-4 på Södermalm i Stockholm

Omfattning: Heldag, 09.00-16.00

Gruppstorlek: Max 15 deltagare

Frågor? Maila oss på academy@idg.se

Utbildare: Ehsan Dolatabadi

Ehsan är en uppskattad utbildare och rådgivare inom Data Management med fokus på Data Governance och Master Data Management. Han har arbetat över 15 år som senior konsult där han har haft ledande befattningar inom ett flertal branscher som Telekom (Ericsson), Detaljhandel (H&M), Myndighet (Arbetsförmedlingen), Flygindustrin (SAS) och Finans (Handelsbanken).

Ehsan håller gärna i interaktiva utbildningar där han delar praktiska exempel från verkligheten och inkluderar deltagarna aktivt i kunskap- och erfarenhetsutbyten.

Ehsan har en magisterexamen i Data- och Systemvetenskap från Stockholm Universitet och han är DCAM-certifierad. Han är även medlem i DAMA International och är en flitig utövare av dess ramverk.

Program

Utbildningen går över en heldag och innehåller föreläsningar, genomgångar, enskilda övningar och grupparbeten för bäst praktisk tillämpning.

 

09.00 – Välkomna och introduktion
 • Presentation av utbildningens struktur och innehåll
 • Vad är Data Governance?
 • Varför behövs det och vad händer när man inte har Data Governance?
 • Data Governance vision och mission och dess koppling till affärsstrategin
 • Data Governance och dess samverkan med People, Process, Technology dimensioner
 • Översikt av Data Governance kärnkomponenter

11.45-12.45 – Lunchpaus

 • People – Vilka roller och ansvarsområden samt vilka kompetenser behöver säkerställas?
 • Data Strategy – Är datastrategin framtagen baserad på organisationens affärsstrategi?
 • Data Processes – Vilka processer behövs det för att tillgodose verksamhetens databehov?
 • Data Policies – De 4 grundläggande Data Governance policies
 • Data Standard – Ett standardiserat och enhetligt sätt att hantera data
 • Data Security – De 4 grundläggande datasäkerhetskraven
 • Communication – En tydlig kommunikationsplan som är förankrat med alla inblandade
 • Socialization – Data Governance som en naturlig del av det dagliga arbetet
 • Metrics – Hur mäter man resultatet av ett Data Governance program
 • Technology – Vilka tekniska verktyg behövs det och vad tillför de för värde

16.00 – Summering och avrundning

Vanliga frågor

Alla fysiska kurstillfällen hålls på Usine Conference, som ligger på plan 3 i huset Fatburen. Fatburen har adress Södermalmsallén 36-38 och ingång till huset finns från Södermalmsallén 36, Västgötagatan 2 eller Magnus Ladulåsgatan 65. Fatburen ligger bakom torget på Medborgarplatsen och nås via buss, tunnelbana eller pendeltåg. Det finns även parkeringshus för bil i närheten.

Du behöver ha med din dator då flera av utbildningarna även har övningar som vanligtvis sker digitalt. För vissa utbildningar skickas material ut i förväg, du behöver då kunna nå det via din dator.

Du behöver ha tillgång till en dator med bra internetuppkoppling och hörlurar (vid behov). Det är även önskvärt att du kan sitta ostört. Du behöver inte något särskilt program installerat utan du ansluter enkelt till videoplattformen där kursen hålls, via en länk som vi skickar till dig per mejl cirka en vecka innan utbildningsstart.

Du kan ställa frågor till utbildaren före, under och efter utbildningstillfället. Du har även möjlighet att interagera med andra deltagare under utbildningen.

Samtliga av IDG Academys utbildningar passar både för dig som arbetar inom privat eller offentlig sektor.

Innehållet är detsamma, med en kursledare som leder och guidar dig under dagen, och du lär dig precis lika mycket på båda versionerna av utbildningen. Enda skillnaden är att distansutbildningens struktur är anpassad för en digital upplevelse. Det innebär att exempelvis dagens övningar har ett format som är optimerat för distansarbete.

Efter avslutad utbildning får du tillgång till utbildarens presentation i digital form. Den fungerar som en sammanfattning av utbildningens lärdomar som du kan gå tillbaka till i efterhand vid behov. Du har även möjlighet att ställa frågor till utbildaren efter utbildningen för att få fortsatt stöd i ditt arbete.

Du kan avboka din plats kostnadsfritt fram till 21 dagar före utbildningstillfället. Därefter går det att boka om platsen till ett kommande tillfälle. Vänligen observera att ombokning endast gäller fram till och med 7 dagar före utbildningstillfället. Vid avbokning mindre än 7 dagar inför utbildningstillfället godtas endast sjukdom som giltigt skäl, annars debiteras hela avgiften för utbildningen och platsen är förbrukad. Bokad plats kan överlåtas till en kollega utan kostnad fram till 2 arbetsdagar före utbildningen, men behöver meddelas omgående. Eventuell avbokning, ombokning eller överlåtelse meddelas skriftligen till .

Övriga villkor: För dig som reser rekommenderar vi avbokningsbara alternativ vid bokning av resa och uppehälle.

Vi svarar gärna på dina frågor och hjälper dig med din bokning. Du når oss enklast genom att maila academy@idg.se.

Inga kurstillfällen

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress och du får information om kommande datum.

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress nedan så håller vi dig uppdaterad om kommande datum.

Pris: 10 950 kr

Grupprabatt: Anmäl två eller fler och spara 10% på totalbeloppet

Plats:

 • Distansutbildningen äger rum i Zoom
 • Utbildningen i Stockholm äger rum på Usine Conference, Västgötagatan 2-4 på Södermalm i Stockholm

Omfattning: Heldag, 09.00-16.00

Gruppstorlek: Max 15 deltagare

Frågor? Maila oss på academy@idg.se

Håll dig uppdaterad om nya utbildningar

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress nedan så håller vi dig uppdaterad om kommande datum.

Några av de företag vi utbildat tidigare

Upptäck våra andra utbildningar: