• Få verktygen för att hantera din data
 • Uppskattad utbildare inom Data Management
 • Data som strategisk tillgång

Har ditt företag rutiner för att hantera data som en strategisk tillgång? Idag är data den viktigaste råvaran för att kunna producera och utveckla tjänster som kunderna efterfrågar. Information om kunderna, deras beteenden och behov, om de egna produkterna och deras användning eller om medarbetarna och deras kompetenser är avgörande för många verksamheter idag.

Data Governance kan beskrivas som ett ledningssystem för strategisk hantering av data. Genom att fokusera på Data Governance kan man säkerställa tydliga roller och ansvar, ägarskap, grundprinciper, processer samt efterlevnad av de ökade regulatoriska och säkerhetskraven gällande organisationens data.

Data Governance lyfter fundamentala frågor gällande datahantering såsom:
Vilken data är affärskritisk? Var finns den och vem äger det? Är det känslig data?
Kan man spåra till dess ursprung? Är det högkvalitativ data? På denna utbildning lär du dig Data Governance och dess kärnkomponenter på ett enkelt och strukturerat sätt för att du ska lyckas med ditt Data Governance program.

Utbildningen är perfekt för dig som är CEO, CIO, CDO, CTO alternativt Data Governance Managers, Data Stewards, Data Owners eller liknande som ansvarar för styrning eller hantering av data inom en organisation.

Det här lär du dig som deltagare

 • Vilka standarder, processer, policy samt riktlinjer du behöver säkerställa för att få full kontroll över din data så att du uppnår hög datakvalitet
 • Vilka tekniska verktyg som kan hjälpa dig med ditt Data Governance arbete, till exempel en Datakatalog
 • Vilka roller och ansvarsområden som är centrala samt vikten av datamognad och företagskultur
 • Affärsvärdet – hur du kan öka effektiviteten, minska risker och ta mer datadrivna affärsbeslut baserat på pålitlig och högkvalitativ data

Boka nu

Inga kurstillfällen

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress och du får information om kommande datum.

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress nedan så håller vi dig uppdaterad om kommande datum.

Pris: 9 950 kr (Distans) | 10 950 kr (Stockholm)

Grupprabatt: Anmäl två eller fler och spara 15% på totalbeloppet

Plats:

 • Distansutbildningen äger rum i Zoom
 • Utbildningen i Stockholm äger rum på Usine Conference, Västgötagatan 2-4 på Södermalm i Stockholm

Omfattning: Heldag, 09.00-16.00

Gruppstorlek: Max 15 deltagare

Frågor? Maila oss på academy@idg.se

Utbildare: Ehsan Dolatabadi

Ehsan är en uppskattad utbildare och rådgivare inom Data Management med fokus på Data Governance och Master Data Management. Han har arbetat över 15 år som senior konsult där han har haft ledande befattningar inom ett flertal branscher som Telekom (Ericsson), Detaljhandel (H&M), Myndighet (Arbetsförmedlingen), Flygindustrin (SAS) och Finans (Handelsbanken).

Ehsan håller gärna i interaktiva utbildningar där han delar praktiska exempel från verkligheten och inkluderar deltagarna aktivt i kunskap- och erfarenhetsutbyten.

Ehsan har en magisterexamen i Data- och Systemvetenskap från Stockholm Universitet och han är DCAM-certifierad. Han är även medlem i DAMA International och är en flitig utövare av dess ramverk.

Program

Utbildningen går över en heldag och innehåller föreläsningar, genomgångar, enskilda övningar och grupparbeten för bäst praktisk tillämpning.

 

09.00 – Välkomna och introduktion
 • Presentation av utbildningens struktur och innehåll
 • Vad är Data Governance?
 • Vilka är fördelarna & utmaningarna med Data Governance?
 • Vad händer när man inte har Data Governance?
 • Vad är förhållandet mellan Data Governance och Datakvalitet?
 • Data Governance och dess koppling till affärsstrategin
 • Översikt över Data Governance ramverk
 • Data Governance mission och vision
 • Data Governance Policy och Processer
 • Roller och ansvar samt identifiera dataägare
 • Data Governance forum

11.45-12.45 – Lunchpaus

 • En översikt av Data Governance leverabler i en implementation
 • Vilka personer och kompetenser behövs det för implementationen?
 • Hur identifierar man de olika faser som behöver ingå i implementationen?
 • Hur planerar man för nästa steg?
 • Företagskultur och kommunikation
 • Beteenden: pragmatisk, uthållig och tålmodig

16.00 – Summering och avrundning

Vanliga frågor

Innehållet är detsamma, med en utbildare som leder och guidar dig under dagen, och du lär dig precis lika mycket på båda versionerna av utbildningen. Enda skillnaden är att distansutbildningens struktur är anpassad för en digital upplevelse. Det innebär att exempelvis dagens övningar har ett format som är optimerat för distansarbete.

Det enda som krävs är att du har tillgång till en dator med bra internetuppkoppling och hörlurar. Det är även önskvärt att du kan sitta ostört. Du behöver inte något särskilt program installerat utan du ansluter enkelt till videoplattformen där kursen hålls, via en länk som vi skickar till dig per mejl cirka en vecka innan utbildningsstart.

Du behöver ha med din dator då flera av utbildningarna även har övningar som vanligtvis sker digitalt. För vissa utbildningar skickas kursmaterialet ut i förväg, du behöver då kunna nå det via din dator.

Ja! Du får en pdf med alla teorier och modeller samt längre text-dokumentation kopplat till varje del som behandlas på utbildningen. Du får också foton på alla blädderblock som produceras och gås igenom under utbildningsdagen.

Du kan avboka din plats kostnadsfritt fram till och med 30 dagar före kursstart. Därefter går det att överlåta platsen till en kollega utan kostnad, eller boka om platsen till ett kommande kurstillfälle. Vänligen notera: överlåtelse eller ombokning gäller endast fram till och med 7 dagar före kursstart. Eventuell avbokning, ombokning eller överlåtelse meddelas skriftligen till academy@idg.se.

Vi svarar gärna på dina frågor. Du når oss enklast genom att maila academy@idg.se.

Boka nu

Inga kurstillfällen

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress och du får information om kommande datum.

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress nedan så håller vi dig uppdaterad om kommande datum.

Pris: 9 950 kr (Distans) | 10 950 kr (Stockholm)

Grupprabatt: Anmäl två eller fler och spara 15% på totalbeloppet

Plats:

 • Distansutbildningen äger rum i Zoom
 • Utbildningen i Stockholm äger rum på Usine Conference, Västgötagatan 2-4 på Södermalm i Stockholm

Omfattning: Heldag, 09.00-16.00

Gruppstorlek: Max 15 deltagare

Frågor? Maila oss på academy@idg.se

Håll dig uppdaterad om nya utbildningar

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress nedan så håller vi dig uppdaterad om kommande datum.

Några av de företag vi utbildat tidigare

Upptäck våra andra utbildningar: