• Coaching och konsulthjälp ingår
  • Hyllad utbildare
  • Delta enkelt och bekvämt på distans

Distansutbildning 2022

Välkommen till en praktisk distansutbildning som ger dig kunskaper att förbereda din organisation för strategiskt innovationsarbete med nya digitala teknologier. Utbildningen lär dig att kartlägga och analysera digitala trender och framväxande digitala teknologier, och matcha dem mot nuvarande och framtida digitaliseringsbehov. Den innehåller praktiska moment där du ”provkör” metoderna mot din egen organisation (eller valfri organisation) mellan utbildningstillfällena. Efter avslutad utbildning har du utvecklat en grund till en egen modell för analys av behov, omvärld, trender, framtid, och framväxande teknologier för innovativ digitalisering för en organisation.

Med löpande utbildningsinsatser, seniora kursdeltagare, och support av en erfaren framtidsanalytiker och innovationsstrateg, får du färdigheterna och verktygen att själva framtidssäkra ert digitala innovationsarbete.

Utbildningen är perfekt för dig som är CIO, CTO, CDO, IT-chef, digitaliseringsansvarig, IT-strateg, innovationsledare, verksamhetsutvecklare eller liknande.

Utbildningen är ett utmärkt komplement till våra närliggande utbildningar Strategisk digitalisering, IT-strategier och digitalisering, och Innovationsledning för digitaliseringsledare, och tar ett fördjupat grepp kring den teknologiska framtidshanteringen för digitalisering. 

Bli Diplomerad digital innovationsanalytiker

Efter avslutad utbildning och godkänt examineringsprov erhåller du titeln Diplomerad digital innovationsanalytiker.

Som deltagare på utbildningen får du

✔  Metoder och modeller för praktiskt innovationsarbete och kopplingarna mellan innovationsprocess och digitaliseringsprocess 

✔  Metoder för intern behovsanalys för digitalisering

✔  Metoder för omvärldsbevakning och trendanalys för digitalisering

✔  Insikter i framväxande digitala teknologier

✔  Modeller för analys av mognad av framväxande teknologier (Technology Maturity)

✔  Metoder och verktyg för framtidsanalys och framtidsvisualisering

✔  Metoder och verktyg för teknologisk analys av framtida målbilder

Inga kurstillfällen

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress och du får information om kommande datum.

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress nedan så håller vi dig uppdaterad om kommande datum.

Pris: 19 500 kr ex. moms

Plats: Distans

Omfattning: Cirka 10 procents omfattning under åtta veckor

Gruppstorlek: Max 10 deltagare

Frågor? Maila oss på academy@idg.se

Kursledare: Håkan Ozan

Håkan OzanHåkan Ozan är Head of Innovation & Strategy på International Innovation Management Institute. Han har en M.Sc. i systemvetenskap och en B.Sc. i företagsekonomi – och har i många år både forskat och arbetat inom IT och innovation.

Håkan har över 15 års erfarenhet som IT- och digitaliseringsstrateg i både privat och offentlig sektor, och är en uppskattad föreläsare och utbildare i Sverige och internationellt.

Upplägg & innehåll

Utbildningen bygger på en förenklad Capstone-metod som innebär att du arbetar emot din egen organisation genom självständigt och praktiskt analysarbete med coach-support, vanligtvis i team om 2-3 personer. Du kan välja att utveckla en modell för din egen arbetsgivare eller som ett uppdrag åt en kund.

Utbildningen följer en steg-för-steg-process som bygger på fyra sammanvävda block. Tillsammans utgör dessa en helhet för behov, omvärld, framtid, och digital teknologi. Följande moment täcks under utbildningen:

✔  Behovsanalys. Innovationskunskap, innovationsprocesser för digitalisering, metoder för behovsanalys och problemanalys, samt hur vi etablerar en systematik för kontinuerlig behovsanalys. 

✔  Trendanalys. Aktuella digitala trender, metoder för omvärldsanalys, hur man etablerar en systematik för kontinuerlig omvärldsbevakning och trendanalys.

✔  Framtidsanalys. Metoder för att utvärdera mognadsgraden av framväxande digitala teknologier (TMA), metoder för framtidsanalys, samt extern och intern framtidsvisualisering med scenarioplanering.

✔  Teknologisk analys. Metoder och verktyg för teknologisk analys av framtida målbilder, samt för att utveckla planer för införande av aktuella och framväxande digitala teknologier. 

✔  Slutpresentation och diplomering. Presentation av deltagarnas arbeten, genomförande av ett kunskapsprov, diplomering. 

Omfattning

Utbildningen genomförs på deltid på cirka 10% över 8 veckor. Träffar för utbildningstillfällen och genomgångar sker varannan vecka med diplomeringsdatum. Utbildningen är helt digital och sker på Zoom.

På utbildningsträffarna går vi igenom tidigare genomförda uppgifter tillsammans, diskuterar, genomför nya utbildningsdelar och föreläsningar, samt går igenom arbetsprocessen för nästa moment och dess uppgift(er). Mellan utbildningsträffarna, under det egna arbetet, finns också digitala coaching-träffar för att stämma och diskutera arbetet och processen. Du erbjuds även en kursgrupp på LinkedIn för löpande frågor och coaching.

Vanliga frågor

Efter varje utbildningstillfälle får du tillgång till kursledarens presentationsmaterial i digital form. Den fungerar som en sammanfattning av lärdomarna som du kan gå tillbaka till i efterhand vid behov. Du har även möjlighet att ställa frågor till kursledaren efter utbildningen för att få fortsatt stöd i ditt arbete. Detta brukar vara mycket uppskattat av våra deltagare.

Ja, den passar utmärkt även för dig som jobbar i offentlig sektor.

Du kan avboka din plats kostnadsfritt fram till och med 30 dagar före kursstart. Därefter går det att överlåta platsen till en kollega utan kostnad, eller boka om platsen till ett kommande kurstillfälle. Vänligen notera: överlåtelse eller ombokning gäller endast fram till och med 7 dagar före kursstart. Eventuell avbokning, ombokning eller överlåtelse meddelas skriftligen till academy@idg.se.

Vi svarar gärna på dina frågor. Du når oss enklast genom att maila academy@idg.se eller ringa/sms:a John Sundström på 070-7257188.

Inga kurstillfällen

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress och du får information om kommande datum.

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress nedan så håller vi dig uppdaterad om kommande datum.

Pris: 19 500 kr ex. moms

Plats: Distans

Omfattning: Cirka 10 procents omfattning under åtta veckor

Gruppstorlek: Max 10 deltagare

Frågor? Maila oss på academy@idg.se

Håll dig uppdaterad om nya utbildningstillfällen

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress nedan så håller vi dig uppdaterad om kommande datum.

Några av de företag vi utbildat tidigare

Upptäck våra andra utbildningar: