• 99,3% nöjda deltagare
 • Omtyckt och erfaren kursledare
 • Delta på distans eller i Stockholm

För dig som vill skapa framgångsrika distansteam

Efter månader av arbete hemifrån, blickar vi nu framåt. Vi börjar se slutet på pandemin, och med det starten på ett nytt sätt att arbeta. Fler och fler företag meddelar att de även i fortsättningen kommer erbjuda flexibilitet i varifrån vi arbetar, och med det kommer nya utmaningar och möjligheter. Med lärdomar från det som varit, forskning och egna erfarenheter utforskar vi hur vi bygger team, trygga relationer, effektivitet och nya arbetsprocesser som stöttar det nya normala.

Välkommen till en engagerande, interaktiv och lättillgänglig utbildning i att leda, samverka och bygga starka och effektiva arbetsgrupper på distans. Under dagen får du tillsammans med andra arbeta och reflektera kring hur du och ditt team till fullo kan utnyttja de möjligheter som distansarbete ger, nu och efter pandemin.

Utbildningen är perfekt för dig som samverkar i eller leder ett team där några eller alla jobbar på distans eller distribuerat från olika kontor, och som vill bygga en smidigare, starkare och mer effektiv digital arbetskultur. Under dagens gång får du uppgifter, tips och metoder att testa, för att öka lärandet och möjliggöra direkt tillämpning av ny kunskap.

Utbildningen går igenom

 • Metoder och verktyg för att aktivt bygga och utveckla en effektiv onlinekultur
 • Tankar och förståelse för hur vi stöttar en effektiv arbetsprocess för ett team som arbetar från olika platser
 • Sätt att facilitera möten och arbetsprocesser som skapar meningsfullhet, engagemang och relevans
 • Förståelse för våra sociala behov och hur vi skapar närhet trots avstånd

Inga kurstillfällen

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress och du får information om kommande datum.

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress nedan så håller vi dig uppdaterad om kommande datum.

Pris: 6 950 kr ex. moms

Plats: På distans via Zoom

Omfattning: Heldag, 09.00-16.00

Gruppstorlek: Max 20 deltagare

Frågor? Maila academy@idg.se eller ring John Sundström på 070-7257188

Utbildare: Johanna Olsson och Åsa Höistad på The Hows

Utbildningen leds av Johanna Olsson och Åsa Höistad från The Hows, båda med mångårig erfarenhet av att leda och facilitera både online och offline. De har har arbetat med att designa och facilitera lärande inom organisations- och grupputveckling under 15 år och har under de senaste åren fokuserat mycket på att stötta team, ledare och utbildare i förflyttningen till det digitala rummet.

Johanna och Åsa brukar beskrivas som engagerade, tydliga, mänskliga och med en förmåga att skapa trygghet och mod för deltagarna till att utmana sig och testa nytt.

Program

09.00-10:30 – Det bästa av två världar

Att arbeta på plats och på distans har båda sina fördelar, men hur kan vi nu dra nytta från alla våra erfarenheter och bygga ett nytt sätt att arbeta effektivt tillsammans med en ökad flexibilitet? Tillsammans drar vi lärdomar från de senaste månaderna och tittar på framgångsfaktorer att utveckla samt hur vi löser den friktion vi fortfarande känner.

 • Kartläggning av nuläge
 • Hur vi implementerar våra nya styrkor i det nya normala
 • Identifiera friktion och hur vi bearbetar den

10:30-10:45 – Paus

10:45-12.00 – Skapa närhet trots avstånd

Vi tittar på vad forskningen säger om att bygga samarbeten som bygger på tillit, och övar på att skapa handfasta vanor och rutiner som bygger tydlighet i så väl arbetsprocesser som i relationer.

 • Kartläggning av fungerande och hindrande vanor
 • Hur vi kan utveckla effektiva team remote
 • Relationen mellan öppenhet och tillit

12.00-13.00 – Lunchpaus

13.00-14:30 – Att skapa en kultur byggd på autonomi

Hur undviker vi att blockera varandras förmåga till att vara produktiva? Tillsammans utforskar vi hur vi kan skapa en proaktiv och effektiv arbetsmiljö där vi samarbetar utan att stå i vägen för varandra.

 • Kartläggning av vanliga blockeringar som hindrar effektivitet i en digital miljö
 • Hur vi kommunicerar, tar beslut och följer upp på distans
 • Att skapa förutsättningar för ett digitalt samarbete.

14:30-14:45 – Paus

14:45-16:00 – Den nya verktygslådan

Vad vi behöver förstå om människors sociala behov och och om oss själva som ledare för att planera och leda kreativitet och innovation på distans.

 • Metoder för att designa upplägg för olika typer av möten och workshops
 • Stärka din förmåga att facilitera online

Vanliga frågor om distansutbildningen

Innehållet är detsamma, med en kursledare som leder och guidar dig under dagen, och du lär dig precis lika mycket på båda versionerna av utbildningen. Enda skillnaden är att distansutbildningens struktur är anpassad för en digital upplevelse. Det innebär att exempelvis dagens övningar har ett format som är optimerat för distansarbete.

Du kan ställa frågor till kursledaren före, under och även efter utbildningstillfället. Du har även möjlighet att interagera med andra deltagare under utbildningen.

Det enda som krävs är att du har tillgång till en dator, mobil eller surfplatta med god internetuppkoppling samt hörlurar. Det är även önskvärt att du kan sitta ostört. Du behöver inte något särskilt program installerat utan du ansluter enkelt till videoplattformen Zoom – där kursen hålls – via en länk som vi skickar till dig per mejl i anslutning till utbildningsstart.

Om du mot förmodan inte är nöjd med distansutbildningen erbjuder vi dig möjligheten att delta på ett framtida tillfälle av den fysiska versionen av utbildningen – utan extra kostnad.

Fler vanliga frågor

Efter avslutad utbildning får du tillgång till kursledarnas hela presentation i digital form. Den fungerar som en sammanfattning av utbildningens lärdomar som du kan gå tillbaka till i efterhand vid behov. Du har även möjlighet att ställa frågor till kursledarna efter utbildningen för att få fortsatt stöd. Detta brukar vara mycket uppskattat av våra deltagare.

Ja, den passar utmärkt även för dig som jobbar i offentlig sektor.

Vi har branschens kanske allra mest generösa avbokningsvillkor. Du kan avboka din plats helt kostnadsfritt fram till 30 dagar före utbildningens start. Får du förhinder efter detta datum kan du överlåta din plats till en kollega utan kostnad – eller välja att ha bokningen innestående till framtida utbildningstillfällen. Din bokning går alltså inte till spillo även om du får förhinder att delta med kort varsel.

Vi svarar gärna på dina frågor. Du når oss enklast genom att maila academy@idg.se eller ringa/sms:a John Sundström på 070-7257188.

Inga kurstillfällen

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress och du får information om kommande datum.

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress nedan så håller vi dig uppdaterad om kommande datum.

Pris: 6 950 kr ex. moms

Plats: På distans via Zoom

Omfattning: Heldag, 09.00-16.00

Gruppstorlek: Max 20 deltagare

Frågor? Maila academy@idg.se eller ring John Sundström på 070-7257188

Passar inte datumen? Lämna din mejladress och håll dig uppdaterad om nya utbildningstillfällen.

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress nedan så håller vi dig uppdaterad om kommande datum.

Några av de hundratals företag vi utbildat tidigare:

Upptäck våra andra utbildningar: