• Utbyt erfarenheter med andra deltagare
 • Ledande kursledare
 • Delta tryggt och enkelt på distans

För dig som vill skapa framgångsrika digitala team

Efter många månader av arbete hemifrån, blickar vi nu framåt. Vi börjar se slutet på pandemin, och med det starten på ett nytt sätt att arbeta. Fler och fler företag meddelar att de även i fortsättningen kommer erbjuda flexibilitet i varifrån vi arbetar, och med det kommer nya utmaningar och möjligheter. Med lärdomar från det som varit, forskning och egna erfarenheter utforskar vi hur vi bygger team, trygga relationer, effektivitet och nya arbetsprocesser som stöttar det nya normala.

Välkommen till en engagerande, interaktiv och lättillgänglig kurs i att leda, samverka och bygga starka och effektiva arbetsgrupper på distans. Genom digitala workshops, uppgifter, reflektionsgrupper och fördjupningsmaterial får du med dig relevant kunskap och handfasta metoder som du direkt kan implementera i dina arbetsgrupper.

Kursen är perfekt för dig som samverkar i eller leder ett team där några eller alla jobbar på distans, och som vill bygga en starkare och mer effektiv arbetskultur online. Under kursens gång får du uppgifter, tips och metoder att testa i det dagliga arbetet, för att öka lärandet och möjliggöra tillämpning av ny kunskap. Vid kursens slut har du tagit viktiga steg mot att skapa en stark och kollaborativ arbetskultur i ditt team.

Det här lär du dig på kursen

 • Metoder och verktyg för att aktivt bygga och utveckla en effektiv onlinekultur
 • Att använda verktyg för kommunikation, innovation, kreativa processer och beslutsfattande på distans
 • Att designa möten och arbetsprocesser som skapar meningsfullhet, engagemang och relevans
 • Att förstå gruppdynamik, våra sociala behov och hur vi skapar närhet trots avstånd
 • Att ta tillvara på mångfald och olikheter i ett team, samt att hantera de svårigheter som kan uppstå i ett team på distans

Inga kurstillfällen

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress och du får information om kommande datum.

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress nedan så håller vi dig uppdaterad om kommande datum.

Pris: 11 950 kr exkl. moms

Omfattning: Kursen pågår på deltid under sex veckor och varvar livesessioner, studiematerial, uppgifter och samarbete i reflektionsgrupp. Liveföreläsningarna sker onsdag eftermiddag varje vecka. Dessa spelas alltid in och kan även ses i efterhand.

Tidsåtgång: Kursen tar totalt cirka 3-4 timmar av din tid varje vecka och passar därmed utmärkt även om du jobbar heltid.

Plats: Online, via Zoom och vår kursplattform

Frågor? Maila academy@idg.se eller ring 070-7257188

Kursledare: Johanna Olsson och Åsa Höistad på The Hows

Kursens leds av Johanna Olsson och Åsa Höistad från The Hows, båda med mångårig erfarenhet av att leda och facilitera både online och offline. De har har arbetat med att designa och facilitera lärande inom organisations- och grupputveckling under 15 år och har under de senaste åren fokuserat mycket på att stötta team, ledare och utbildare i förflyttningen till det digitala rummet.

Johanna och Åsa brukar beskrivas som engagerade, tydliga, mänskliga och med en förmåga att skapa trygghet och mod för deltagarna till att utmana sig och testa nytt.

Kursprogram

Vecka 1 – Bygga stöttande kultur

Under första veckan utforskar vi byggstenarna i ett fungerande distansarbete. Hur skapar vi fungerande samarbeten online som bygger på tillit och öppenhet? Hur skapar vi en närhet till varandra trots avstånd? Vi tittar på vad forskningen säger och börjar bygga handfasta vanor och rutiner som bygger på tydliga förväntningar och guidelines kring både teknik och beteenden.

Livesession på onsdagen klockan 15.00-16.00 där vi bland annat fokuserar på:

 • Kartläggning av fungerande och hindrande vanor
 • Hur vi kan utveckla effektiva team remote
 • Relationen mellan öppenhet och tillit

Fördjupningsmaterial och uppgift för veckan skickas ut på måndagen samma vecka.

Vecka 2 – Arbetsprocesser för distansarbete

Under vår andra vecka utforskar vi hur vi kan arbeta effektivt tillsammans trots att vi kanske har en hel värld emellan oss. Hur kommunicerar vi effektivt, lägger upp nya arbetsprocesser, tar beslut och undviker att fastna i för många möten och avstämningar? Tillsammans utforskar vi hur vi kan skapa en proaktiv och effektiv arbetsmiljö.

Livesession på onsdagen klockan 15.00-16.00 där vi bland annat fokuserar på:

 • Produktivitet och hur vi undviker att blockera varandras förmåga till att vara produktiva
 • Förståelse kring det egna teamets behov av utveckling

Fördjupningsmaterial och uppgift för veckan skickas ut på måndagen samma vecka.


Vecka 3 – Att facilitera möten och workshops online

Under vecka tre tar vi oss an utmaningen att planera och leda engagerande möten och workshops på distans. Vi tittar närmare på hur vi arbetar kollaborativt och säkrar att alla är engagerade, sedda och hörda. Du kommer att få fokusera på din roll som facilitator och hur du kan skapa och leda meningsfulla möten som gör skillnad. Vi börjar även fylla våra egna verktygslådor med olika verktyg, övningar, metoder och format.

Livesession på onsdagen klockan 15.00-16.00 där vi bland annat fokuserar på:

 • Metoder för att designa upplägg för olika typer av digitala möten och workshops
 • Stärka din förmåga att facilitera online

Fördjupningsmaterial och uppgift för veckan skickas ut på måndagen samma vecka.


Vecka 4 – Ta tillvara på styrkan i mångfald

Ett team som verkar på distans får fantastiska möjligheter till att skapa mångfald på riktigt. Men mångfald kan också vara utmanande, oavsett om det handlar om olika perspektiv, personligheter, motivationsfaktorer, kulturer, ålder, värderingar eller bakgrund. Den här veckan tittar vi på hur vi kan ta tillvara på styrkorna och möjligheterna som kommer med mångfald och olikheter i team.

Livesession på onsdagen klockan 15.00-16.00 där vi bland annat fokuserar på:

 • Våra egna värderingar och hur de påverkar andra
 • Förståelse för olika motivationsfaktorer och hur de kan skapa friktion

Fördjupningsmaterial och uppgift för veckan skickas ut på måndagen samma vecka.


Vecka 5 – Hantera svårigheter

Frustration, konflikter och svårigheter är någonting som kan vara tillitsbyggande och klargörande – om de hanteras och tas om hand. Det kan till och med vara nödvändigt för att få ett team att röra sig framåt. Men hur hanterar vi konflikter och svåra samtal när vi träffas online? Under den här veckan utforskar vi våra beteenden i konflikter och hur vi kan hantera svåra situationer i distanssammanhang.

Livesession på onsdagen klockan 15.00-16.00 där vi bland annat fokuserar på:

 • Förstå hur vi kan jobba för att förebygga konflikt
 • Olika konfliktstilar och vad vi behöver tänka på när vi jobbar remote

Fördjupningsmaterial och uppgift för veckan skickas ut på måndagen samma vecka.


Vecka 6 – Att arbeta i ständig förändring

Vi är i en konstant förändring. Förutsättningar förändras, kollegor slutar och nya börjar, budgetar dras ned, våra projekt och uppgifter förändras. Att vara ett team på distans betyder att det inte bara är våra uppgifter och team som förändras, utan även de verktyg och plattformar vi använder. Den här veckan tittar vi på hur vi kontinuerligt kan bli bättre istället för att bli överväldigade av förändring. Hur kan vi ha ett experimenterande förhållningssätt och hålla oss uppdaterade?

Livesession på onsdagen klockan 15.00-16.00 där vi bland annat fokuserar på:

 • Ökad förståelse för förändringsarbete
 • Skörda lärdomar och insikter från kursen
 • Skapa plan för deltagarnas fortsatta utveckling

Fördjupningsmaterial och uppgift för veckan skickas ut på måndagen samma vecka.

Kursens upplägg

Kursen löper över sex veckor där varje vecka har ett specifikt fokus enligt programmet ovan. Kursen tar cirka 3-4 timmar av din tid varje vecka – inkluderat medverkan på live-sessionen, läsa material, göra uppgift och samarbete i reflektionsgrupp. Kursen består av fyra byggstenar:

1. Skriftligt läromaterial

Veckan inleds med att deltagarna får ett läropack med fördjupande och inspirerande material som fokuserar på veckans ämne.

2. Onlinesessioner

Interaktiva sessioner, en timme per vecka, med workshops, reflektion, frågeställningar och diskussion.

3. Individuella uppgifter

Det här är inte en kurs där du deltar passivt. Under veckorna kommer du att använda din arbetskontext som arena för lärande, reflektion och tillämpning. Varje vecka får du tips, metoder och uppgifter att testa i ditt arbete för att öka lärandet och möjliggöra direkt tillämpning av ny kunskap. Alla uppgifter kan lätt integreras i dagliga uppgifter för att inte ta fokus eller tid från ditt arbete.

4. Lärogrupper

En gång i veckan träffas ni digitalt under en kortare session i en mindre reflektionsgrupp för att maximera lärandet, bygga stöttande relationer och få nya idéer och perspektiv.

Vanliga frågor

Nej, men för att du ska få ut så mycket som möjligt av kursen är det centralt att du har – eller vill ha – en yrkesroll där du antingen leder eller ingår i ett team där några eller alla jobbar på distans.

Ja! Kursens flexibla upplägg är anpassat just för att du ska kunna delta vid sidan av ditt jobb.

Alla sessioner spelas in så du kan enkelt ta del av dem i efterhand ifall du inte kan delta live.

Det enda som krävs är att du har tillgång till en dator, mobil eller surfplatta med god internetuppkoppling. Du behöver inte något särskilt program installerat utan du ansluter enkelt till videoplattformen Zoom – där liveföreläsningarna äger rum – samt till vår kursplattform i anslutning till kursstart.

Vi har branschens kanske allra mest generösa avbokningsvillkor. Du kan avboka din plats helt kostnadsfritt fram till 30 dagar före utbildningens start. Får du förhinder efter detta datum kan du överlåta din plats till en kollega utan kostnad – eller välja att ha bokningen innestående till framtida utbildningstillfällen. Din bokning går alltså inte till spillo även om du får förhinder att delta med kort varsel.

Vi svarar gärna på dina frågor. Du når oss enklast genom att maila academy@idg.se eller ringa/sms:a John Sundström på 070-7257188.

Inga kurstillfällen

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress och du får information om kommande datum.

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress nedan så håller vi dig uppdaterad om kommande datum.

Pris: 11 950 kr exkl. moms

Omfattning: Kursen pågår på deltid under sex veckor och varvar livesessioner, studiematerial, uppgifter och samarbete i reflektionsgrupp. Liveföreläsningarna sker onsdag eftermiddag varje vecka. Dessa spelas alltid in och kan även ses i efterhand.

Tidsåtgång: Kursen tar totalt cirka 3-4 timmar av din tid varje vecka och passar därmed utmärkt även om du jobbar heltid.

Plats: Online, via Zoom och vår kursplattform

Frågor? Maila academy@idg.se eller ring 070-7257188

Passar inte datumen? Lämna din mejladress och håll dig uppdaterad om nya utbildningstillfällen.

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress nedan så håller vi dig uppdaterad om kommande datum.

Några av de företag vi utbildat tidigare:

Upptäck våra andra utbildningar: