• Tusentals utbildade deltagare hittills
 • 99,3 procent har varit mycket nöjda
 • Delta i Stockholm eller på distans

Hållbarhet och den exponentiella teknologiska utvecklingen kommer helt att prägla affärslandskapet de kommande decennierna. Hela världsekonomin ska vara klimatneutral på bara tre decennier och på samma tid ska världen lösa ett stort antal ytterligare hållbarhetsutmaningar. Det är därför redan i dag affärskritiskt att jobba med en långsiktigt hållbar affärsmodell – för att inte bli helt utkonkurrerad när omställningen slår igenom med full kraft.

På den här kursen får du viktiga kunskaper om hur du utvecklar just en långsiktigt hållbar version av er affärsmodell, som också har potential att skala exponentiellt – med hjälp av insikter från den senaste hållbarhetsforskningen och spjutspetskunskaper från Singularity University, NASA.

Nu även som distansutbildning!

Den här utbildningen erbjuds nu även på distans. Läs mer längre ner under Vanliga frågor.

För dig som vill utveckla framtidens hållbara affärsmodeller

Kursen riktar sig till dig som i din yrkesroll arbetar med att forma bolagets erbjudande och affär: du kanske jobbar som affärsutvecklare, marknadschef, produktägare, kommunikationschef, konsult eller VD.

Som deltagare får du:

 • Insikt om hur hållbarhetsfrågan kommer att påverka din branschs förutsättningar kommande decennier
 • Särskilt anpassade verktyg – som Sustainable Business Canvas och Moonshot Thinking – som hjälper dig att konkret utforma hållbara affärsmodeller
 • Viktig kunskap om klimatomställningen och centrala ramverk som Agenda 2030, Planetary Boundaries och Carbon Law
 • Inblick i den exponentiella teknologiska utvecklingen och hur den kan användas för att forma skalbara affärsmodeller

Inga kurstillfällen

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress och du får information om kommande datum.

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress nedan så håller vi dig uppdaterad om kommande datum.

Pris: 7 950 kr exkl moms

Plats:

 • Distansutbildningen – vid din dator, mobil eller surfplatta.
 • Utbildningen i Stockholm – IDG, Magnus Ladulåsgatan 65

Omfattning: Heldag, 09:00–16:00

Kursledare: Rebecka Carlsson

Rebecka har medgrundat en handfull hållbarhetsbolag och arbetat som politiskt sakkunnig till Sveriges klimat- och miljöminister. Rebecka är en av de få svenskar som utbildats vid Singularity University i Silicon Valley. Under tre månader bodde hon på NASA tillsammans med 90 entreprenörer/forskare från 47 länder och intensivtränades i hur exponentiella teknologier som AI, blockchain och robotik kan användas till att skapa skalbara lösningar för vår tids globala utmaningar.

I dag är Rebecka verksam som grundare och VD av affärsutvecklingsbyrån Heureka Ventures som hjälper etablerade bolag att uppgradera till pionjärt hållbara affärsmodeller och hållbarhetsstartups att skala snabbare.

Program:

Kursen går över en heldag och innehåller föreläsningar, grupparbeten och enskilda övningar för bäst praktisk tillämpning. I kursen tillämpas en sammanhållen modell som bygger på praktiska mallar som distribueras elektroniskt, och som får behållas och användas praktiskt i den egna organisationen efter avslutad kurs.

09.00-10.45 – Hållbarhet och exponentiell förändring

 • Vad är hållbarhet och hur kommer hållbarhet att påverka näringslivets förutsättningar kommande decennier?
 • Vart är vi på väg? Framtidsspaningar från Singularity University där vi går igenom ramverk som Agenda 2030, Planetary Boundaries och Carbon Law
 • Exponentiellt tänkande och exponentiell tech
 • Hur omställningen till hållbarhet ritar om förutsättningarna för näringslivet och skapar en “New market logic”

10.45-11.00 – Förmiddagspaus

11.00-12.00 – Verktyg för hållbar affärsutveckling – Sustainable Business Canvas och Moonshot canvas

 • De nio komponenterna för en framgångsrik hållbar affärsmodell
 • Så kan du rent konkret arbeta med att ta fram hållbara affärsmodeller
 • Hållbara affärsmodeller som kan skalas upp exponentiellt

12.00-13.00 – Lunchpaus

13.00-14.15 – Workshop: Moonshot Canvas

 • Här jobbar du konkret med att utforma affärsidéer som möjliggör en mycket snabb uppskalning utifrån dina viktigaste KPI:er.
 • Begreppet Moonshot Thinking är myntat av Astro Teller, Head of X på Google och definieras som när du bygger bolag som inte blir 10 % större eller bättre utan hela tiden 10X större eller bättre. Att göra något som hela tiden blir exponentiellt bättre kräver en viss typ av förtänksamhet och att man redan tidigt kartlägger vilka trånga sektorer man behöver bygga bort och vilka hävstänger man behöver bygga in för att möjliggöra en såpass kraftfull uppskalning. Resultatet blir ofta att man redan från början kan starta med en radikalt bättre affärsidé än man annars börjat med.
 • I detta pass får du testa att ta fram en Moonshot utifrån ditt bolags förutsättningar och mål. Målet är att du sedan ska kunna använda verktyget och tankesättet i er dagliga verksamhet.

14.15-14.30 – Eftermiddagspaus

14.30-15.30 – Workshop: Sustainable Business Canvas

 • Här lär du dig att skapa hållbara och skalbara affärsmodeller med hjälp av affärsutvecklingsverktyget Sustainable Business Canvas.
 • Sustainable Business Canvas är en 9-stegsprocess, utformad för att företag ska kunna utveckla pionjära affärsmodeller med den senaste hållbarhetsforskningen som grund. Verktyget är framtaget av Stockholm Resilience Center, ett av världens främsta forskningscenter inom hållbar utveckling, Albaeco som omvandlar vetenskap till vetskap och hållbara affärsutvecklingsbyrån Heureka Ventures, där kursledaren är VD.
 • Sustainable Business Canvas är ett affärsutvecklingsverktyg du efter utbildningen kan använda i den dagliga verksamheten.

15.45-16.00 – Personlig action plan och lärdomar från dagen

Vanliga frågor om distansutbildningen

Innehållet är detsamma, med en kursledare som leder och guidar dig under dagen, och du lär dig precis lika mycket på båda versionerna av utbildningen. Enda skillnaden är att distansutbildningens struktur är anpassad för en digital upplevelse. Det innebär att exempelvis dagens övningar har ett format som är optimerat för distansarbete.

Du kan ställa frågor till kursledaren före, under och även efter utbildningstillfället. Du har även möjlighet att interagera med andra deltagare under utbildningen.

Det enda som krävs är att du har tillgång till en dator, mobil eller surfplatta med god internetuppkoppling samt hörlurar. Det är även önskvärt att du kan sitta ostört. Du behöver inte något särskilt program installerat utan du ansluter enkelt till videoplattformen Zoom – där kursen hålls – via en länk som vi skickar till dig per mejl i anslutning till utbildningsstart.

Om du mot förmodan inte är nöjd med distansutbildningen erbjuder vi dig möjligheten att delta på ett framtida tillfälle av den fysiska versionen av utbildningen – utan extra kostnad.

Vanliga frågor

Efter avslutad utbildning får du tillgång till kursledarens hela presentation i digital form. Den fungerar som en sammanfattning av utbildningens lärdomar som du kan gå tillbaka till i efterhand vid behov. Du har även möjlighet att ställa frågor till kursledaren efter utbildningen för att få fortsatt stöd i ditt arbete med hållbar affärsutveckling. Detta brukar vara mycket uppskattat av våra deltagare.

Vi har branschens kanske allra mest generösa avbokningsvillkor. Du kan avboka din plats helt kostnadsfritt fram till 30 dagar före utbildningens start. Får du förhinder efter detta datum kan du överlåta din plats till en kollega utan kostnad – eller välja att ha bokningen innestående till framtida utbildningstillfällen. Din bokning går alltså inte till spillo även om du får förhinder att delta med kort varsel.

Vi svarar gärna på dina frågor. Du når oss enklast genom att maila academy@idg.se eller ringa/sms:a John Sundström på 070-7257188.

Inga kurstillfällen

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress och du får information om kommande datum.

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress nedan så håller vi dig uppdaterad om kommande datum.

Pris: 7 950 kr exkl moms

Plats:

 • Distansutbildningen – vid din dator, mobil eller surfplatta.
 • Utbildningen i Stockholm – IDG, Magnus Ladulåsgatan 65

Omfattning: Heldag, 09:00–16:00

Passar inte datumen? Lämna din mejladress och håll dig uppdaterad om nya utbildningstillfällen.

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress nedan så håller vi dig uppdaterad om kommande datum.

Några av de företag vi utbildat tidigare:

Upptäck våra andra utbildningar: