Välkommen till en inspirerande och lärorik heldagskurs som kommer att ta dina kunskaper inom Devops och agil transformation till en helt ny nivå.

Kursen riktar sig till dig som ledare inom IT och ger dig ett nytt förhållningssätt för hur du kan:

 • Öka produktiviteten i IT-leveransen från affärsidé till driftsatt tjänst
 • Lyckas med att skapa kundvärde kontinuerligt 
 • Skapa samverkan mellan affärsstyrning, utveckling, drift och förvaltning
 • Träna upp en flexiblare och mer snabbrörlig organisation med mer motiverade medarbetare

Du får dessutom koll på det senaste inom DevOps och agil transformation. Vi fokuserar på konkreta praktiska lösningar inom de olika områdena som du kan börja applicera direkt.

 

Det här kommer du att få lära dig under kursen:

 1. Strategiexekvering genom agil transformation – från mål och vision till driftsatta tjänster som skapar kundvärde 
 2. Agil leverans i samverkan – så säkrar du ett vinnande team, DevOps är ett sätt att samverka inte en jobbtitel
 3. Kravhantering och arkitektur för kontinuerlig leverans – med rätt fokus på produkt, tjänstedesign och kontinuerliga leveranser säkerställs affärsvärde
 4. Delivery pipelines för kontinuerlig leverans – hur DevOps utmanar det traditionella sättet att leverera IT lösningar

Dagens program
 

08.00-08.30 Registrering med frukost

 • Registrering i receptionen på IDGs kontor på Magnus Ladulåsgatan 65.

08.30-10.00 Agil affärsledning - snabbare till värde

 • Vilka drivkrafter finns för agil transformation och DevOps
 • Vilka organisationsdelar påverkas
 • Målstyrning, ekonomistyrning och kontinuerliga leveranser
 • Att förstå helheten och agera litet

10.00-10.15 Förmiddagsfika

10.15-12.00 Agil leverans i samverkan

 • Förhållningssätt agil transformation och styrning
 • Leverantörsstyrning i en agil organisation
 • Tvärfunktionella team, nya roller, kompetens och kultur

11.30-12.30 Lunch

12.30-14.45 Kravhantering och arkitektur för kontinuerlig leverans

 • Arkitektur för snabba releasecykler
 • Hur kan arkitektur bidra för att prioritera rätt uppdrag

14.45-15.00 Eftermiddagsfika

15.00-17.00 Delivery pipelines för kontinuerlig leverans

 • Affärsstyrning kring olika processer
 • Förhållningssätt till traditionella ramverk som ITIL, PM3, COBIT
 • Hur Devops utmanar det traditionella sättet att leverera IT lösningar
 • Principer och metoder kring agil transformation 

I samarbete med: