• 99,3% nöjda deltagare hittills
 • Hyllad och erfaren kursledare
 • Metoder och verktyg för genomförande

Välkommen till en praktisk projektledarutbildning som ger dig strukturer för hur du ska planera och driva ett IT-projekt – och som gör dig till Diplomerad IT-projektledare efter avslutad utbildning.

För att skapa bra möjligheter att lyckas med ett projekt krävs en genomarbetad och strukturerad planering vilket möjliggör kontroll över exempelvis tidplanen och riskerna i projektet. Efter utbildningen har du konkreta verktyg för att lyckas med ditt projekt på bästa sätt.

Utbildningen är perfekt för dig som ska arbeta som projektledare eller delprojektledare i ett IT-projekt – eller agera beställare av IT-projekt. Inga förkunskaper krävs.

Upplägg

Utbildningen inleds med ett teoretiskt avsnitt som belyser olika roller, aktiviteter och dokument som behövs för att ett IT-projekt skall bli lyckat. Därefter följer flera avsnitt som innehåller både teoripass och praktiska övningar. Deltagarna kommer att delas in i grupper och arbeta med ett fiktivt IT-projekt genom hela utbildningen. Materialet som används stödjer IPMA/PMI-certifiering.

Innehåll

Hela utbildningen är uppbyggd kring ett faktiskt IT-projekt med alla dess olika beståndsdelar, och vi hanterar projektet hela vägen, från idé till avslut.

Fokus ligger på projektets viktigaste del – den planerande fasen – med de olika metoder och verktyg som behövs. Den belyser även hur lagda planer skall följas upp, hur ett projekt skall avslutas (leverans) respektive utvärderas.

 • Vad är projekt?
 • Projektmodell
 • Att definiera ett projekt – Kravspecifikation
 • Projektdefinition
 • Projektmål
 • Aktiviteter
 • WBS – leveranser
 • Tidsplaner GANT & PERT
 • Riskanalys
 • Projektorganisation
 • Informationshantering
 • Styrning
 • Ändringshantering
 • Projektgranskning
 • Projektavslut
 • Uppföljning

Utbildningen använder sig av en generell projektmodell som används under hela kursen och som sedan kan användas fritt av deltagarna i sina kommande IT-projekt.

Kursen överträffade mina förväntningar. Proffsig kursledare och inspirerande diskussioner med deltagarna

– Lina Sundberg, Projektledare, StringCon AB

Boka nu

Stockholm, 22 februari – 23 februari (fullbokat)
Distans, 29 mars – 30 mars Stockholm, 26 april – 27 april

Inga kurstillfällen

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress och du får information om kommande datum.

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress nedan så håller vi dig uppdaterad om kommande datum.

Pris : 11 950 kr (Distans) | 13 950 kr (Stockholm)

Plats:

 • Distansutbildningen äger rum i Zoom
 • Utbildningen i Stockholm äger rum på Usine Conference, Västgötagatan 2-4 på Södermalm i Stockholm

Omfattning: Två heldagar, 09.00-16.00

Gruppstorlek: Max 15 deltagare

Frågor? Maila oss på academy@idg.se

Priserna är exklusive moms.

Kursledare: Andreas Giselgren

Andreas är en omtyckt utbildare med stor erfarenhet av Projektledning. Han har en förmåga att snabbt läsa av och skapa sig ett helhetsperspektiv och därefter agera på bästa sätt. Hans sätt att interagera med människor skapar trivsel, motivation och goda resultat.

Andreas har flerårig erfarenhet av projektledning och systemadministration från IT-sektorn. Han är dessutom examinerad IT-projektledare. Utöver detta är han en erfaren eventproducent med väletablerat företag.

Program

Utbildningen går över två heldagar och innehåller föreläsningar, grupparbeten och enskilda övningar för bäst praktisk tillämpning. I utbildningen tillämpas en sammanhållen modell som bygger på praktiska mallar som distribueras elektroniskt, och som får behållas och användas praktiskt i den egna organisationen efteråt.

Dag 1

09.00-10.30 – Session 1

 • Vad är projekt?
 • Projektmodell

10.30-10.45 – Förmiddagspaus

10.45-12.00 – Session 2

 • Att definiera ett projekt – Kravspecifikation
 • Projektdefinition

12.00-13.00 – Lunchpaus

13.00-15.00 – Session 3

 • Projektmål

15.00-15.45 – Eftermiddagspaus

15.45-16.00 – Session 4

 • Aktiviteter
 • WBS – leveranser

16.00 – Summering av dagen


Dag 2

09.00-10.30 – Session 1

 • Tidplaner GANT & PERT

10.30-10.45 – Förmiddagspaus

10.45-12.00 – Session 2

 • Riskanalys

12.00-13.00 – Lunchpaus

13.00-15.00 – Session 3

 • Projektorganisation
 • Informationshantering
 • Styrning

15.00-15.45 – Eftermiddagspaus

15.45–16.00 – Session 4

 • Ändringshantering
 • Projektgranskning
 • Projektavslut
 • Uppföljning av projekt

16.00 – Summering av dagen

Mycket bra och intressant information
– Sara Skyttner, Digitaliseringsstrateg, Älvkarleby kommun

Vanliga frågor om våra utbildningar på distans

Innehållet är detsamma, med en kursledare som leder och guidar dig under dagen, och du lär dig precis lika mycket på båda versionerna av utbildningen. Enda skillnaden är att distansutbildningens struktur är anpassad för en digital upplevelse. Det innebär att exempelvis dagens övningar har ett format som är optimerat för distansarbete.

Du kan ställa frågor till kursledaren före, under och även efter utbildningstillfället. Du har även möjlighet att interagera med andra deltagare under utbildningen.

Det enda som krävs är att du har tillgång till en dator med bra internetuppkoppling och hörlurar. Det är även önskvärt att du kan sitta ostört. Du behöver inte något särskilt program installerat utan du ansluter enkelt till videoplattformen där kursen hålls, via en länk som vi skickar till dig per mejl cirka en vecka innan utbildningsstart.

Vanliga frågor

Efter avslutad utbildning får du tillgång till kursledarens hela presentation i digital form. Den fungerar som en sammanfattning av utbildningens lärdomar som du kan gå tillbaka till i efterhand vid behov. Du har även möjlighet att ställa frågor till kursledaren efter utbildningen för att få fortsatt stöd i ditt arbete med IT-projektledning. Detta brukar vara mycket uppskattat av våra deltagare.

Vi rekommenderar dig att ha med en dator/laptop till utbildningen då övningarna görs digitalt.

Ja, den passar utmärkt även för dig som jobbar i offentlig sektor. Just denna utbildning har tidigare haft många nöjda deltagare från exempelvis kommuner, landsting, statliga verk och myndigheter.

Du kan avboka din plats kostnadsfritt fram till och med 30 dagar före kursstart. Därefter går det att överlåta platsen till en kollega utan kostnad, eller boka om platsen till ett kommande kurstillfälle. Vänligen notera: överlåtelse eller ombokning gäller endast fram till och med 7 dagar före kursstart. Eventuell avbokning, ombokning eller överlåtelse meddelas skriftligen till academy@idg.se.

Vi svarar gärna på dina frågor. Du når oss enklast genom att maila academy@idg.se.

Boka nu

Stockholm, 22 februari – 23 februari (fullbokat)
Distans, 29 mars – 30 mars Stockholm, 26 april – 27 april

Inga kurstillfällen

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress och du får information om kommande datum.

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress nedan så håller vi dig uppdaterad om kommande datum.

Pris : 11 950 kr (Distans) | 13 950 kr (Stockholm)

Plats:

 • Distansutbildningen äger rum i Zoom
 • Utbildningen i Stockholm äger rum på Usine Conference, Västgötagatan 2-4 på Södermalm i Stockholm

Omfattning: Två heldagar, 09.00-16.00

Gruppstorlek: Max 15 deltagare

Frågor? Maila oss på academy@idg.se

Priserna är exklusive moms.

Håll dig uppdaterad om nya utbildningar

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress nedan så håller vi dig uppdaterad om kommande datum.

Några av de företag vi utbildat tidigare

Upptäck våra andra utbildningar: