• 99,3% nöjda deltagare hittills
 • Omtyckt och erfaren kursledare
 • Utforma en strategisk handlingsplan

Många verksamheter står idag med en uppsjö spännande IT-initiativ, men saknar strategisk samordning. Med målen för digitalisering som utgångspunkt så behövs definitioner för det teknologiska och organisatoriska stödet för digitaliseringen. Ska en samordnad och strukturerad IT- miljö kunna stödja verksamhetens digitalisering så behöver de vara sammankopplade.

Verksamhetens behov kan vara att introducera en integrerad datastruktur för artificiell intelligens som ska kunna skapa konkurrensmässiga affärsfördelar, men en sådan lösning är inte endast teknologisk utan kräver en genomarbetad affärsmässig (strategisk) kravbild. Samtidigt fokuserar IT på de strukturer och system som finns idag istället för systematisk planering mot de framtida behoven. IT arbetar ofta med utgångspunkt ifrån vad man har, inte vad man behöver. En sammanhållen digitaliseringsstrategi, IT-strategi, och en gemensam handlingsplan ger lösningen på detta.

Utbildningen utgår ifrån verksamhetsbehov för digitalisering och följer ASE-modellens ramverk för kontinuerlig kartläggning av de framtida IT-teknologiska behoven. Den tar höjd för möjligheterna till teknologisk innovation, men ur ett systematiskt och långsiktigt perspektiv. Du får verktyg för att skapa förutsättningarna för en kommande affärsdriven målbildsarkitektur, datastyrningsstruktur, samordnad integration, samt integrerad dataanalys (ML/AI).

Den här utbildningen kan läsas fristående eller som fördjupning till IT-strategier och digitalisering. Genomför du båda utbildningarna erhåller du titeln Diplomerad IT- och digitaliseringsstrateg.

Utbildningen är perfekt för dig som är affärsutvecklare, CIO, digitaliseringsledare, marknadschef, it-ledare, it-strateg, konsult eller liknande där digitalisering ingår i din yrkesroll.

Topp tre bästa utbildningen ever.

Elisabeth Säll Lidberg, Konsult, Public Development AB

Det här lär du dig som deltagare

 • Vad operativa modeller är och innebär
 • Hur du mäter din nuvarande operativa modell
 • Hur du tillämpar modeller som POLISM eller OPTIMAL för att analysera och planera din verksamhet
 • Hur områden som strategic management, strategic planning, Business Process Modeling (BPM), organisationsdesign, förändringsledning, Business Capability Modeling (BCM), programledning, Enterprise Architecture (EA) hänger ihop och tillämpas för att sätta en effektiv operativ verksamhet
 • Hur du använder customer journeys och user stories för att definiera er framtida verksamhet
 • Hur du med hjälp av förenklad BPM kartlägger de framtida processernas behov av kompetens och andra resurstillgångar
 • Hur du använder BCM och rollkort för att definiera er framtida organisation och beslutsstruktur
 • Hur du sekventiellt transformerar er IT-organisation från dagens operativa struktur mot den strategiska målbilden

Boka nu

Inga kurstillfällen

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress och du får information om kommande datum.

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress nedan så håller vi dig uppdaterad om kommande datum.

Pris: 7 950 kr (Distans) | 8 950 kr (Stockholm)

Grupprabatt: Anmäl två eller fler och spara 15% på totalbeloppet

Plats:

 • Distansutbildningen äger rum i Zoom
 • Utbildningen i Stockholm äger rum på Usine Conference, Västgötagatan 2-4 på Södermalm i Stockholm

Omfattning: Heldag, 08.30-17.00

Gruppstorlek: Max 20 deltagare

Frågor? Maila oss på academy@idg.se

Väldigt bra, informativt och inspirerande.

Jonathan Will, IT-samordnare, Vimmerby Kommun

Kursledare: Håkan Ozan

Håkan Ozan är Head of Innovation & Strategy på International Innovation Management Institute. Han har en M.Sc. i systemvetenskap och en B.Sc. i företagsekonomi – och har i många år både forskat och arbetat inom IT och innovation.

Håkan är en uppskattad föreläsare och utbildare vid universitet, yrkeshögskolor och företagsutbildningar både i Sverige och internationellt.

Program

Utbildningen går över en heldag och innehåller föreläsningar, grupparbeten och enskilda övningar för bäst praktisk tillämpning. I utbildningen tillämpas en sammanhållen TOM-modell som bygger på praktiska mallar och distribueras digitalt, som får behållas efteråt för vidare tillämpning i din egen verksamhet.

08.30 – Välkomna och introduktion

 • Kort presentation av lärare och utbildningens struktur och innehåll
 • Introduktion till ASE ramverk för digitaliserings- och IT-strategier
 • Metod för verksamhetsgemensam målbildsutveckling (normativ scenarioplanering) för digitaliseringen med utgångspunkt från de digitaliseringsstrategiska målen
 • Formalisering av målbilder med förenklad BPM för analys


12.00-13.00 – Lunchpaus

 • Metod för målbildsanalys med BCM-modellen OPTIMAL och kartläggning av framtida teknologiska och organisatoriska resursbehov
 • Metod och verktyg för utformning av en Target Operating Model för IT
 • Verktyg för utformning av en IT-strategi, inklusive relevanta substrategier för arkitektur, data, applikationer, mm
 • Metod och verktyg för aktivitetskartläggning och struktur för en gemensam handlingsplan


17.00 – Summering av dagen

Vanliga frågor om våra utbildningar på distans

Innehållet är detsamma, med en kursledare som leder och guidar dig under dagen, och du lär dig precis lika mycket på båda versionerna av utbildningen. Enda skillnaden är att distansutbildningens struktur är anpassad för en digital upplevelse. Det innebär att exempelvis dagens övningar har ett format som är optimerat för distansarbete.

Du kan ställa frågor till kursledaren före, under och även efter utbildningstillfället. Du har även möjlighet att interagera med andra deltagare under utbildningen.

Du behöver ha med din dator då flera av utbildningarna även har övningar som vanligtvis sker digitalt. För vissa utbildningar skickas kursmaterialet ut i förväg, du behöver då kunna nå det via din dator.

Det enda som krävs är att du har tillgång till en dator med bra internetuppkoppling och hörlurar. Det är även önskvärt att du kan sitta ostört. Du behöver inte något särskilt program installerat utan du ansluter enkelt till videoplattformen där kursen hålls, via en länk som vi skickar till dig per mejl cirka en vecka innan utbildningsstart.

Vanliga frågor

Efter avslutad utbildning får du tillgång till kursledarens hela presentation i digital form. Den fungerar som en sammanfattning av utbildningens lärdomar som du kan gå tillbaka till i efterhand vid behov. Du har även möjlighet att ställa frågor till kursledaren efter utbildningen för att få fortsatt stöd i ditt arbete. Detta brukar vara mycket uppskattat av våra deltagare.

Ja, den passar utmärkt även för dig som jobbar i offentlig sektor.

Du kan avboka din plats kostnadsfritt fram till och med 21 dagar före kursstart. Därefter går det att överlåta platsen till en kollega utan kostnad, eller boka om platsen till ett kommande kurstillfälle. Överlåtelse eller ombokning gäller endast fram till och med 7 dagar före kursstart. Eventuell avbokning, ombokning eller överlåtelse meddelas skriftligen till webbdagarna@idg.se.

Vi svarar gärna på dina frågor. Du når oss enklast genom att maila academy@idg.se.

Boka nu

Inga kurstillfällen

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress och du får information om kommande datum.

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress nedan så håller vi dig uppdaterad om kommande datum.

Pris: 7 950 kr (Distans) | 8 950 kr (Stockholm)

Grupprabatt: Anmäl två eller fler och spara 15% på totalbeloppet

Plats:

 • Distansutbildningen äger rum i Zoom
 • Utbildningen i Stockholm äger rum på Usine Conference, Västgötagatan 2-4 på Södermalm i Stockholm

Omfattning: Heldag, 08.30-17.00

Gruppstorlek: Max 20 deltagare

Frågor? Maila oss på academy@idg.se

Håll dig uppdaterad om nya utbildningar

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress nedan så håller vi dig uppdaterad om kommande datum.

Några av de företag vi utbildat tidigare

Upptäck våra andra utbildningar: