• 99,3% nöjda deltagare hittills
 • Expertledare inom AI för strategiska beslut
 • Integrerar den senaste forskningen med praktik

Strategisk portföljstyrning (Portfolio Governance) – framgångsrikt beslutsfattande med hjälp av AI

I dagens snabba teknologiska utveckling och globaliserade värld är en effektiv portföljstyrning avgörande för organisationers framgång. Med teknologiska framsteg, som artificiell intelligens (AI), och en ständigt ökande konkurrens är det viktigt att omfamna nya strategier för att fatta informerade beslut. Strategisk portföljstyrning hjälper organisationer att styra sina projektportföljer effektivt för att uppnå sina strategiska mål genom att etablera en tydlig riktning som grund för prioritering av initiativ och projekt.

Denna kurs blandar den senaste forskningen med beprövade metoder och praktiska tillämpningar inom strategisk portföljstyrning, AI och beslutsfattande. Upptäck hur mänsklig intelligens kan kompletteras av smarta algoritmer och AI-modeller för att förstärka den strategiska beslutsprocessen.

Genom presentationer, diskussioner och praktiska övningar får du de kunskaper du behöver för att förbättra beslutsfattandet och effektivisera portföljstyrningen i din organisation.

Ta steget mot en strategisk och datadriven framtid!

Kursen är särskilt skapad för dig som är beslutsfattare eller innehar en ledande roll och som söker en djupare förståelse för hur projektportföljstyrning kan stärka din organisations (hela företaget eller en enskild avdelnings) förmåga att uppnå sina mål. Den är lika relevant, vare sig du definierar strategiska riktningar och mål, eller om du ansvarar för den operativa förvaltningen av dessa.

Det här får du som deltar

 • Behärska konsten att fatta välgrundade strategiska beslut: Få djupgående kunskaper i de centrala begreppen och definitionerna som ligger till grund för beslutsteori och portföljstyrning. Bli expert på att navigera i komplexa beslutsmiljöer med självförtroende.
 • Arbeta med strategisk portföljstyrning: Upptäck innovativa strategier för att effektivt styra dina projektportföljer. Därigenom säkerställer du att varje beslut bidrar till din organisations strategiska mål.
 • Optimera för framgång: Lär dig avancerade metoder för prioritering, urval och optimering av portföljer för att maximera resurseffektiviteten och uppnå optimala resultat.
 • Skapa datadrivna insikter: Utforska hur artificiell intelligens och smarta algoritmer kan revolutionera ditt sätt att fatta beslut genom att tillhandahålla datadrivna insikter och förbättra beslutsprocessen.
 • Dra nytta av forskning i framkant: Få en omfattande översikt över de senaste forskningsrönen inom området.

Boka nu

Inga kurstillfällen

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress och du får information om kommande datum.

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress nedan så håller vi dig uppdaterad om kommande datum.

Pris: 8 950 kr

Grupprabatt: Anmäl två eller fler och spara 10% på totalbeloppet

Plats:

 • Distans – kursen hålls tryggt i Zoom, Teams eller Google Meet
 • Stockholm – kursen hålls på Usine Conference, Västgötagatan 2-4 på Södermalm i Stockholm

Omfattning: Heldag, 09.00-16.00

Gruppstorlek: Max 12 deltagare

Frågor? Maila oss på academy@idg.se

Kursledare: Michael Mirbaha och Hannes Göbel

 

Michael Mirbaha (M.Sc.Eng., M.Sc.Econ.) är managementkonsult med inriktning på strategisk portföljstyrning, industridoktorand inom området beslutsstödsystem med AI-funktionalitet samt VD för Strategizly som tillhandahåller ett AI-baserat beslutsstödsystem för portföljstyrning. Michael är uppskattad för sina föredrag och är en erfaren utbildare vid universitet- och företagsutbildningar.

 

Hannes Göbel (Dr.) är prefekt och forskare på Högskolan i Borås med bakgrund inom managementkonsulting. Han har omfattande erfarenhet från olika forskningsstudier inom digital innovation och transformation med ett specifikt fokus på hur artificiell intelligens och mänsklig intelligens kan kombineras för att organisationer ska kunna fatta bättre beslut. Hannes är en inspirerande föredragshållare och erfaren utbildare vid universitet- och företagsutbildningar.

Dagens program

Kursen är en endagskurs och pågår mellan klockan 09.00-16.30 med registrering från 08.30 och innehåller föreläsningar blandat med övningar. Tiderna är ungefärliga. Under dagen kommer flera pauser att genomföras inklusive en lunchpaus på cirka en timme.

08.30 Registrering och incheckning

 • Registrering och frukost när kursen hålls på plats
 • Incheckning och teknikkoll när kursen hålls per distans

09.00 Kursstart

Välkomst och kursöversikt

 • Kort introduktion till kursens syfte, innehåll och mål.

Grunderna i beslutsteori och portföljstyrning

 • Introduktion till centrala begrepp och dess definitioner.
 • Presentation om hur beslutsteori appliceras på portföljstyrning.

Beslutsprocessen: Individuellt kontra gruppbaserat beslutsfattande

 • Genomgång av beslutsprocessen och dess olika aktiviteter.
 • Jämförelse mellan individbaserat och gruppbaserat beslutsfattande.
 • Diskussion kring gruppdynamik och psykologi för effektivare gruppbeslut.

Att sätta en strategisk portföljriktning

 • Strategier för portföljstyrning i strategiskt beslutsfattande.
 • Utmaningarna med att sätta en gemensam och överenskommen strategisk riktning.
 • Praktiska övningar och grupparbeten i att definiera en strategisk riktning för en portfölj

Att prioritera och optimera en portfölj

 • Metoder och verktyg för prioritering, urval och optimering av portföljer.
 • Praktiska övningar och grupparbeten för att tillämpa dessa metoder och verktyg.

AI i beslutsfattande och portföljstyrning

 • Praktisk tillämpning av smarta algoritmer och AI för välgrundade beslut.

Visualiseringstekniker och kommunikation

 • Tekniker för att effektivt visualisera och kommunicera portföljstatus.
 • Strategier för effektiv rapportering och kommunikation av portföljprestationer.

Summering och reflektion

 • Sammanfattning av dagens lärdomar och diskussion kring hur dessa kan tillämpas.
 • Kursutvärdering.

16.30 Avslut

Vanliga frågor

Alla fysiska kurstillfällen hålls på Usine Conference, som ligger på plan 3 i huset Fatburen. Fatburen har adress Södermalmsallén 36-38 och ingång till huset finns från Södermalmsallén 36, Västgötagatan 2 eller Magnus Ladulåsgatan 65. Fatburen ligger bakom torget på Medborgarplatsen och nås via buss, tunnelbana eller pendeltåg. Det finns även parkeringshus för bil i närheten.

Du behöver ha med din dator då flera av utbildningarna även har övningar som vanligtvis sker digitalt. För vissa utbildningar skickas material ut i förväg, du behöver då kunna nå det via din dator.

Du behöver ha tillgång till en dator med bra internetuppkoppling och hörlurar (vid behov). Det är även önskvärt att du kan sitta ostört. Du behöver inte något särskilt program installerat utan du ansluter enkelt till videoplattformen där kursen hålls, via en länk som vi skickar till dig per mejl cirka en vecka innan utbildningsstart.

Du kan ställa frågor till utbildaren före, under och efter utbildningstillfället. Du har även möjlighet att interagera med andra deltagare under utbildningen.

Samtliga av IDG Academys utbildningar passar både för dig som arbetar inom privat eller offentlig sektor.

Innehållet är detsamma, med en kursledare som leder och guidar dig under dagen, och du lär dig precis lika mycket på båda versionerna av utbildningen. Enda skillnaden är att distansutbildningens struktur är anpassad för en digital upplevelse. Det innebär att exempelvis dagens övningar har ett format som är optimerat för distansarbete.

Efter avslutad utbildning får du tillgång till utbildarens presentation i digital form. Den fungerar som en sammanfattning av utbildningens lärdomar som du kan gå tillbaka till i efterhand vid behov. Du har även möjlighet att ställa frågor till utbildaren efter utbildningen för att få fortsatt stöd i ditt arbete.

Du kan avboka din plats kostnadsfritt fram till 21 dagar före utbildningstillfället. Därefter går det att boka om platsen till ett kommande tillfälle. Vänligen observera att ombokning endast gäller fram till och med 7 dagar före utbildningstillfället. Vid avbokning mindre än 7 dagar inför utbildningstillfället godtas endast sjukdom som giltigt skäl, annars debiteras hela avgiften för utbildningen och platsen är förbrukad. Bokad plats kan överlåtas till en kollega utan kostnad fram till 2 arbetsdagar före utbildningen, men behöver meddelas omgående. Eventuell avbokning, ombokning eller överlåtelse meddelas skriftligen till .

Övriga villkor: För dig som reser rekommenderar vi avbokningsbara alternativ vid bokning av resa och uppehälle.

Vi svarar gärna på dina frågor och hjälper dig med din bokning. Du når oss enklast genom att maila academy@idg.se.

Boka nu

Inga kurstillfällen

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress och du får information om kommande datum.

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress nedan så håller vi dig uppdaterad om kommande datum.

Pris: 8 950 kr

Grupprabatt: Anmäl två eller fler och spara 10% på totalbeloppet

Plats:

 • Distans – kursen hålls tryggt i Zoom, Teams eller Google Meet
 • Stockholm – kursen hålls på Usine Conference, Västgötagatan 2-4 på Södermalm i Stockholm

Omfattning: Heldag, 09.00-16.00

Gruppstorlek: Max 12 deltagare

Frågor? Maila oss på academy@idg.se

Håll dig uppdaterad om nya utbildningar

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress nedan så håller vi dig uppdaterad om kommande datum.

Några av de företag vi utbildat tidigare

Upptäck våra andra utbildningar: