• 99,3% nöjda deltagare hittills
 • Hyllad och erfaren kursledare
 • Delta i Stockholm eller på distans

Välkommen till en lärorik heldagsutbildning som ger dig en heltäckande överblick av hur och varför DevOps kan utgöra ett bra stöd för att stärka samverkan mellan beställare, utveckling, drift, support och förvaltning.

Utbildningen beskriver värdet av DevOps samt de principer, metoder, modeller och verktyg som utgör kärnan i DevOps. Den tar även upp kopplingen mot andra modeller och ramverk som ITIL®, Lean och agil utveckling samt framgångsfaktorer för att anamma DevOps.

Utbildningen är perfekt för dig som vill ha en övergripande förståelse för DevOps, oavsett om du är utvecklare, chef eller jobbar i drift, support eller förvaltning.

Nu även som hyllad distansutbildning!

Den här utbildningen erbjuds även på distans – och hittills har 100% av distansdeltagarna varit nöjda.
Läs mer längre ner under Vanliga frågor.

Det här får du som deltagare

 • En övergripande förståelse för vad DevOps är och vilka som är målgrupp
 • Insikter i värdet av att anamma DevOps principer samt arbetssätt
 • Kunskap om hur DevOps förhåller sig till organisation, kultur, arbetssätt, automation samt mätning & uppföljning
 • En förståelse för DevOps sex grundläggande principer
 • Konkreta tips och idéer att tänka på vid tillämpning av DevOps

Boka nu

Inga kurstillfällen

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress och du får information om kommande datum.

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress nedan så håller vi dig uppdaterad om kommande datum.

Pris:
6 950 kr (Distans) | 7 950 kr (Stockholm)

Plats:

 • Distansutbildningen äger rum i Zoom
 • Utbildningen i Stockholm äger rum på IDG, Magnus Ladulåsgatan 65 på Södermalm

Omfattning: Heldag, 09.00-17.00

Gruppstorlek: Max 15 deltagare

Frågor? Maila academy@idg.se eller ring John Sundström på 070-7257188

Priserna är exklusive moms.

Kursledare: Ola Källgården – expert inom DevOps

Ola är utbildare och organisationskonsult. Han har varvat och kombinerat uppdrag hos ”traditionella” organisationer med nystartade organisationer. Han coachar sina kunder till rätt balans mellan struktur och flexibilitet, kontroll och snabbhet.

Ola är en erfaren utbildare, ackrediterad att hålla utbildningar inom DevOps, SAFe® och ITIL®. Han är en flitigt anlitad föredragshållare och medförfattare till senaste versionen av ITIL-ramverket.

Programmet

09.00-10.00 – Introduktion

 • Bakgrund och värdet av DevOps

10.00-10.15 – Förmiddagspaus

10.15-11.15 – Organisation

 • Multikompetenta team med helhetsansvar för leveransen är ett av huvudbudskapen i DevOps. Samtidigt som teamet tar ansvar för leveransen får de även mandat att forma sina egna arbetssätt och förutsättningar. För att säkerställa kompetens och leveransförmåga krävs medlemmar med T-formad kompetensprofil.

11.15-12.15 – Arbetssätt

 • Arbetssätten influeras starkt av agila metoder och lean. Fokus ligger på att skapa ”flow” samt att undvika arbete som inte är värdeskapande. Från ett ledningsperspektiv förväntas en ledarstil som bygger på mission command and empowerment snarare än detaljstyrning.

12.15-13.00 – Lunchpaus

13.00-14.00 – Arbetssätt: Fortsättning

14.00-15.00 – Kultur

 • Tillit är ett centralt ord i DevOps. Tillit krävs för att skapa en kultur där medarbetarna är villiga att experimentera och inte är rädda för att misslyckas. Ett misslyckande ska ses som en chans att lära sig, både som individ och organisation. Öppenhet och viljan att utvecklas, bland annat genom feedback, är ytterligare en framgångsfaktor.

15.00-15.15 – Eftermiddagspaus

15.15-16.00 – Automatisering/arkitektur

 • Automatisering är en framgångsfaktor för att korta ledtider, öka kvalitet samt minska kostnader. Automatisering ställer krav på den tekniska arkitekturen samt tjänsternas uppbyggnad. Begrepp som micro service förklaras.

16.00-16.45 – Mätning och förbättring

 • Budskapet är att mäta allt samt att se till att feedback-looparna är så snabba som möjligt. Samtidigt är det viktigt att resultatet från mätningar och monitorering faktiskt används på ett sätt som skapar värde. Skillnaden mellan leading och lagging indicators förklaras.

16.45-17.00 – Sammanfattning

I samarbete med:

Vanliga frågor om distansutbildningen

Innehållet är detsamma, med en kursledare som leder och guidar dig under dagen, och du lär dig precis lika mycket på båda versionerna av utbildningen. Enda skillnaden är att distansutbildningens struktur är anpassad för en digital upplevelse. Det innebär att exempelvis dagens övningar har ett format som är optimerat för distansarbete.

Du kan ställa frågor till kursledaren före, under och även efter utbildningstillfället. Du har även möjlighet att interagera med andra deltagare under utbildningen.

Det enda som krävs är att du har tillgång till en dator, mobil eller surfplatta med god internetuppkoppling samt hörlurar. Det är även önskvärt att du kan sitta ostört. Du behöver inte något särskilt program installerat utan du ansluter enkelt till videoplattformen Zoom – där kursen hålls – via en länk som vi skickar till dig per mejl i anslutning till utbildningsstart.

Om du mot förmodan inte är nöjd med distansutbildningen erbjuder vi dig möjligheten att delta på ett framtida tillfälle av den fysiska versionen av utbildningen – utan extra kostnad.

Vanliga frågor

Efter avslutad utbildning får du tillgång till kursledarens hela presentation i digital form. Den fungerar som en sammanfattning av utbildningens lärdomar som du kan gå tillbaka till i efterhand vid behov. Du har även möjlighet att ställa frågor till kursledaren efter utbildningen för att få fortsatt stöd i ditt arbete med DevOps. Detta brukar vara mycket uppskattat av våra deltagare.

Ja, den passar utmärkt även för dig som jobbar i offentlig sektor. Just denna utbildning har tidigare haft många nöjda deltagare från exempelvis kommuner, landsting, statliga verk och myndigheter.

Vi har branschens kanske allra mest generösa avbokningsvillkor. Du kan avboka din plats helt kostnadsfritt fram till 30 dagar före utbildningens start. Får du förhinder efter detta datum kan du överlåta din plats till en kollega utan kostnad – eller välja att ha bokningen innestående till framtida utbildningstillfällen. Din bokning går alltså inte till spillo även om du får förhinder att delta med kort varsel.

Vi svarar gärna på dina frågor. Du når oss enklast genom att maila academy@idg.se eller ringa/sms:a John Sundström på 070-7257188.

Boka nu

Inga kurstillfällen

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress och du får information om kommande datum.

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress nedan så håller vi dig uppdaterad om kommande datum.

Pris:
6 950 kr (Distans) | 7 950 kr (Stockholm)

Plats:

 • Distansutbildningen äger rum i Zoom
 • Utbildningen i Stockholm äger rum på IDG, Magnus Ladulåsgatan 65 på Södermalm

Omfattning: Heldag, 09.00-17.00

Gruppstorlek: Max 15 deltagare

Frågor? Maila academy@idg.se eller ring John Sundström på 070-7257188

Priserna är exklusive moms.

Passar inte datumen? Lämna din mejladress och håll dig uppdaterad om nya utbildningstillfällen.

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress nedan så håller vi dig uppdaterad om kommande datum.

Några av de hundratals företag vi utbildat tidigare:

Upptäck våra andra utbildningar: