• 99,3% nöjda deltagare hittills
 • Hyllad och erfaren kursledare
 • Principer, metoder och modeller

Välkommen till en lärorik heldagsutbildning som ger dig en heltäckande överblick av hur och varför DevOps kan utgöra ett bra stöd för att stärka samverkan mellan beställare, utveckling, drift, support och förvaltning.

Utbildningen beskriver värdet av DevOps samt de principer, metoder, modeller och verktyg som utgör kärnan i DevOps. Den tar även upp kopplingen mot andra modeller och ramverk som ITIL®, Lean och agil utveckling samt framgångsfaktorer för att anamma DevOps.

Utbildningen är perfekt för dig som vill ha en övergripande förståelse för DevOps, oavsett om du är utvecklare, chef eller jobbar i drift, support eller förvaltning.

Det här får du som deltagare

 • En övergripande förståelse för vad DevOps är och vilka som är målgrupp
 • Kunskap om olika aktörer i DevOps-sfären och hur de agerar
 • Insikter i värdet av att använda DevOps principer och arbetssätt
 • Kunskap om hur DevOps förhåller sig till organisation, kultur, arbetssätt, och verktyg för automation
 • Konkreta tips och idéer att tänka på vid tillämpning av DevOps

Boka nu

Inga kurstillfällen

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress och du får information om kommande datum.

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress nedan så håller vi dig uppdaterad om kommande datum.

Pris: 8 950 kr

Grupprabatt: Anmäl två eller fler och spara 10% på totalbeloppet

Plats:

 • Distansutbildningen äger rum tryggt i Zoom, Teams eller Google Meet. Länk skickas separat inför kursen.
 • Utbildningen i Stockholm äger rum på Usine Conference, Västgötagatan 2-4 på Södermalm i Stockholm

Omfattning: Heldag, 09.00-17.00

Gruppstorlek: Max 12 deltagare

Frågor? Maila academy@idg.se

Priserna är exklusive moms.

Kursledare: Peter Hjalmarsson

Peter har undervisat i olika sammanhang sedan han startade sin yrkeskarriär. Han har haft olika roller i IT- och management-världen de senaste 25 åren hos både stora och små kunder.

Han tillbringar större delen av sin tid med att jobba som konsult, och idag innebär det oftast att hjälpa Olingos kunder att införa olika former av agila arbetsmetoder, som DevOps eller SAFe. Men Peter är noga med att ta sig tid att undervisa inom sina områden också.

Kursledare: Mikael Pilebro

Att dela med sig av kunskap har alltid varit en självklarhet för Mikael – oavsett vilken roll han haft i sin yrkeskarriär. Som Agil coach och utbildare drar han nytta av tidigare erfarenheter som systemutvecklare, systemarkitekt, Scrum Master och Release Train Engineer.
Han tillbringar större delen av sin tid med att jobba i uppdrag som konsult på Olingo, främst med att etablera det agila arbetssättet i storskaliga, komplexa miljöer hos medelstora och stora företag. Att varva uppdrag med att hålla utbildningar ger en utmärkt möjlighet att dela med sig av kunskap där teori kan exemplifieras med egna erfarenheter.

Programmet

09.00-10.00 – Introduktion

 • Varför starta en DevOpsresa? Vilka affärsmål kan vi uppnå?
 • Vad är DevOps? Och vad är det inte?
 • DevOps från början
 • Modern DevOps: enligt vem?

10.00-10.15 – Förmiddagspaus

10.15-11.15 – Organisation

 • Vilka är de viktigaste organisationer som försöker forma DevOps på sitt eget sätt? Vi går igenom deras viktigaste bidrag till DevOps-rörelsen. DASAs sex principer, DevOps Institutes CALMS-modell, SAFEs Continuous Exploration, och mycket mer

11.15-12.15 – Djupdykning i DevOps-kulturen

 • Vilken organisationskultur stödjer DevOps-baserade arbetssätt på bästa sätt?
 • Hur ser en DevOps Teamkultur ut?
 • Vad motiverar den individuella teammedlemmen?

12.15-13.00 – Lunchpaus

13.00-14.00 – En tur i DevOps-organisationen

 • Hur ser en organisation ut som stödjer och hjälper till att skapa vår DevOps-kultur?
 • Vilka murar finns i en existerande organisation? Hur river vi dem?
 • Tvärfunktionella team och hur man bygger upp dem.
 • Hur passar individen in i Teamet?
 • Vilka typer av team finns det, och vilka är deras kunder?
 • Vi tittar också på svårigheten att behålla en DevOps-kultur och DevOps arbetssätt i en större organisation och hur vi kan hantera det

14.00-15.00 – Arbetssätt inom DevOps

 • Om vår kultur säger att vi ska delegera beslut, och vi ska organisera oss i fristående team, hur ska då våra arbetssätt se ut?
 • Vi får lära oss att strikta processer som ska följas till varje pris inte fungerar i en DevOps-organisation. I stället jobbar vi med mer löst sammanhållna arbetssätt, där varje team anpassar dem till sina behov. Vi går igenom Lean och Agile och låter oss inspireras av tankesätt och metoder som fokusering på att skapa ett ”flow” med hjälp av Scrum

15.00-15.15 – Eftermiddagspaus

15.15-16.00 – Att bygga en DevOps-arkitektur

 • Den rätta kulturen, understödd av anpassade arbetssätt och en organisation som passar kan göra underverk. Men varför menar då så många verktyg och annan teknik när man pratar DevOps?
 • Automatisering och smidiga verktyg är viktiga för att vi ska kunna förverkliga framför allt visionen om att korta ledtiderna och snabbare få nya funktioner i produktion. Men även för att de som jobbar i teamet ska trivas på arbetsplatsen samtidigt som de är produktiva

16.45-17.00 – Sammanfattning och avslut

 • Vi går igenom olika metoder för att leda förändring, och vilka som passar i en agil organisation.
 • Hur går stegvis förändring med hjälp av PDCA och den agila löken(!) till?

16.45-17.00 – Sammanfattning och avslut

 • Vad har vi lärt oss idag?
 • Hur går jag vidare om jag vill lära mig mer om DevOps?

I samarbete med:

Vanliga frågor

Alla fysiska kurstillfällen hålls på Usine Conference, som ligger på plan 3 i huset Fatburen. Fatburen har adress Södermalmsallén 36-38 och ingång till huset finns från Södermalmsallén 36, Västgötagatan 2 eller Magnus Ladulåsgatan 65. Fatburen ligger bakom torget på Medborgarplatsen och nås via buss, tunnelbana eller pendeltåg. Det finns även parkeringshus för bil i närheten.

Du behöver ha med din dator då flera av utbildningarna även har övningar som vanligtvis sker digitalt. För vissa utbildningar skickas material ut i förväg, du behöver då kunna nå det via din dator.

Du behöver ha tillgång till en dator med bra internetuppkoppling och hörlurar (vid behov). Det är även önskvärt att du kan sitta ostört. Du behöver inte något särskilt program installerat utan du ansluter enkelt till videoplattformen där kursen hålls, via en länk som vi skickar till dig per mejl cirka en vecka innan utbildningsstart.

Du kan ställa frågor till utbildaren före, under och efter utbildningstillfället. Du har även möjlighet att interagera med andra deltagare under utbildningen.

Samtliga av IDG Academys utbildningar passar både för dig som arbetar inom privat eller offentlig sektor.

Innehållet är detsamma, med en kursledare som leder och guidar dig under dagen, och du lär dig precis lika mycket på båda versionerna av utbildningen. Enda skillnaden är att distansutbildningens struktur är anpassad för en digital upplevelse. Det innebär att exempelvis dagens övningar har ett format som är optimerat för distansarbete.

Efter avslutad utbildning får du tillgång till utbildarens presentation i digital form. Den fungerar som en sammanfattning av utbildningens lärdomar som du kan gå tillbaka till i efterhand vid behov. Du har även möjlighet att ställa frågor till utbildaren efter utbildningen för att få fortsatt stöd i ditt arbete.

Du kan avboka din plats kostnadsfritt fram till 21 dagar före utbildningstillfället. Därefter går det att boka om platsen till ett kommande tillfälle. Vänligen observera att ombokning endast gäller fram till och med 7 dagar före utbildningstillfället. Vid avbokning mindre än 7 dagar inför utbildningstillfället godtas endast sjukdom som giltigt skäl, annars debiteras hela avgiften för utbildningen och platsen är förbrukad. Bokad plats kan överlåtas till en kollega utan kostnad fram till 2 arbetsdagar före utbildningen, men behöver meddelas omgående. Eventuell avbokning, ombokning eller överlåtelse meddelas skriftligen till .

Övriga villkor: För dig som reser rekommenderar vi avbokningsbara alternativ vid bokning av resa och uppehälle.

Vi svarar gärna på dina frågor och hjälper dig med din bokning. Du når oss enklast genom att maila academy@idg.se.

Boka nu

Inga kurstillfällen

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress och du får information om kommande datum.

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress nedan så håller vi dig uppdaterad om kommande datum.

Pris: 8 950 kr

Grupprabatt: Anmäl två eller fler och spara 10% på totalbeloppet

Plats:

 • Distansutbildningen äger rum tryggt i Zoom, Teams eller Google Meet. Länk skickas separat inför kursen.
 • Utbildningen i Stockholm äger rum på Usine Conference, Västgötagatan 2-4 på Södermalm i Stockholm

Omfattning: Heldag, 09.00-17.00

Gruppstorlek: Max 12 deltagare

Frågor? Maila academy@idg.se

Priserna är exklusive moms.

Håll dig uppdaterad om nya utbildningar

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress nedan så håller vi dig uppdaterad om kommande datum.

Några av de företag vi utbildat tidigare

Upptäck våra andra utbildningar: