Samhällets utveckling ställer ökade krav på den offentliga sektorn att skapa en bättre välfärd och mer medborgarnytta, med mindre resurser. Offentliga organisationer har därför fått ett ökat tryck på sig att förstå hur man ska arbeta med innovation och förändring systematiskt.

På denna tvådagarskurs får du kunskap om hur du leder, hanterar och organiserar innovation i offentlig sektor för att skapa optimala förutsättningar för utveckling, digitalisering och ett innovativare klimat.

Kursen har en särskild inriktning mot förståelse av innovation för digitalisering och riktar sig till dig som ansvarar för innovation och utveckling inom ett kommunalt bolag, regionförbund eller myndighet. Du jobbar kanske som verksamhetsutvecklare, it-chef, affärsutvecklare eller strateg.

Det här kommer du att få lära dig under kursen:

 • Vad innovation är och hur det fungerar i praktiken i offentlig sektor
 • Innebörden av strategisk innovationsledning och hur du utformar en innovationsledningsstrategi
 • Praktiska färdigheter för hur du mäter din innovationsförmåga
 • Hur innovationsprocessen fungerar
 • Viktiga moment och komponenter i innovationsprocessen och dess stödprocesser

Program

Kursen går över två heldagar, där första dagen ger en introduktion och översikt till innovationsledning och andra dagen en fördjupning i arbetselementen i ett innovationsledningssystem.

Program dag 1

08.30-09.00 Registrering med frukost

09.00-09.30 Introduktion

 • Kort presentation av kursledare, deltagare och kursens struktur
 • Yrkesrollen innovationsledare – så fyller du din funktion bäst

10.00-10.15 Förmiddagsfika

10.15-12.30 Innovation i praktiken

 • Definitioner av innovation, olika nivåer av innovation, de tio innovationsområdena
 • Varför innovation är viktigt, vad som hindrar och hur det sprid
 • Hur innovation förhåller sig till digitalisering

12.30-13.30 Lunch

13.30-15.30 Introduktion till strategisk innovationsledning

 • Vad är innovationsledning och varför
 • Metoder för införande och genomförande av innovationsledningsarbete
 • Introduktion till hur du mäter innovationsförmågan i din organisation
 • Strategier för att utveckla innovationsförmåga
 • Hur du utformar en transformationsplan för din innovationsstrategi

15.30-15.45 Eftermiddagsfika

15.45-17.45 Innovationspolitik och innovationsprocessen i offentlig sektor

 • Nationella och internationella drivkrafter för ökad innovationsförmåga
 • Metoder för att utforma strukturer, policys och åtgärder för innovation
 • Så fungerar ett innovationsledningssystem – komponenter och faser

17.45-18.00 Summering av dagen


Program dag 2

08.30-09.00 Registrering med frukost

09.00-10.45 Fördjupning innovationspolitik och innovationsprocessen i offentlig sektor

 • Information om den kommande ISO-standarden 50501 för Innovation Management Systems, Innovation Management Principles
 • Fördjupning och konkretisering av kriterier och metoder för utformning av innovationspolicys

10.30-10.45 Förmiddagsfika

10.45-12.30 Innovation Management Assessments

 • Metoder och verktyg för att mäta och utvärdera organisationens innovationsförmåga

12.30-13.30 Lunch 

13.30-15.30 Innovationsledningssystemet och innovationsprocessen

Under eftermiddagen fördjupar vi oss i hur du operativt arbetar med innovationsledning i offentlig sektor. Genomgång av de olika faserna i innovationsprocessen samt vilka typer av tjänster som behövs i de olika momenten för att maximera innovationsresultaten. 

 • Strategisk innovationsledning
  Så utvecklar och förbättrar du innovationsförmågan. Praktiska metoder för att utforma en innovationsstrategi och en konkret transformationsplan.
 • Information Management
  Så hittar du problem och möjligheter som skapar förutsättningar för nya innovationer. Exempel på olika praktiska metoder inom bland annat problemanalys, omvärldsbevakning och framsyn.
 • Idea Management
  Så driver du kreativitet. Metoder och verktyg för idégenerering, idéhantering och idéselektion. 

15.30-15.45 Eftermiddagsfika

 • Konceptutveckling, portföljhantering och solution deployment
  Så går du från idé till införd lösning. Konceptutveckling, kravanalys, prototyper, användartester, design, utveckling, piloter och testbäddar.
   
 • Systemförbättringar och supporttjänster
  Vilka ytterligare tjänster behöver du för att stärka ditt innovationsledningssystem? Så arbetar du för att kontinuerligt förbättra det.

17.45-18.00 Summering av dagen

I samarbete med: