Summering:

Konkurrenskraft idag handlar mycket om en organisations förmåga att utveckla en kultur av innovation, samarbete och samskapande. Att utveckla sin skicklighet inom att skapa och leda workshops, för att stötta en grupp att nå sitt syfte och mål, har därför blivit en eftertraktad kompetens.

Efter kursens slut är du fylld av kunskap och konkreta verktyg som kommer att ta dina workshops och möten till nya höjder. Du har fått stenkoll på grunderna i processdesign och facilitering samt vet vad du behöver göra för att frigöra engagemang, kreativitet och framåtrörelse.

Kursen tar avstamp i forskning och studier inom effektiva & högpresterande team, facilitering, processdesign, workshopdesign, pedagogik, beteendevetenskap, gruppdynamik och den sociala hjärnan (SCARF). För högsta möjliga lärande blandas teori, praktik och reflektion under dagen. Du som deltagare får dessutom, genom hur kursledaren faciliterar kursen, flera konkreta exempel på professionell facilitering och upplevelsebaserat lärande.

Målgrupp:

Facilitering är en generalistkompetens som går att applicera oavsett bransch, roll och titel. Efter genomförd kurs kan du självständigt och med högt självförtroende skapa och leda workshops som har olika syften och mål. Kursdeltagarna är exempelvis team-ledare, workshopledare, projektledare, produktionsledare och chefer.

Det här lär du dig som deltagare:

 • Hur du skapar processdesign för workshops, med olika del-moment och övningar.
 • Hur du framgångsrikt öppnar, genomför och avslutar en workshop.
 • Exempel på olika workshop-metoder och modeller för strategiskt och kreativt arbete, prioritering och beslutsfattande.
 • Grunderna i facilitering / faciliterande förhållningssätt.
 • Facilitatorns verktygslåda (exempelvis öppna frågor, neutralt språk, energizers, praktisk planering etc.)
   

Dagens program:

 

08.30-09.00 – Registrering med frukost

09.00-10.45 – Facilitering & workshopdesign - Varför behövs det, vad är det för något och hur gör man?

 • Så skapar du motivation, engagemang och högpresterande team
 • Definitioner, ramverk och förhållningssätt

10.45-11.00 – Förmiddagspaus

11.00-12.00 – Workshop - Så skapar du psykologisk trygghet i en grupp

 • Hjärnans behov i sociala sammanhang
 • Beteenden och kommunikation som belönar istället för att hota

12.00-13.00 – Lunch (en väldigt god lunch, på den prisade restaurangen Usine)

13.00-14.15 – Facilitatorns verktygslåda

 • Mind-set
 • Språk / facilitera diskussion
 • Öppna frågor / skapa kraftfulla frågeställningar
 • Hantering av triggers och utmanande beteenden
 • Övergripande ramverk och modeller

14.15-14.30 – Eftermiddagsfika (frukt och smarriga bakverk)

14.30-15.45 – Planera & skapa en workshop

 • Lär dig planera och konstruera övningar med olika syfte och mål
 • Framgångsrik introduktion och avslut
 • Exempel på övningar för strategi, kreativitet, prioritering och beslutsfattande
 • Praktisk planering
 • Skapa högt lärande

15.45-16.00 – Personlig action plan

I samarbete med: