Vill du göra bättre affärer, hitta besparingspotentialer, driva utveckling och samtidigt få alla delar i verksamheten med i processen? Då är kategoristyrning, som är ett strategiskt verktyg att arbeta med inköp, något för dig.

• Det ger en medveten och proaktiv styrning av inköpsarbetet som helhet och per upphandlingsområde.

• Det visar tydligt inköpsenhetens bidrag till de strategiska och politiska målen.

• Det identifierar besparingspotentialer genom att välja rätt inköpsstrategi.

• Det är en strukturerad process.

• Besluten som tas grundar sig på fakta om inköpsmönster och genom omvärldsanalys.

• Arbetet sker tvärfunktionellt i organisationen.

Under utbildningen varvas föreläsningar med dialog mellan föreläsaren och deltagarna. Flera moment i utbildningen sker som gruppövningar på ett case-baserat underlag. Utbildningen bygger på ett aktivt deltagande och erfarenhetsutbyte.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som upphandlare, upphandlingschef och dig som arbetar verksamhetsnära och söker en process och verktyg för att göra bättre affärer. Den riktar sig även till er som redan arbetar kategoristyrt och vill fylla på med inspiration, kompetens, mallar och verktyg eller kanske behöver göra en omstart av ert kategoristyrningsarbete. Kursen kräver att du har erfarenhet av inköps-/upphandlingsarbete.

Det här får du som deltagare:

• Insikt i kategoristyrningsprocessen och dess olika delar

• Grunden till ett kategoribaserat arbetssätt och vad de kan resultera i för din verksamhet

• Syfte och mål med processen och dess delprocesser

• Verktyg och mallar för processen och dess delprocesser att ta med hem

• En möjlighet att lära dig om och diskutera kategoristyrning ur ett praktiskt och verksamhetsnära perspektiv

Efter genomförd kurs har du en grundläggande kunskap om hur kategoristyrning fungerar och får praktiska verktyg som du kan använda i vardagen när du inför kategoristyrning.

"Så kul att välkomna Sebastian Nordgren till Upphandling24 Academy! Jag har länge tänkt skriva en bok i ämnet, som beskriver hur myndigheter och kommuner kan arbeta kategoristyrt. Man hinner inte göra allt, men vad ska man välja. Jag tror inte jag behöver skriva boken. Den kategoristyrningsmetod Sebastian använder i Nacka kommun och lär ut på kursen, tar upp det viktigaste och hur man kommer igång/tar nästa steg och gör det på ett hållbart sätt." Ulrika Ajax

Program

Kursen riktar sig till dig som arbetar som upphandlare med erfarenhet av upphandlingsarbete.

08.30-09.00 Registrering med frukost

09.00-10.00 Kategoristyrning
• Varför ska vi arbeta med kategoristyrning?
• Utvecklingen inom kategoristyrningsområdet
• Process för kategoristyrning och hur ett kategoriträd för en upphandlande myndighet kan se ut

10.00-10.15 Förmiddagsfika

10.15-12.00 Spendanalys
 • Process för att genomföra en spendanalys
• Nyckeltal
• Vad säger spendanalysen?
• System och verktyg för spendanalys

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Omvärldsanalys
• Syfte och mål med omvärldsanalysen
• Verktyg och mallar för att genomföra en omvärldsanalys

14.00-15.00 Brainstorming – Möjligheter – Prioritering
• Syfte och mål med den kreativa processen
• Arbetssätt
• Prioriteringsverktyg

15.00-15.10 Eftermiddagsfika

15.15-16.00 Aktivitetsplan och upphandlingsplan
• Aktivitetsplan och aktivitetskort
• Upphandlingsplanen och en strategisk styrning av inköpsprojekten

16.00-16.15 Summering av dagen

I samarbete med: