• Coaching och konsulthjälp ingår
 • Hyllad och kunnig utbildare
 • Utveckla en skarp digitaliseringsstrategi

Utbildning och konsulthjälp i en unik kombination

Välkommen till en praktisk utbildning som hjälper dig att ta fram en skarp strategi för digitalisering och IT i din egen verksamhet. Med löpande utbildningsinsatser, seniora team-kamrater och support från erfarna strateger, arbetar du enligt en etablerad modell som ger dig kunskap och verktyg du behöver för att själv utveckla strategin. Det här är en unik och kostnadseffektiv möjlighet, både för dig och din verksamhet, att utveckla moderna kunskaper om hela strategiprocessen för digitalisering och IT.

Utbildningen pågår på deltid (cirka 20-40 procent) under 16 veckor med regelbundna utbildningsträffar där vi gemensamt går igenom uppgifter, diskuterar, genomför föreläsningar samt går igenom arbetsprocessen för nästa moment. Mellan utbildningsträffarna erbjuds även digitala coachning-träffar.

Utbildningen är perfekt för dig som är affärsutvecklare, CIO, digitaliseringsledare, marknadschef, it-ledare, it-strateg, konsult eller liknande där digitalisering ingår i din yrkesroll.

Certifierad digitalisering- och IT-strateg

Utbildningen förbereder dig för självständigt arbete med digitaliseringsstrategier. Efter godkänt examineringsprov erhåller du titeln Certifierad digitalisering- och IT-strateg.

Utbildningen gav mig kunskap i att gå från nulägessituation till en väl förankrad strategisk handlingsplan för Digitalisering. Håkan Ozans kompetens och ledarskap gjorde kursen både utmanande och trivsam. Jag rekommenderar starkt denna kurs som en god källa för att nå framgång i digitaliseringsarbetet.

Mika Valtonen-André, Managementkonsult, MIVA Consulting

Tre fördelar med att gå utbildningen

 • Du får färdigheter i att hantera och facilitera hela strategiprocessen för digitalisering och IT 
 • Du utvecklar en skarp digitaliseringsstrategi och IT-strategi för din egen verksamhet med stöd av seniora coacher – ett mycket kostnadseffektivt alternativ till att exempelvis köpa in denna tjänst externt
 • Du blir Certifierad digitalisering- och IT-strateg

Som deltagare får du kunskaper inom

 • Metoder och verktyg för digitaliseringsstrategiskt och IT-strategiskt arbete från ax till limpa
 • Metoder för nulägesanalys och mätning av den digitala mognaden i organisationer
 • Metoder för omvärldsanalys, trendanalys och framtidsanalys i strategiprocessen
 • Strategianalys, visionsutveckling, och definition av strategiska mål för digitalisering
 • Metoder för teknologisk analys av digitaliseringsstrategiska mål och uppsättning av IT-strategiska mål
 • Utveckling av samordnade handlingsplaner för digitalisering och IT

Boka nu

Inga kurstillfällen

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress och du får information om kommande datum.

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress nedan så håller vi dig uppdaterad om kommande datum.

Pris:
79 950 kronor ex. moms

Plats: Distans och i Stockholm. Adress för fysiska tillfällen är Usine Conference, Västgötagatan 2-4 på Södermalm i Stockholm. Läs mer under Datum & plats.

Omfattning: Deltid under 16 veckor. Utbildningen går utmärkt att kombinera med heltidsjobb

Gruppstorlek: Max 10 deltagare

Frågor? Maila oss på academy@idg.se

Utbildare: Håkan Ozan

Håkan Ozan är Head of Innovation & Strategy på International Innovation Management Institute. Han har en M.Sc. i systemvetenskap och en B.Sc. i företagsekonomi – och har i många år både forskat och arbetat inom IT och innovation.

Håkan har över 15 års erfarenhet som IT- och digitaliseringsstrateg i både privat och offentlig sektor – och är en uppskattad föreläsare och utbildare i Sverige och internationellt.

En givande utbildning med en kompetent och erfaren kursledare. En tydlig struktur i kursupplägget där mitt företags digitala strategi successivt växte fram. Mixen av fysisk och distansutbildning gör att man kan utföra sitt ordinarie jobb parallellt. Man arbetar praktiskt med utbildningsmaterialet mot den egna organisationen. Utmanande och lärorikt.

Jan Olsen, IT-chef, Folkspel

Upplägg & innehåll

Utbildningen bygger på en Capstone-modell som innebär skarpt, praktiskt strategiutvecklingsarbete där du arbetar självständigt med coachsupport, vanligtvis i team om två-tre personer. Det går både bra att utveckla strategier för din egen arbetsgivare eller som ett uppdrag åt en kund.

Utbildningen följer en steg-för-steg-process för utveckling av en digitaliseringsstrategi och en anpassad IT-strategi. Följande moment täcks under kursen: 

 1. Strategins grunder. Grunderna i strategiskt tänkande, digital transformation, och strategiskt digitaliseringsarbete. 
 2. Nulägesanalys. Metoder för mätning av den digitala mognaden (DMA), medarbetaranalyser, samt nuvarande operativ modell (COM). 
 3. Omvärldsanalys. Metoder för strategisk omvärldsanalys (PESTLED, teknologisk SOTA, KA, mm) som underlag för SWOT och kommande digitaliseringsstrategiska mål. 
 4. Vision och strategiska mål. Metoder för strategianalys, visionsanalys, visionsutveckling, WBA, och utformning av digitaliseringsstrategiska mål.
 5. Målbildsvisualisering. Metoder för strategisk framtidsanalys, scenarioplanering och målbildsvisualisering.
 6. IT-strategisk analys och planering. Metoder för analys av målbildsscenarion, dokumentation av teknologiska komponenter, definition av nödvändiga kompetenser, teknologisk research, samt komponentkarta.
 7. Strategisk handlingsplan. Metoder för aktivitetsanalys, aktivitetskarta, strategisk tidsplanering, och utformning av en handlingsplan. 
 8. Slutpresentation och examinering. Presentation av deltagarnas slutliga strategiarbeten, genomförande av kunskapsprov, samt examination.

Varje moment genererar en leverabel som ingår i strategiarbetets slutprodukt.

Datum & plats

Utbildningen är på deltid på ca 20–40% över 16 veckor med start den 4 september 2023. Träffar för utbildningstillfällen och genomgångar sker ungefär var tredje vecka med examineringsdatum den 18 december 2023. Den första och sista träffen sker fysiskt hos Foundry (IDG) i Stockholm och de löpande utbildningsträffarna under kursen sker digitalt via Zoom. Följande datum hålls utbildningsträffarna mellan klockan 13.00-17.00.

1.     4 september (Stockholm)
2.     25 september (digitalt)
3.     9 oktober (digitalt)
4.     23 oktober (digitalt)
5.     13 november (digitalt)
6.     4 december (digitalt)
7.     18 december (Stockholm)

Observera att det även går att delta digitalt på de planerade fysiska träffarna, om du inte har möjlighet att närvara på plats.

Vanliga frågor

Efter varje utbildningstillfälle får du tillgång till kursledarens presentationsmaterial i digital form. Den fungerar som en sammanfattning av lärdomarna som du kan gå tillbaka till i efterhand vid behov. Du har även möjlighet att ställa frågor till kursledaren efter utbildningen för att få fortsatt stöd i ditt arbete med digitalisering. Detta brukar vara mycket uppskattat av våra deltagare.

Ja, den passar utmärkt även för dig som jobbar i offentlig sektor.

Du kan avboka din plats kostnadsfritt fram till och med 21 dagar före kursstart. Därefter går det att överlåta platsen till en kollega utan kostnad, eller boka om platsen till ett kommande kurstillfälle. Överlåtelse eller ombokning gäller endast fram till och med 7 dagar före kursstart. Eventuell avbokning, ombokning eller överlåtelse meddelas skriftligen till webbdagarna@idg.se.

Vi svarar gärna på dina frågor. Du når oss enklast genom att maila academy@idg.se.

Boka nu

Inga kurstillfällen

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress och du får information om kommande datum.

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress nedan så håller vi dig uppdaterad om kommande datum.

Pris:
79 950 kronor ex. moms

Plats: Distans och i Stockholm. Adress för fysiska tillfällen är Usine Conference, Västgötagatan 2-4 på Södermalm i Stockholm. Läs mer under Datum & plats.

Omfattning: Deltid under 16 veckor. Utbildningen går utmärkt att kombinera med heltidsjobb

Gruppstorlek: Max 10 deltagare

Frågor? Maila oss på academy@idg.se

Håll dig uppdaterad om nya utbildningar

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress nedan så håller vi dig uppdaterad om kommande datum.

Några av de företag vi utbildat tidigare

Upptäck våra andra utbildningar: