• Coaching och konsulthjälp ingår
 • Hyllad och kunnig utbildare
 • Utveckla en skarp digitaliseringsstrategi

Utbildning, specialiststöd och egen digitaliserings- och IT-strategi i en unik kombination

Välkommen till en praktisk utbildning som hjälper dig att ta fram en skarp strategi för digitalisering och IT i din egen verksamhet. Ubildningen förbereder dig för ett självständigt digitaliseringsstrategiarbete och ger efter godkänt examineringsprov titeln ”Certifierad Digitaliserings- och IT-strateg”.

Under utbildningen utvecklar du en skarp digitaliserings- och IT-strategi för er organisation. Med löpande utbildningsinsatser, seniora teamkamrater, och stöd av erfarna strateger arbetar kursgruppen utifrån en etablerad modell. Du får verktygen att med stöd för att själv utveckla dina strategier.

Utbildningen bygger på en så kallad Capstone-modell som innebär skarpt, praktiskt strategiutvecklingsarbete genom hela kursen där man arbetar självständigt med coachning, vanligtvis i team om två-tre personer. Det går bra att utveckla strategier för din egen organisation eller som ett uppdrag åt en kundorganisation.

Under sju regelbundna utbildningsträffar kombinerar vi nya utbildningsmoment med diskussioner om tidigare genomförda uppgifter tillsammans. Vi går sedan igenom arbetsprocessen för nästa moment och dess uppgift(er). Mellan utbildningsträffarna ingår coaching med utbildningsledaren för att stämma av och diskutera processen och resultatet.

Utbildningen är perfekt för dig som är affärsutvecklare, CIO, digitaliseringsledare, marknadschef, it-ledare, it-strateg, konsult eller liknande där digitalisering ingår i din yrkesroll.

Certifierad digitalisering- och IT-strateg

Utbildningen förbereder dig för självständigt arbete med digitaliseringsstrategier. Efter godkänt examineringsprov erhåller du titeln Certifierad digitalisering- och IT-strateg.

Utbildningen gav mig kunskap i att gå från nulägessituation till en väl förankrad strategisk handlingsplan för Digitalisering. Håkan Ozans kompetens och ledarskap gjorde kursen både utmanande och trivsam. Jag rekommenderar starkt denna kurs som en god källa för att nå framgång i digitaliseringsarbetet.

Mika Valtonen-André, Managementkonsult, MIVA Consulting

Tre fördelar med att gå utbildningen

 • Du får färdigheter i att hantera och facilitera hela strategiprocessen för digitalisering och IT 
 • Du utvecklar en skarp digitaliseringsstrategi och IT-strategi för din egen verksamhet med stöd av seniora coacher – ett mycket kostnadseffektivt alternativ till att exempelvis köpa in denna tjänst externt
 • Du blir Certifierad digitalisering- och IT-strateg

Som deltagare får du kunskaper inom

 • Metoder och verktyg för digitaliseringsstrategiskt och IT-strategiskt arbete från ax till limpa
 • Metoder för nulägesanalys och mätning av den digitala mognaden i organisationer
 • Metoder för omvärldsanalys, trendanalys och framtidsanalys i strategiprocessen
 • Strategianalys, visionsutveckling, och definition av strategiska mål för digitalisering
 • Metoder för teknologisk analys av digitaliseringsstrategiska mål och uppsättning av IT-strategiska mål
 • Utveckling av samordnade handlingsplaner för digitalisering och IT

Här hittar du information om utbildningen på engelska

Boka nu

Inga kurstillfällen

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress och du får information om kommande datum.

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress nedan så håller vi dig uppdaterad om kommande datum.

Pris:
79 950 kronor ex. moms

Plats: Distans och i Stockholm. Adress för fysiska tillfällen är Usine Conference, Västgötagatan 2-4 på Södermalm i Stockholm. Läs mer under Datum & plats.

Omfattning: Deltid under 16 veckor. Utbildningen går utmärkt att kombinera med heltidsjobb

Gruppstorlek: Max 10 deltagare

Frågor? Maila oss på academy@idg.se

Utbildare: Håkan Ozan

Håkan Ozan är Head of Innovation & Strategy på International Innovation Management Institute. Han har en M.Sc. i systemvetenskap och en B.Sc. i företagsekonomi – och har i många år både forskat och arbetat inom IT och innovation.

Håkan har över 15 års erfarenhet som IT- och digitaliseringsstrateg i både privat och offentlig sektor – och är en uppskattad föreläsare och utbildare i Sverige och internationellt.

En givande utbildning med en kompetent och erfaren kursledare. En tydlig struktur i kursupplägget där mitt företags digitala strategi successivt växte fram. Mixen av fysisk och distansutbildning gör att man kan utföra sitt ordinarie jobb parallellt. Man arbetar praktiskt med utbildningsmaterialet mot den egna organisationen. Utmanande och lärorikt.

Jan Olsen, IT-chef, Folkspel

Upplägg & innehåll

Utbildningen bygger på en Capstone-modell som innebär skarpt, praktiskt strategiutvecklingsarbete där du arbetar självständigt med coachsupport, vanligtvis i team om två-tre personer. Det går både bra att utveckla strategier för din egen arbetsgivare eller som ett uppdrag åt en kund.

Utbildningen följer en steg-för-steg-process för utveckling av en digitaliseringsstrategi och en anpassad IT-strategi. Följande moment täcks under kursen: 

 1. Strategins grunder. Grunderna i strategiskt tänkande, digital transformation, och strategiskt digitaliseringsarbete. 
 2. Nulägesanalys. Metoder för mätning av den digitala mognaden (DMA), medarbetaranalyser, samt nuvarande operativ modell (COM). 
 3. Omvärldsanalys. Metoder för strategisk omvärldsanalys (PESTLED, teknologisk SOTA, KA, mm) som underlag för SWOT och kommande digitaliseringsstrategiska mål. 
 4. Vision och strategiska mål. Metoder för strategianalys, visionsanalys, visionsutveckling, WBA, och utformning av digitaliseringsstrategiska mål.
 5. Målbildsvisualisering. Metoder för strategisk framtidsanalys, scenarioplanering och målbildsvisualisering.
 6. IT-strategisk analys och planering. Metoder för analys av målbildsscenarion, dokumentation av teknologiska komponenter, definition av nödvändiga kompetenser, teknologisk research, samt komponentkarta.
 7. Strategisk handlingsplan. Metoder för aktivitetsanalys, aktivitetskarta, strategisk tidsplanering, och utformning av en handlingsplan. 
 8. Slutpresentation och examinering. Presentation av deltagarnas slutliga strategiarbeten, genomförande av kunskapsprov, samt examination.

Varje moment genererar en leverabel som ingår i strategiarbetets slutprodukt.

Datum & plats

Utbildningen är på deltid på ca 20–40% över 16 veckor med start den 2 september 2024. Träffar för utbildningstillfällen och genomgångar sker ungefär var tredje vecka med examineringsdatum den 16 december 2024. Den första och sista träffen sker fysiskt hos Foundry (IDG) i Stockholm och de löpande utbildningsträffarna under kursen sker digitalt via Zoom. Följande datum hålls utbildningsträffarna mellan klockan 13.00-17.00.

 1. 2 september (Stockholm)
 2. 23 september (digitalt)
 3. 7 oktober (digitalt)
 4. 21 oktober (digitalt)
 5. 11 november (digitalt)
 6. 2 december (digitalt)
 7. 16 december (Stockholm)

Observera att det även går att delta digitalt på de planerade fysiska träffarna, om du inte har möjlighet att närvara på plats.

Vanliga frågor

Alla fysiska kurstillfällen hålls på Usine Conference, som ligger på plan 3 i huset Fatburen. Fatburen har adress Södermalmsallén 36-38 och ingång till huset finns från Södermalmsallén 36, Västgötagatan 2 eller Magnus Ladulåsgatan 65. Fatburen ligger bakom torget på Medborgarplatsen och nås via buss, tunnelbana eller pendeltåg. Det finns även parkeringshus för bil i närheten.

Du behöver ha med din dator då flera av utbildningarna även har övningar som vanligtvis sker digitalt. För vissa utbildningar skickas material ut i förväg, du behöver då kunna nå det via din dator.

Du behöver ha tillgång till en dator med bra internetuppkoppling och hörlurar (vid behov). Det är även önskvärt att du kan sitta ostört. Du behöver inte något särskilt program installerat utan du ansluter enkelt till videoplattformen där kursen hålls, via en länk som vi skickar till dig per mejl cirka en vecka innan utbildningsstart.

Du kan ställa frågor till utbildaren före, under och efter utbildningstillfället. Du har även möjlighet att interagera med andra deltagare under utbildningen.

Samtliga av IDG Academys utbildningar passar både för dig som arbetar inom privat eller offentlig sektor.

Innehållet är detsamma, med en kursledare som leder och guidar dig under dagen, och du lär dig precis lika mycket på båda versionerna av utbildningen. Enda skillnaden är att distansutbildningens struktur är anpassad för en digital upplevelse. Det innebär att exempelvis dagens övningar har ett format som är optimerat för distansarbete.

Efter avslutad utbildning får du tillgång till utbildarens presentation i digital form. Den fungerar som en sammanfattning av utbildningens lärdomar som du kan gå tillbaka till i efterhand vid behov. Du har även möjlighet att ställa frågor till utbildaren efter utbildningen för att få fortsatt stöd i ditt arbete.

Du kan avboka din plats kostnadsfritt fram till 21 dagar före utbildningstillfället. Därefter går det att boka om platsen till ett kommande tillfälle. Vänligen observera att ombokning endast gäller fram till och med 7 dagar före utbildningstillfället. Vid avbokning mindre än 7 dagar inför utbildningstillfället godtas endast sjukdom som giltigt skäl, annars debiteras hela avgiften för utbildningen och platsen är förbrukad. Bokad plats kan överlåtas till en kollega utan kostnad fram till 2 arbetsdagar före utbildningen, men behöver meddelas omgående. Eventuell avbokning, ombokning eller överlåtelse meddelas skriftligen till .

Övriga villkor: För dig som reser rekommenderar vi avbokningsbara alternativ vid bokning av resa och uppehälle.

Vi svarar gärna på dina frågor och hjälper dig med din bokning. Du når oss enklast genom att maila academy@idg.se.

Boka nu

Inga kurstillfällen

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress och du får information om kommande datum.

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress nedan så håller vi dig uppdaterad om kommande datum.

Pris:
79 950 kronor ex. moms

Plats: Distans och i Stockholm. Adress för fysiska tillfällen är Usine Conference, Västgötagatan 2-4 på Södermalm i Stockholm. Läs mer under Datum & plats.

Omfattning: Deltid under 16 veckor. Utbildningen går utmärkt att kombinera med heltidsjobb

Gruppstorlek: Max 10 deltagare

Frågor? Maila oss på academy@idg.se

Håll dig uppdaterad om nya utbildningar

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade. Lämna din epostadress nedan så håller vi dig uppdaterad om kommande datum.

Några av de företag vi utbildat tidigare

Upptäck våra andra utbildningar: